Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
090912121 Vækstregulering af vinterrug Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 09-03-2021
Fordelingsdato: 14-03-2021
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekt og den bedste timing af vækstreguleringsmidlers virkning på lejesæd.

BAGGRUND: Der er ønske om at undersøge effekt af timing og splitbehandling ved vækstregulering i korn.
Tidlig såning og høje kvælstofniveauer fremmer lejesæd, ligesom tidlig gødningstildeling gør det.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene SKAL anlægges i tidligt såede marker med en kraftig plantebestand og på arealer, hvor lejesæd erfaringsvis forekommer, f.eks. på arealer med anvendelse af husdyrgødning. Forsøget anlægges i en af sorterne, KWS Receptor , KWS Serafino eller KWS Livardo.


ANLÆGSDATA: Parcelstørrelse v/ anlæg: Min. 90 m2.
Parcelbredden SKAL minimum være 6 meter for at minimere randeffekt. Ved lejesæd skal hele parcellen høstes. Det vil være nødvendigt, at der høstes flere skår i samme parcel. Disse skår skal høstes fra samme side indenfor parcellen.

VEJRSTATIONER: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejstationen opsættes så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameter "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagnings dato skrives i måleparameter "VEJRSTATION NEDTAGNING,Dato"

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 90m2. Høstparcel minimum 90m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden vækstregulering end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Vækstregulering
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen vækstreguler.
2Stadium 31 - 32
0,25 l Cuadro NT
0,15 l Agropol
3Stadium 31 - 32
0,75 l Medax Top
0,75 l Ammoniumsulfat-opløsning
4Stadium 31 - 32
0,25 l Cuadro NT
0,15 l Agropol
Stadium 33 - 37
0,25 l Cuadro NT
0,15 l Agropol
5Stadium 31 - 32
0,2 l Moddus M
0,15 l Agropol
Stadium 33 - 370,2 l Moddus M
0,15 l Agropol
0,4 l Cerone
6Stadium 31 - 32
0,5 l Medax Top
0,5 l Ammoniumsulfat-opløsning
Stadium 33 - 37
0,5 l Medax Top
0,5 l Ammoniumsulfat-opløsning
7Stadium 33 - 370,2 l Moddus M
0,15 l Agropol
0,4 l Cerone
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • Led 2-6 behandles i st. 31-32.
 • Led 4-7 behandles i st. 33-37.
  Mellem behandlingstidspunkterne i st. 31-32 og 33-37 skal der min. være 7-10 dage.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-03-2021, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
  Se tekstafsnit VEJRSTATIONER
   
  P02Stadium 71
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD 0-33 % hældning, .
  Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  ParcelLEJESÆD 34-66 % hældning, .
  Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  ParcelLEJESÆD 67-100 % hældning, .
  Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  ParcelLEJESÆD index.
  Index beregnes af Teknolgisk Institut
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  P03Stadium 83 - 85
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD 0-33 % hældning, .
  Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  ParcelLEJESÆD 34-66 % hældning, .
  Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  ParcelLEJESÆD 67-100 % hældning, .
  Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  ParcelLEJESÆD index.
  Index beregnes af Teknolgisk Institut
   
  ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
  Måles fra jord til start af aks
   
  P04Stadium 90, Høst
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med ledprøve labels og følgeseddel.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
  Se tekstafsnit vedr. høst
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelFOTO digital.
  Se tekstafsnit FOTO
   
  ParcelLEJESÆD 0-33 % hældning, .
  Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  ParcelLEJESÆD 34-66 % hældning, .
  Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  ParcelLEJESÆD 67-100 % hældning, .
  Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  ParcelLEJESÆD index.
  Index beregnes af Teknolgisk Institut
   
  ParcelMELDRØJER % aks m.
   


  FOTO: Der tages fotos af hver parcel i den gentagelse, som belyser forsøgets udseende bedst. Billederne tages fra enden af parcellen, så det giver et indtryk af graden af lejesæd i hele parcellen. Billederne indsættes på forsøget i PC markforsøg.

  LEJESÆD: Lejesæd vurderes med to forskellige metoder.
  1: Lejesæd, karakter: Lejesæd opgøres som tidligere efter karakterskalaen 0-10.
  2: Lejesæd, gruppering: Hældningen af afgrøden er inddelt i 3 grupperinger (0-33 %, 34-66 % og 67-100 % hældning).En hældning på 0 % svarer til opretstående planter, og en hældning på 100 % svarer til planter helt i leje. I hver gruppering noteres procentdelen af arealet i parcellen, som har den hældning svarende til intervallet i grupperingen. Se vedhæftede skitse

  Eksempel:
  Hvis der er 20 procent af arealet i parcellen, som har en hældning mellem 67-100 %, noteres tallet 20 i måleparameteren med 67-100 % hældning.
  I samme parcel er der 30 procent af arealet med en hældning mellem 34-66 %, så tallet 30 noteres i måleparameteren 34-66 % hældning og i 50 % af parcellen er der 0-33 % hældning, så tallet 50 noteres i måleparameteren 0-33 % hældning.
  I de måleparametre som ikke er repræsenteret i parcellen skal der angives et 0. Summen for hver parcel altid skal være 100%.
  OBS: Selve indekset beregnes af Teknologisk Institut.


  HØST: Ved lejesæd i forsøget skal hele parcellen høstes, hvilket betyder at der høstes flere skår. Disse skår skal høstes fra samme side indenfor gentagelsen. Ved ingen lejesæd skal der minimum høstes 3 meter i midten af parcellen. Disse skår skal også høstes fra samme side indenfor gentagelsen.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Marian D. Thorsted: 87 40 54 47 eller på mail: mdt@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Ammoniumsulfat-opløsningIntet faresymbol
  Cerone GHS07 GHS05
  Cuadro NT GHS07
  Medax Top GHS07
  Moddus M GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk