Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
090862121 Svampebekæmpelse i vinterhvede - forskellig indsats ved delt aksbeskyttelse med nye og ældre midler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-09-2021
Fordelingsdato: 22-03-2021
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige midler og doser ved den delte aksbeskyttelse i vinterhvede.

BAGGRUND: Der er udviklet resistens hos Septoria mod triazoler, og de første få isolater af Septoria med resistens mod de såkaldte SDHI-midler er fundet. Univoq har ny virkemekanisme. I Balaya indgår en ny triazol, men denne triazol har alligevel vist god effekt mod Septoria.

FORSØGSBETINGELSER: Der ønskes anlagt forsøg i sorter, der vurderes udbredt i dyrkningen i 2022. Der ønskes anlagt flest forsøg i modtagelige sorter. Klik på linket for at se sorternes modtagelighedsklasse Sortinfo.
Hvilke sorter man har mulighed for at anlægge forsøget i mailes til Asbjørn Mols, hvorefter sorten godkendes og meldes tilbage inden anlæg af forsøget.
Der må ikke anlægges hvedeforsøg i 2. og 3. års hvede på let jord (JB 1-4) pga. risiko for goldfodsyge. Forsøgene anlægges i pløjede marker. Ved forfrugt raps kan forsøget også anlægges i ikke pløjede marker.

Anlægges forsøget i en mark, hvor den omkringliggende mark vækstreguleres, skal forsøget også vækstreguleres.

Forsøget indgår både i en undersøgelse om resistens hos Septoria mod triazoler/SDHI og i en undersøgelse for indhold af Fusarium-toksiner.
 • Der skal derfor indsendes blade med angreb af Septoria til test for evt. resistens mod triazoler/SDHI i led 8. Se beskrivelse under afsnit "Planteprøve".
 • Til undersøgelse for indhold af Fusarium-toksiner skal der straks efter høst udtages og indsendes en kornprøve. Et tilsendt elektronisk spørgeskema vedr. dyrkningsbetingelser skal ligeledes udfyldes. Skemaet tilsendes via e-mail i maj. Prøverne udtages i forsøgsled 8 og spørgeskemaet udfyldes ud fra forholdene i forsøgsled 8.

 • ANLÆGSDATA: Design oprettes med 2 miniblokke pr gentagelse.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 30m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  JordbehandlingPløjningKun forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det er MEGET vigtigt, at behovet for supplerende ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering om foråret vurderes, og gennemføres rettidigt ved behov.
  Vær opmærksom på at hvis landmanden iblander svampemidler, kan der træffes aftale med landmanden om, at forsøget først sprøjtes med vækstreguleringsmidler og først herefter iblandes evt. svampemiddel, når den omkringliggende mark sprøjtes.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ingen sygdoms-bek.
  2Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,75 l Balaya
  Stadium 55 - 610,75 l Balaya
  3Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,3 l Balaya
  0,3 l Propulse SE 250
  Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
  0,15 l Folicur Xpert
  4Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,5 l Balaya
  Stadium 55 - 610,5 l Balaya
  5Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,75 l Balaya
  Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
  0,15 l Folicur Xpert
  6Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,35 l Entargo
  0,4 l Propulse SE 250
  Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
  0,15 l Folicur Xpert
  7Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,35 l Entargo
  0,4 l Juventus 90
  Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
  0,15 l Folicur Xpert
  8Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,75 l Balaya
  Stadium 55 - 610,25 l Juventus 90
  0,175 l Entargo
  9Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,75 l Univoq
  Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
  0,15 l Folicur Xpert
  10Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
  0,2 l Folicur Xpert
  Stadium 55 - 610,25 l Greteg Star
  0,25 l Propulse SE 250
  11Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,75 l Balaya
  Stadium 55 - 610,5 l Greteg Star
  12Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,75 l Balaya
  Stadium 55 - 610,35 l Greteg Star
  0,35 l Propulse SE 250
  13Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
  0,2 l Folicur Xpert
  Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
  0,15 l Folicur Xpert
  14Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
  0,2 l Folicur Xpert
  Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
  0,2 l Folicur Xpert
  15Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,35 l Propulse SE 250
  0,15 l Folicur Xpert
  Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
  0,15 l Folicur Xpert
  16Stadium 37 - 390,5 l Balaya
  Stadium 55 - 610,5 l Balaya
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l. Ved sprøjtning efter st. 31-32 benyttes altid 200 l, hvis sprøjtning sker på tørre blade, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.
 • Led 2-15 behandles i st. 32.
 • Led 2-16 behandles i st. 37-39.
 • Led 2-16 behandles i st. 55-61.
  Der tilstræbes ca. 3 uger mellem st. 32 og st. 37-39, og 2-3 uger mellem st. 37-39 og st. 55-61. OBS: Det er vigtigt, at behandlingen i st. 37-39 først udføres, når fanebladet er fuldt udviklet på samtlige hovedskud.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2021, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 32, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelGULRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % planter m.
   
  ParcelSEPTORIA % planter m.
   
  ParcelBRUNRUST % planter m.
   
  P03Stadium 37 - 39, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P04Stadium 55 - 61, Før 3. sprøjtning
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P05Stadium 75, 3 uger efter sidste behandling
  ledUdføres kun i følgende led: 8
  PLANTEPRØVE-UDT. til AU Flakkebjerg.
  Der udtages 20 stk faneblade/2. øverste blad. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  SDHI-RESISTENS, % resistente isolater Septoria
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P06Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ledUdføres kun i følgende led: 8
  KERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 1 kg til analyse for Fusarium-toksiner.
  Se afsnit om KERNE/FRØ PRØVE.
  Teknologisk Institut videresender Led 8 til Agrolab.
  DEOXYNIVALENOL, ppb
  T-2 TOKSIN, ppb
  HT-2 TOKSIN, ppb
  ZEARALENON, ppb
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER I P05: Det er vigtigt, at den sidste sygdomsbedømmelse bliver udført så sent, at eventuelle forskelle mellem behandlingerne er tydelige. Omvendt er det vigtigt, at bedømmelsen ikke foretages så sent at bladene, særligt i ubehandlet, er visnet så meget, at det ikke er muligt at bedømme sygdomme. I hvede og vårbyg er primo juli tit et godt tidspunkt, men det optimale tidspunkt varierer afhængig af smittetrykket, ved højt smittetryk er det tidligere.

  PLANTEPRØVE: Der udtages minimum 20 stk. faneblade eller næstøverste blad med klare angreb af septoria i led 8 i vækststadie 71-75. Prøverne skal udtages og afsendes en mandag, tirsdag eller onsdag. Bladene fasttapes i begge bladender på et A4-papirark, så at bladene ligger fladt mod papiret (10 på hvert ark). De to A4-ark med blade indlægges i en avisside og pakkes i en A4 kuvert (må IKKE pakkes i plastpose). Kuverten mærkes "Septoria-triazol/SDHI-resistens" samt forsøgsnummer, og sendes til:

  Aarhus Universitet
  att: Lise Nistrup Jørgensen
  Forsøgsvej 1
  4200 Slagelse

  - Data indberettes ikke i PC markforsøg.

  KERNE/FRØ PRØVE: Til undersøgelse for indhold af Fusarium-toksiner skal der straks efter høst udtages og indsendes en kerne/frø-prøve fra led 8 til Teknologisk Institut. Det er vigtigt, at prøven er emballeret i en lærredspose.
  TI: Prøverne fra øvrige forsøg med analyser af Fusarium-toksiner tørres så de er lagerfast og sendes samlet til Agrolab LUFA.
  Resultater fra Fusarium analyser indberettes ikke i PC Markforsøg.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Har forsøget været vellykket?

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Balaya GHS05 GHS07 GHS09
  Entargo GHS07 GHS09
  Folicur Xpert GHS08 GHS09 GHS07
  Greteg Star GHS07 GHS09
  Juventus 90 GHS09 GHS08 GHS07
  Propulse SE 250 GHS09
  Prosaro EC 250 GHS09 GHS07 GHS08
  Univoq GHS07 GHS05 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk