Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
090072121 Varsling for knoldbægersvamp i vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-03-2021
Fordelingsdato: 16-02-2021
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At vurdere under hvilke vejr- og dyrkningsmæssige forhold, at der udvikles betydende angreb af knoldbægersvamp i vinterrapsmarker med forventet smitstof af knoldbægersvamp på grund af hyppig rapsdyrkning.

BAGGRUND: Der ønskes udviklet et beslutningsstøtteredskab til at vurdere behovet og tidspunktet for bekæmpelse af knoldbægersvamp.
Ved at indsamle sammenhørende data for vejrforhold, sædskifte og angrebsstyrke søges der på sigt udviklet en varsling for angreb af knoldbægersvamp. I dag findes der ingen sikker varslingsmodel for knoldbægersvamp i raps.

FORSØGSBETINGELSER: Der udvælges en mark, hvor der ud fra sædskiftet og viden om tidligere angreb af knoldbægersvamp i marken forventes at være smitstof af knoldbægersvamp i jorden. Marken må ikke vandes, og der må ikke være konstateret kålbrok i marken. Skal anlægges i marker, hvor landmanden udfører en svampebekæmpelse under blomstring.
Sædskiftet i marken i de sidste 20-25 år skal kendes og skal mailes til Asbjørn Mols før anlæg af forsøget.
Der ønskes anlagt 2 forsøg pr. landsforsøgsenhed. I mark 1 opstilles en vejrstation med tilknytning til begge marker (2 forsøg). Mark 2 udvælges, så den ligger ca. 1 km fra vejrstationen.


VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i det ene forsøg som beskrevet under forsøgsbetingelser. Vejrstationen opsættes senest 1. marts. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

ANLÆGSDATA: I marken anlægges én ubehandlet parcel i størrelsen 24m x min. 50 m. Der opsættes hvide pinde, så det ubehandlede areal er tydelig afmærket og ikke bliver sprøjtet mod svampesygdomme under blomstring.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 1 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 1200m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet (led 1) må der IKKE foretages svampebekæmpelse fra vækststadium 51. Ellers behandles forsøgsarealet som den omgivende mark eller efter behov.
OBS: Det er kun landmandens svampebehandlinger under blomstring, der skal indberettes. Dette indberettes under grundbehandlinger med middel, dosis og dato.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Bekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Den omkringliggende markBehandlet
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Der udføres ingen behandlinger.
Led 2 er oprettet ift. at der skal bedømmes knoldbægersvamp i marken.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-03-2021, Ved anlæg
ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
 
P02Stadium 65
led**1 dato for.
stadie 65 indberettes
 
P0310-07-2021, Primo juli
ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
 
ledKNOLDBÆGERSVAMP % planter m stængelangreb.
Der tages fotos nederst i afgrøden i ubehandlet, så man får et indtryk af angrebsstyrken på stænglerne. Billederne indsættes på forsøget som note i PC markforsøg.
 
ledKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
 


SYGDOMME: Det er meget vigtigt, at der udføres en meget præcis vurdering af angreb af knoldbægersvamp.
Knoldbægersvamp, % planter og Knoldbægersvamp, % planter med stængelangreb skal registreres i den ubehandlede parcel og i den behandlede mark. Angreb af knoldbægersvamp sker typisk via bladfæsterne på stænglen. Angreb kan dog også ske på sidegrenene. Derfor ønskes både stængler og planter med angreb bedømt.
Der bedømmes på i alt 100 planter i både behandlet og ubehandlet. Bedømmelse i marken foretages et repræsentativt sted.
Det meddeles før anlæg af forsøg til Asbjørn Mols Madsen, hvem der skal foretage bedømmelserne, da der vil blive afholdt et Teams-møde med disse for at beskrive fremgangsmåden.

VÆKSTSTADIUM: Det er vigtigt at fastlægge dato for vækststadium 65 korrekt. I vækststadium 65 er 50-60 procent af blomsterne på hovedskuddet sprunget ud.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut.

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87405439 / 20282695 eller på mail: gcn@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk