Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
010332121 Ærter til plantebaserede fødevarer Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-04-2021
Fordelingsdato: 29-03-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige markært typer og sorters ydeevne, kvalitet til humant konsum og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold.

BAGGRUND: Der er stigende interesse for en mere plantebaseret kost, og i denne sammenhæng indgår bælgplanterne som en væsentlig kilde til forsyning med protein. Markært har i Danmark traditionelt været dyrket primært med henblik på foderproduktion og konserves. I andre dele af verden anvendes markært direkte i madlavningen. Der er derfor interesse for at prøvedyrke forskellige typer og sorter af markært for at belyse der egnethed til humant konsum.

FORSØGSBETINGELSER: Det tilstræbes, at forsøget anlægges således, at parcellernes længderetning er øst/vest. Derved undgås bedst muligt, at sorterne vælter over i naboparcellen. Ærtesortsforsøg må ikke anlægges på ejendomme eller arealer i samdrift, hvor der avles ærter til certificering. Forsøget skal tilses løbende, og det er vigtigt, at man også er meget opmærksom på sygdomsangreb. Forsøget høstes med selvrensende mejetærsker.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Sygdomme og skadedyr bekæmpes efter behov. Vær opmærksom på bladlusangreb. Ukrudt skal bekæmpes således, at det ikke påvirker forsøgsresultaterne. Afgrøden skal være velforsynet med P, K, Mg og S.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Ingrid
2Stadium 00Orchestra
3Stadium 00Greenway
4Stadium 00Octavia
5Stadium 00Banshee
6Stadium 00Greenwood
7Stadium 00Mantara
8Stadium 00Rose
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Sådybde: 5-6 cm.
Efter såning tromles på tør jord. Hvis jorden er fugtig kan tromlingen udsættes til ærternes 2-3 bladsstadium.

UDSÆD: Udsæd leveres udvejet fra Teknologisk Institut. udsædsmængden er 60 spiredygtige frø pr m2.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 09, Ved fremspiring
Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1
ParcelFREMSPIRING dato for.
 
P03Stadium 31
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P04Stadium 60
ParcelBLADLUS % planter m.
 
ParcelGRÅSKIMMEL % dækning.
 
ParcelÆRTESKIMMEL % dækning.
 
ParcelÆRTESYGE % dækning.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P05Stadium 75
ParcelBLADLUS % planter m.
 
ParcelGRÅSKIMMEL % dækning.
 
ParcelÆRTESKIMMEL % dækning.
 
ParcelÆRTESYGE % dækning.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P06Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
AFGRØDEHØJDE cm.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
MODENHED dato for.
 
P07Stadium 90, Ved høst
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
OBS: PRØVER PÅ PARCELNIVEAU Der sendes en prøve på 1 kg pr. parcel. KKG bestemmer renhed, TKV og NIT, og tørrer og gemmer resterende mængde prøve.
1000 KORNSVÆGT, g
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


KERNE/FRØ PRØVE: Der sendes en prøve på mindst 1 kg af hver parcel til Teknologisk Institut. Prøverne forbliver i hver sin plastpose og påklæbes hver sin høstlabel. Prøverne gemmes på Teknologisk Institut.

MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for landbrug har deltaget i finansieringen af projektet.

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat, som skrives i PC-markforsøg under fanen Notater vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved såning/etablering
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON - OLIEFRØ OG BÆLGSÆD: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Jon Birger Pedersen: 87 40 54 24 / 20 28 27 11 eller på mail jbp@seges.dk

Rettelser:
DatoTekst
23-04-2021Indsat forsøgsbetaling (HJB)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk