Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
091022121 Bladlus i vårbyg - sprøjteteknik Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 17-03-2021
Fordelingsdato: 22-03-2021
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af forskellig vandmængde ved bladlusbekæmpelse.

BAGGRUND: I vårbyg opholder bladlusene sig på stråene over jordoverfladen nederst i afgrøden, hvorfor de kan være svære at ramme. Det undersøges derfor, om en øget vandmængde kan forbedre effekten.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en vårbygmark, hvor der er konstateret min. 30 procent angrebne strå i marken før anlæg.
Afgrøden må ikke være tynd, men skal være normalt udviklet. Hvis angrebene af bladlus kommer tidligt, afventes et højere angrebsniveau end 30 procent angrebne strå før forsøget udføres. Kontakt Ghita C. Nielsen herom på 20 28 26 95.
Forsøget udføres med en sprøjte med kompakte luftinjektionsdyser i et af følgende fabrikat: Minidrift Duo 110-03 eller IDKT 120-03. Det er meget vigtigt, at sprøjtningen udføres på tørre blade, da effekten af de anvendte vandmængder ønskes belyst.

ANLÆGSDATA: Parcellerne anlægges i ½ sprøjteboms bredde og minimum 30 meter lange.
Der anlægges værn til start/stop af sprøjte. Vær opmærksom på at anlægge værn, så lange, så der er tid til Start/stop af sprøjten eller anlæg parcellerne så lange, at høstparcellen er upåvirket af start/stop af sprøjte.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 180m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden skadedyrsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sprøjteteknik
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Behandles ved min. 30 % angrebne strå0,15 kg Lamdex
1,6 bar Dysetryk
7 km/t Kørehastighed
150 l Vand
3Behandles ved min. 30 % angrebne strå0,15 kg Lamdex
4,5 bar Dysetryk
7 km/t Kørehastighed
250 l Vand
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • Led 2 og 3 behandles, når der er min. 30 % angrebne strå.

 • KEMIKALIER: Leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-05-2021, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Før behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBLADLUS % strå m.
   
  ParcelKORNBLADB.LARVE % bortgnavet bladareal.
   
  P03+ 1 uge
  ParcelBLADLUS % strå m.
   
  ParcelKORNBLADB.LARVE % bortgnavet bladareal.
   
  P04+ 1 uge
  ParcelBLADLUS % strå m.
   
  ParcelKORNBLADB.LARVE % bortgnavet bladareal.
   
  P05+ 2 uger
  ParcelBLADLUS % strå m.
   
  ParcelKORNBLADB.LARVE % bortgnavet bladareal.
   
  P06+ 2 uger
  ParcelBLADLUS % strå m.
   
  ParcelKORNBLADB.LARVE % bortgnavet bladareal.
   
  ParcelBYGFLUE % strå m.
  % strå med angreb
   
  P07Stadium 89 - 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Har forsøget været vellykket
  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Lamdex GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk