Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
090422121 Skadedyrsbekæmpelse i hestebønner Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-09-2021
Fordelingsdato: 16-03-2021
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse rentabiliteten i skadedyrsbekæmpelse i hestebønner samt belyse det optimale tidspunkt for bekæmpelse.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en hestebønnemark, i en af de mest dyrkede hestebønnesorter.

BAGGRUND: Interessen for dyrkning af hestebønner er stigende, men der er kun udført meget få forsøg med bekæmpelse af skadedyr. Der er derfor behov for at vurdere behovet for bekæmpelse af bladrandbiller, bladlus og bønnefrøbiller.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der ikke foretages skadedyrsbekæmpelse udover forsøgsbehandlingerne. Ellers behandles som den omgivende mark. Vær opmærksom på behovet for bekæmpelse af ukrudt og svampesygdomme.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Skadedyrsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 11 - 120,2 kg Lamdex
Stadium 65 - 670,25 kg Pirimor 500 WG
3Stadium 65 - 670,25 kg Pirimor 500 WG
4Stadium 65 - 670,14 kg Teppeki
5Stadium 65 - 670,2 l Mavrik
6Stadium 65 - 67
0,3 kg Lamdex
7Stadium 65 - 670,25 kg Pirimor 500 WG
05-07-2021
14 dage efter st. 65-67
0,3 kg Lamdex
8Stadium 65 - 670,3 kg Lamdex
05-07-2021
14 dage efter st. 65-67
0,3 kg Lamdex
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Der anvendes ca. 150 l vand pr ha i st. 11-12 og 200 l vand pr. ha. på de 2 sidste sprøjtetidspunkter.
 • Led 2 behandles i st. 11-12.
 • Led 2-8 behandles i st. 65-67. Hvis der IKKE er angreb af bladlus i st. 65 trækkes behandlingen til st. 67.
 • Led 7 og 8 behandles igen 14 dage senere end sprøjtningen i st. 65-67.
  - Behandling i vækststadium 65-67 udføres på samme tidspunkt i de aktuelle led
  Bemærk: Lamdex har bimærke, hvilket betyder at midlet er farligt for bier og derfor kun må anvendes over blomstrende planter udenfor biernes flyvetid - dvs. fra kl. 21.00 til kl. 03.00 (dansk sommertid) - tjek altid marken for bier inden behandling.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBLADRAND-BILLER % planter m gnav af.
   
  ParcelBLADRAND-BILLER % bortgnavet bladareal.
   
  P03Stadium 65 - 67, Før 2. behandling
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2
  ParcelBLADLUS % planter m.
   
  ParcelBLADLUS % dækning .
  på blomsterstand
   
  ParcelBØNNEFRØ-BILLER % planter m.
   
  ParcelBLADRAND-BILLER % bortgnavet bladareal.
   
  P04Før 3. behandling
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  ParcelBLADLUS % planter m.
   
  ParcelBLADLUS % dækning .
  på blomsterstand og/eller bælge
   
  ParcelBØNNEFRØ-BILLER % planter m.
   
  ParcelVIRUSYGDOMME % planter m.
   
  P0514-21 dage efter sidste behandling
  ParcelBLADLUS % planter m.
   
  ParcelBLADLUS % dækning .
  på bælge
   
  ParcelBØNNEFRØ-BILLER % planter m.
   
  ParcelVIRUSYGDOMME % planter m.
   
  P06Ved høst
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 1 kg pr. parcel.
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  BØNNEFRØ-BILLER, % angrebne frø
  BØNNEFRØ-BILLER, antal huller pr frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  KERNE/FRØ PRØVE: Ved høst indsendes en prøve på 1 kg pr parcel til analyse for vand, renhed og råprotein. Teknologisk Institut tørrer prøverne som efterfølgende analyseres af "Skadestuen" ved SEGES for procent angrebne frø og antal huller pr frø forårsaget af bønnefrøbillen og evt. angrebsstyrke af gnav som følge af bønnefrøbiller. Prøver med betydende gnav vil blive sendt til analyse for spireevne.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Har forsøget været vellykket
  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Lamdex GHS07 GHS09
  Mavrik GHS09
  Pirimor 500 WG GHS08 GHS09 GHS06
  Teppeki GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk