Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
090772121 Monitering af lejesæd i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 03-03-2021
Fordelingsdato: 20-02-2021
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: Planen har til formål at sammenligne lejesæd i striber med og uden vækstregulering. Vækstreguleringsmodellen til risikovurdering af lejesæd i CropManager ønskes valideret, ved at lave striber med og uden vækstregulering i vinterhvedemarker, hvor modellen anvendes. Forekomsten af lejesæd i praksis sammenlignes med modellens forudsigelse af lejesæd.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i vinterhvedemarker, som vises i prognoseværktøjet til vurdering af lejesædsrisiko i CropManager. Det tilstræbes at finde marker med både lav, medium og høj risiko for lejesæd.
Se introduktionsvideoen til vækstreguleringsprognosen i CropManager

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med 3 gentagelser. Hver parcel anlægges i 100 meters længde og halv sprøjtebredde. I hver gentagelse behandles det halve af sprøjtens bredde, mens den anden halvdel ikke behandles. Sørg for at der ikke bliver kørt unødigt i parcellerne, men hvis det bliver nødvendigt at der bliver kørt ens i alle parceller.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 3 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 1200m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: Ejendommens MarkOnline nummer og markens nummer noteres under grundoplysninger.
På forsøgsarealet må der ikke udføres andre behandlinger med vækstregulering. Ellers behandles der som i den omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Vækstregulering
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen vækstreguler.
2Stadium 31 - 32
Behandles som landmandens mark
Som omgivende mark
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.

 • Led 2 behandles i st. 31-32
  Er der behov for flere behandlingstider oprettes disse i PC markforsøg.

 • KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2021, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  Parcel*1 .
  Download billede af marken fra CropManager. Se tekstadsnit CROPMANAGER
   
  P0214-06-2021, Medio juni
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  For hver 10 meter ned gennem parcellen vurderes lejesædskarakteren, og gennemsnit indberettes. Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  For hver 10 meter ned gennem parcellen måles afgrødehøjden og gennemsnit indberettes. Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  P0305-07-2021, 3 uger senere, end P02
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  For hver 10 meter ned gennem parcellen vurderes lejesædskarakteren, og gennemsnit indberettes. Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  For hver 10 meter ned gennem parcellen måles afgrødehøjden og gennemsnit indberettes. Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  P04Stadium 90, Før høst
  ledFOTO drone.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  For hver 10 meter ned gennem parcellen vurderes lejesædskarakteren, og gennemsnit indberettes. Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  For hver 10 meter ned gennem parcellen måles afgrødehøjden og gennemsnit indberettes. Se tekstafsnit LEJESÆD
   


  CROPMANAGER: Der downloades et billede fra CropManager, der viser markens score i lejesædsindeks. Billedet indsættes på forsøget i PC markforsøg.

  LEJESÆD: Lejesæd opgøres efter karakterskalaen 0-10. For hver 10 meter ned gennem parcellen vurderes lejesædskarakteren. Dette indberettes i det vedhæftede bilag nederst på planen og det udfyldte regenark indsættes som notat på forsøget eller sendes til Marian D. Thorsted. Det samme gøres for afgrødehøjde. På enkeltforsøget indberettes gennemsnits værdien for parcellen.

  DRONEFOTO: Der tages et RGB-billede af forsøget (normal foto), så alle parceller kan ses. Billedet indsættes på forsøget i PC markforsøg.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Marian D. Thorsted: 87 40 54 47 eller på mail: mdt@seges.dk.




  Bilag
  BeskrivelseFil
  Skema til vurdering af lejesæd 090772121090772121_skema_vurdering_lejesaed.xlsx
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk