Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
090922121 Svampebekæmpelse i rug Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 09-03-2021
Fordelingsdato: 14-03-2021
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At fastlægge den optimale strategi for svampebekæmpelse i rug. Effekten af svampebekæmpelse på forskellige tidspunkter og med forskellige midler og doser ønskes belyst.

BAGGRUND: Rug dyrkes på et forholdsvis stort areal. Der ønskes derfor udført flere forsøg, hvor forskellige strategier for svampebekæmpelse belyses.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i højtydende rugmarker. Forsøgene anlægges i pløjede marker.
Hvilke sorter man har mulighed for at anlægge forsøget i mailes til Asbjørn Mols Madsen, hvorefter sorten godkendes og meldes tilbage inden anlæg af forsøget.

Det er meget vigtigt, at forsøget vækstreguleres efter behov.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det er MEGET vigtigt, at behovet for supplerende ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering om foråret vurderes, og gennemføres rettidigt ved behov.
Hvis forsøget vækstreguleres skal man være opmærksom på om landmanden iblander svampemidler ved sprøjtning. Der kan træffes aftale med landmanden om, at forsøget først sprøjtes med vækstreguleringsmidler og først herefter iblandes evt. svampemiddel, når den omkringliggende mark sprøjtes.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 37 - 390,25 l Prosaro EC 250
Stadium 59 - 650,25 l Prosaro EC 250
3Stadium 37 - 390,75 l Univoq
4Stadium 37 - 390,5 l Prosaro EC 250
5Stadium 59 - 650,5 l Prosaro EC 250
6Stadium 59 - 650,3 l Comet Pro
0,25 l Juventus 90
7Stadium 59 - 650,45 l Comet Pro
0,15 l Prosaro EC 250
8Stadium 59 - 650,3 l Comet Pro
0,25 l Prosaro EC 250
9Stadium 59 - 650,75 l Univoq
1004-07-2021
14 dage senere end st. 59-65
0,5 l Prosaro EC 250
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l. Anvend 200 l/ha ved sprøjtning på tørre blade, og 150 l/ha ved sprøjtning på fugtige blade.

 • Led 2-4 behandles i st. 37-39.
 • Led 2 og 5-9 behandles i st. 59-65. Der tilstræbes 2 uger mellem behandling i st. 37-39 og 59-65.
 • Led 10 behandles 14 dage senere end st. 59-65

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2021
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 37 - 39, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBRUNRUST % planter m.
   
  ParcelSKOLDPLET % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  P03Stadium 59 - 65, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  P04Stadium 75, 28 dage efter behandling, i st. 59-65
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  P05Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Smittetryk
  - Har forsøget været vellykket?

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Comet Pro GHS07 GHS08 GHS09
  Juventus 90 GHS09 GHS08 GHS07
  Prosaro EC 250 GHS07 GHS08 GHS09
  Univoq GHS07 GHS09 GHS05


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk