Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
010312121 Hestebønner til plantebaserede fødevarer Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-04-2021
Fordelingsdato: 28-03-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige hestebønnesorters ydeevne, kvalitet til humant konsum og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold.

BAGGRUND: Der er stigende interesse for en mere plantebaseret kost, og i denne sammenhæng indgår bælgplanterne som en væsentlig kilde til forsyning med protein. Hestebønner har i Danmark traditionelt været dyrket med henblik på foderproduktion. I andre dele af verden anvendes hestebønner direkte i madlavningen. Der er derfor interesse for at prøvedyrke forskellige typer og sorter af hestebønner for at belyse deres egnethed til humant konsum.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal tilses løbende, og det er vigtigt, at man også er meget opmærksom på sygdomsangreb. Skal anlægges på lerjord med god vandforsyning eller på vandet sandjord. Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Sygdomme og skadedyr bekæmpes efter behov. Vær opmærksom på bladlusangreb. Ukrudt skal bekæmpes således, at det ikke påvirker forsøgsresultaterne. Afgrøden skal være velforsynet med P, K, Mg og S.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Tiffany
2Stadium 00Lynx
3Stadium 00Bolivia
4Stadium 00Capri
5Stadium 00Taifun
6Stadium 00
GL Sunrise
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Sådybden skal være 8 cm.

UDSÆD: Udsæden leveres udvejet til småparceller, beregnet ud fra 45 spiredygtige kerner pr. m2 på 12 cm rækkeafstand.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 09
Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1
ParcelFREMSPIRING dato for.
 
P03Stadium 31
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P04Stadium 60
ParcelCHOKOLADEPLET % dækning.
 
ParcelRUST % dækning.
 
ParcelBLADPLET % dækning.
 
ParcelVIKKESKIMMEL % dækning.
 
ParcelBLOMSTR.BEGYNDT dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelBEDEBLADLUS % planter m.
 
P05Stadium 75
ParcelCHOKOLADEPLET % dækning.
 
ParcelRUST % dækning.
 
ParcelBLADPLET % dækning.
 
ParcelVIKKESKIMMEL % dækning.
 
ParcelBEDEBLADLUS % planter m.
 
P06Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
MODENHED dato for.
Registreres i 1. gentagelse
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
AFGRØDEHØJDE cm.
Registreres i 1. gentagelse
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P07Stadium 90, Ved høst
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 1 kg pr. parcel. Se tekstafsnit KERNE/FRØ PRØVE. Prøverne gemmes på Teknologisk Institut.
1000 KORNSVÆGT, g
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


KERNE/FRØ PRØVE: Der sendes en prøve på mindst 1 kg af hver parcel til Teknologisk Institut. Prøverne forbliver i hver sin plastpose og påklæbes hver sin høstlabel. Prøverne tørres og gemmes på Teknologisk Institut.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat, som skrives i PC-markforsøg under fanen Notater vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved såning/etablering
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for landbrug har deltaget i finansieringen af projektet
KONTAKTPERSON - OLIEFRØ OG BÆLGSÆD: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Jon Birger Pedersen: 87 40 54 24 / 20 28 27 11 eller på mail jbp@seges.dk

Rettelser:
DatoTekst
23-04-2021Forhøjet betaling for forsøgsarbejde fra 15307 til 17214 (HJB)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk