Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
090872121 Timing af Septoriabekæmpelse i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-10-2021
Fordelingsdato: 22-03-2021
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At vurdere de optimale sprøjtetidspunkter og antal behandlinger ved bekæmpelse af Septoria. Endvidere at afprøve forskellige modeller til beslutningsstøtte.

BAGGRUND: Korrekt timing af Septoriabekæmpelse er afgørende for en god effekt. Det undersøges, om man vha. forskellige modeller og metoder kan ramme det optimale bekæmpelsestidspunkt bedre. I forsøgsled 2 er anvendt en høj indsats for at vurdere det potentielle merudbytte.

FORSØGSBETINGELSER: Der ønskes anlagt 3 forsøg i sorter, der er modtagelige for Septoria (Kvium, Graham, LG Skyscraper m.fl.) og 2 forsøg i sorter, der er mindre modtagelig for Septoria (Heerup, Momentum foretrækkes.). Hvilke sorter man har mulighed for at anlægge forsøget i mailes til Asbjørn Mols, hvorefter sorten godkendes og meldes tilbage inden anlæg af forsøget. Det er meget vigtigt, at vejledningen nederst læses grundigt, så der vælges de rigtige midler ved den/de udløste bekæmpelser i forsøgsled 12-13.
Der må ikke anlægges hvedeforsøg i 2. og 3. års hvede på let jord (JB 1-3) pga. risiko for goldfodsyge. Forsøgene anlægges i pløjede marker. Ved forfrugt raps kan forsøget også anlægges i ikke pløjede marker.
Anlægges forsøget i en mark, hvor den omkringliggende mark vækstreguleres, skal forsøget også vækstreguleres.

VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes senest 1. april. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

ANLÆGSDATA: Design oprettes med 2 miniblokke pr gentagelse.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det er MEGET vigtigt, at behovet for supplerende ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering om foråret vurderes, og gennemføres rettidigt ved behov.
Vær opmærksom på at hvis landmanden iblander svampemidler, kan der indgås aftale med landmanden om, at forsøget først sprøjtes med vækstreguleringsmidler og først herefter iblandes evt. svampemiddel, når den omkringliggende mark sprøjtes.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 310,3 l Prosaro EC 250
Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,75 l Balaya
Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
0,15 l Folicur Xpert
14 dage efter sidste sprøjtning0,3 l Prosaro EC 250
3Stadium 310,3 l Prosaro EC 250
Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,75 l Balaya
Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
0,15 l Folicur Xpert
4Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,75 l Balaya
Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
0,15 l Folicur Xpert
5Stadium 37 - 390,75 l Balaya
Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
0,15 l Folicur Xpert
6Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
0,2 l Folicur Xpert
Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
0,15 l Folicur Xpert
7Stadium 37 - 390,5 l Balaya
Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
0,15 l Folicur Xpert
8Stadium 36 - 37
5-6 dage før sprøjtning i st. 37-39
0,75 l Balaya
Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
0,15 l Folicur Xpert
9Stadium 37 - 390,375 l Balaya
Stadium 55 - 610,25 l Propulse SE 250
0,1 l Folicur Xpert
10Stadium 37 - 390,75 l Balaya
11Stadium 330,5 l Prosaro EC 250
Stadium 55 - 610,75 l Balaya
12Stadium 32
Svampebekæmpelse efter behov
Pl.værn Online, syg.
13Stadium 32
Svampebekæmpelse efter behov
Septoria fugtmodel
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l. Ved sprøjtning efter st. 31-32 benyttes altid 200 l, hvis sprøjtning sker på tørre blade, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.
 • Led 2 og 3 behandles i st. 31.
 • Led 2-4 behandles i st. 32.
 • Led 11 behandles i st. 33.
 • Led 8 behandles i st. 36-37, hvilket er 5 dage før behandlingen i st. 37-39, nemlig når fanebladene er synlige på hovedskuddene.
 • Led 2-7 og 9-10 behandles i st. 37-39.
 • Led 2-9 og 11 behandles i st. 55-61.
 • Led 2 behandles yderligere 14 dage efter st. 55-61.
  OBS: Behandlingen i stadie 37-39 udføres, når fanebladet er fuldt udviklet på hovedskuddene. Det er meget vigtigt, at behandling i vækststadium 37-39 udføres rettidigt i alle de øvrige led, uanset behandlingstidspunkt i led 8.
  Der tilstræbes ca. 3 uger mellem st. 32 og st. 37-39, og 2-3 uger mellem st. 37-39 og st. 55-61.

  Led 12 og 13:
 • Led 12 behandles ift. Planteværn Online, som kontaktes første gang i st. 31. PVO kontaktes hver uge til og med st. 71. Alle kontakter med Planteværn Online udskrives og mailes til Asbjørn Mols, Teknologisk Institut.
 • Led 13 behandles ifølge Septoria fugtmodel. Asbjørn Mols mailer hver mandag og torsdag om der er behov for sprøjtning. Første mulige behandling er i st. 32.
  HUSK: Alle behandlinger i led 12 og 13 skal indberettes i PC markforsøg med middelnavn og dosis.
 • Ved angreb af meldug anvendes 0,15 l Talius og ved angreb af rust anvendes 0,5 l Comet Pro. Dette gentages efter 14 dage. Ved tvivl kontaktes Ghita C. Nielsen.
  Se vejledning med detaljer omkring behandling i led 12 og 13 i det vedhæftede dokument nederst i forsøgsplanen.

 • VÆKSTSTADIER: I forsøget er det meget vigtigt at bedømme vækststadierne rigtigt, især i de tidlige stadier. Planterne flækkes for at se antallet af knæ og knæudviklingen. Se Vækststadier i korn

  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.Talius og Comet Pro skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2021, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  P02Stadium 31, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelGULRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % planter m.
   
  ParcelSEPTORIA % planter m.
   
  ParcelBRUNRUST % planter m.
   
  P03Stadium 32, Før 2. sprøjtning
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2
  BRUNRUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2
  GULRUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2
  MELDUG % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2
  SEPTORIA % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2
  HVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P04Stadium 33, Før 3. sprøjtning
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4
  BRUNRUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4
  GULRUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4
  MELDUG % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4
  SEPTORIA % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4
  HVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P05Stadium 37 - 39, Før 5. sprøjtning
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 11, 12, 13
  BRUNRUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 11, 12, 13
  GULRUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 11, 12, 13
  MELDUG % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 11, 12, 13
  SEPTORIA % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4, 11, 12, 13
  HVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P06Stadium 55 - 61, Før 6. sprøjtning
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P07Stadium 75, 14 dage efter sidste behandling, i led 2
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P08Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER I P07: Det er vigtigt, at den sidste sygdomsbedømmelse bliver udført så sent, at eventuelle forskelle mellem behandlingerne er tydelige. Omvendt er det vigtigt, at bedømmelsen ikke foretages så sent at bladene, særligt i ubehandlet, er visnet så meget, at det ikke er muligt at bedømme sygdomme. I hvede og vårbyg er primo juli tit et godt tidspunkt, men det optimale tidspunkt varierer afhængig af smittetrykket, ved højt smittetryk er det tidligere.

  DRONE FLYVNING: Målinger af NDVI / NDRE udføres med en drone udstyret med et multispektralt kamera. Droneflyvninger foretages kun i forsøg anlagt hos Sønderjyske Landsforsøg, LandboSyd og VKST, Holeby.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst


  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Balaya GHS05 GHS07 GHS09
  Folicur Xpert GHS07 GHS08 GHS09
  Propulse SE 250 GHS09
  Prosaro EC 250 GHS09 GHS08 GHS07


  Bilag
  BeskrivelseFil
  Detaljer omkring behandling i led 12 og 13 Vejledning - PVO og Fugtmodel - 090872121.docx
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk