Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
090802121 Vækstregulering af vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 09-03-2021
Fordelingsdato: 14-03-2021
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge timing af vækstregulering på effekten mod på lejesæd.

BAGGRUND: Der er et ønske om at vurdere timing og split-behandling af vækstregulering i vinterhvede.
Tidlig såning og høje kvælstofniveauer fremmer lejesæd, ligesom tidlig gødningstildeling gør det.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene SKAL anlægges i tidligt såede marker med en kraftig plantebestand og på arealer, hvor lejesæd erfaringsvis forekommer, f.eks. marker med anvendelse af husdyrgødning. Forsøget anlægges i en af sorterne Kvium, Momentum eller Chevignon. Forsøget skal tildeles ekstra 50 kg N ud over normen, så tidligt som muligt.

ANLÆGSDATA: Parcelstørrelse v/ anlæg: Min. 90 m2.
Parcelbredden SKAL minimum være 6 meter for at minimere randeffekt. Ved lejesæd skal hele parcellen høstes. Det vil være nødvendigt, at der høstes flere skår i samme parcel. Disse skår skal høstes fra samme side indenfor parcellen.

VEJRSTATIONER Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameter "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagnings dato skrives i måleparameter "VEJRSTATION NEDTAGNING,Dato"

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 90m2. Høstparcel minimum 90m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
NæringsstofferNKun forsøg50 kg

GENEREL BEHANDLING:
Forsøget skal tildeles ekstra 50 kg N udover normen, så tidligt som muligt. Gødningstildeling indberettes straks i PC Markforsøg.
På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden vækstregulering end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Vækstregulering
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen vækstreguler.
2Stadium 31 - 32
0,3 l Cuadro NT
0,15 l Agropol
Stadium 33 - 37
0,4 l Cerone
0,15 l Agropol
3Stadium 31 - 32
0,5 l Medax Top
0,5 l Ammoniumsulfat-opløsning
4Stadium 31 - 32
0,75 l Medax Top
0,5 l Ammoniumsulfat-opløsning
5Stadium 31 - 32
0,5 kg Medax Max
6Stadium 33 - 370,2 l Moddus M
0,15 l Agropol
0,4 l Cerone
7Stadium 33 - 370,4 l Cuadro NT
0,15 l Agropol
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • Led 2-5 i st. 31-32.
 • Led 2, 6 og 7 behandles i st. 33-37.
  Mellem behandlingstidspunkterne i st. 31-32 og 33 skal der min. være 7-10 dage.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-03-2021, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
  Se tekstafsnit VEJRSTATIONER
   
  P0209-06-2021, 3 uger efter behandling i st. 33-37
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD 0-33 % hældning, .
  Se tekstafsnit
   
  ParcelLEJESÆD 34-66 % hældning, .
  Se tekstafsnit
   
  ParcelLEJESÆD 67-100 % hældning, .
  Se tekstafsnit
   
  ParcelLEJESÆD index.
  Index beregnes af Teknologisk Institut.
   
  P0323-06-2021, 5 uger efter behandling i st. 33-37
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD 0-33 % hældning, .
  Se tekstafsnit
   
  ParcelLEJESÆD 34-66 % hældning, .
  Se tekstafsnit
   
  ParcelLEJESÆD 67-100 % hældning, .
  Se tekstafsnit
   
  ParcelLEJESÆD index.
  Index beregnes af Teknologisk Institut.
   
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P0407-07-2021, 7 uger efter behandling i st. 33-37
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD 0-33 % hældning, .
  Se tekstafsnit
   
  ParcelLEJESÆD 34-66 % hældning, .
  Se tekstafsnit
   
  ParcelLEJESÆD 67-100 % hældning, .
  Se tekstafsnit
   
  ParcelLEJESÆD index.
  Index beregnes af Teknologisk Institut.
   
  ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
  Måles i cm fra jord til start af aks
   
  P05Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ledUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
  FOTO digital.
  Vælg den gentagelse der belyser forsøget bedst. Se tekstafsnit FOTO
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
  Se tekstafsnit vedr. høst
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD 0-33 % hældning, .
  Se tekstafsnit
   
  ParcelLEJESÆD 34-66 % hældning, .
  Se tekstafsnit
   
  ParcelLEJESÆD 67-100 % hældning, .
  Se tekstafsnit
   
  ParcelLEJESÆD index.
  Index beregnes af Teknologisk Institut.
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  LEJESÆD: Lejesæd vurderes med to forskellige metoder.
  1: Lejesæd, karakter: Lejesæd opgøres som tidligere efter karakterskalaen 0-10.
  2: Lejesæd, gruppering: Hældningen af afgrøden er inddelt i 3 grupperinger (0-33 %, 34-66 % og 67-100 % hældning).En hældning på 0 % svarer til opretstående planter, og en hældning på 100 % svarer til planter helt i leje. I hver gruppering noteres procentdelen af arealet i parcellen, som har den hældning svarende til intervallet i grupperingen. Se vedhæftede skitse

  Eksempel:
  Hvis der er 20 procent af arealet i parcellen, som har en hældning mellem 67-100 %, noteres tallet 20 i måleparameteren med 67-100 % hældning.
  I samme parcel er der 30 procent af arealet med en hældning mellem 34-66 %, så tallet 30 noteres i måleparameteren 34-66 % hældning og i 50 % af parcellen er der 0-33 % hældning, så tallet 50 noteres i måleparameteren 0-33 % hældning.
  I de måleparametre som ikke er repræsenteret i parcellen skal der angives et 0. Summen for hver parcel altid skal være 100%.
  OBS: Selve indekset beregnes af Teknologisk Institut.
  FOTO: Der tages fotos af hver parcel i den gentagelse, som belyser forsøgets udseende bedst. Billederne tages fra enden af parcellen, så det giver et indtryk af graden af lejesæd i hele parcellen. Billederne indsættes på forsøget i PC markforsøg.

  HØST: Ved lejesæd i forsøget skal hele parcellen høstes, hvilket betyder at der høstes flere skår. Disse skår skal høstes fra samme side indenfor parcellen og gentagelsen. Hvis der ikke er lejesæd skal der minimum høstes 3 meter i midten af parcellen. Disse skår skal også høstes fra samme side indenfor gentagelsen.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Marian D. Thorsted: 87 40 54 47 eller på mail: mdt@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Ammoniumsulfat-opløsningIntet faresymbol
  Cerone GHS07 GHS05
  Cuadro NT GHS07
  Medax Max GHS09
  Medax Top GHS07
  Moddus M GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk