Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
091642121 Svampebekæmpelse og vækstregulering i vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 19-03-2021
Fordelingsdato: 24-03-2021
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige svampemidler i vårbyg. Derudover ønskes effekten af vækstreguleringsmidler på nedknækning af strå og aks belyst.

BAGGRUND: Forsøgsserien udføres for at kunne anvise de bedste bekæmpelsesstrategier mod bladsvampe i de mest dyrkede vårbygsorter.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøg ønskes anlagt i forskellige sorter. Hvilke sorter man har mulighed for at anlægge forsøget i mailes til Asbjørn Mols, hvorefter sorten godkendes og meldes tilbage inden anlæg af forsøget.
Forsøgene skal anlægges i pløjede marker.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse og vækstregulering end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 310,25 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
14 dage efter 2. behandling0,25 l Prosaro EC 250
3Stadium 310,25 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
4Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
5Stadium 37 - 390,25 l Propulse SE 250
0,25 l Amistar
0,25 l Kayak
6Stadium 37 - 390,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
7Stadium 37 - 390,35 l Propulse SE 250
0,2 l Orius Max 200 EW
8Stadium 37 - 390,25 l Propulse SE 250
0,25 l Amistar
9Stadium 37 - 390,3 l Pictor Active
0,2 l Propulse SE 250
0,2 l Agropol
10Stadium 37 - 390,375 l Balaya
0,25 l Propulse SE 250
11Stadium 37 - 390,5 l Balaya
12Stadium 37 - 390,375 l Balaya
0,175 l Entargo
13Stadium 37 - 390,2 l Propulse SE 250
0,1 l Comet Pro
14Stadium 37 - 390,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
0,15 l Cerone
15Stadium 37 - 390,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
0,3 l Terpal
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l. Ved sprøjtning efter st. 31-32 benyttes altid 200 l, hvis sprøjtning sker på tørre blade, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.
 • Led 2 og 3 behandles i st. 31.
 • Led 2-15 behandles i st. 37-39. Der tilstræbes ca. 14 dage mellem behandlingerne i st. 31 og 37-39. Det er vigtigt, at anden behandling udføres i st. 37-39.
 • Led 2 behandles yderligere 14 dage efter behandling i st. 37-39.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2021, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 31, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBYGBLADPLET % planter m.
   
  ParcelBYGRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelSKOLDPLET % planter m.
   
  P03Stadium 37 - 39, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  P04Stadium 73, 14 dage efter sidste sprøjtning
  ledUdføres kun i følgende led: 1
  PLANTEPRØVE-UDT. til Skejby.
  Ved angreb af Ramularia indsendes 5 planter til Skadestuen. Se afsnit om PLANTEPRØVE.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  BYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  BYGRUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  MELDUG % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  SKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  RAMULARIA % dækning.
   
  P05Stadium 89, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelSTRÅNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen nedknækn., 10 total nedknækn..
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelAKSNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen aksnedknækn. 10=total nedknækn..
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER I P04: Det er vigtigt, at den sidste sygdomsbedømmelse bliver udført så sent, at eventuelle forskelle mellem behandlingerne er tydelige. Omvendt er det vigtigt, at bedømmelsen ikke foretages så sent at bladene, særligt i ubehandlet, er visnet så meget, at det ikke er muligt at bedømme sygdomme. I hvede og vårbyg er primo juli tit et godt tidspunkt, men det optimale tidspunkt varierer afhængig af smittetrykket, ved højt smittetryk er det tidligere.

  PLANTEPRØVE: Ved angreb af Ramularia sendes 5 planter fra ubehandlede parceller til "Skadestuen" på SEGES til verificering af angreb. Ved tvivl om evt. angreb af Ramularia indsendes også blade. Husk at anføre forsøgs- og løbenummer på prøven.
  Se evt. billeder af Ramularia i Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene.
  Sendes til:
  Skadestuen, SEGES
  Agro Food Park 15
  8200 Aarhus N

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Er forsøget vellykket?

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Amistar GHS07 GHS09
  Balaya GHS09 GHS05 GHS07
  Cerone GHS07 GHS05
  Comet Pro GHS07 GHS08 GHS09
  Entargo GHS09 GHS07
  Kayak GHS07 GHS09
  Orius Max 200 EW GHS09 GHS08 GHS07
  Pictor Active GHS07 GHS09
  Propulse SE 250 GHS09
  Prosaro EC 250 GHS09 GHS07 GHS08
  Terpal GHS07 GHS05 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk