Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
052402121 Ukrudtsbekæmpelse i hvidkløver og engrapgræs udlagt i vårbyg. DLF Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-04-2021
Fordelingsdato: 08-03-2021
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige strategier til ukrudtsbekæmpelse i hvidkløver udlagt i vårbyg.

BAGGRUND: Antallet af ukrudtsmidler, der er godkendt til brug i hvidkløver, er blevet færre. For fortsat at sikre, at der er tilstrækkelig med midler til anvendelse i hvidkløver er det nødvendigt at undersøge forskellige midler og strategiers muligheder for anvendelse i hvidkløver til frø.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges i vårbyg med udlæg af hvidkløver og engrapgræs. I efteråret 2021 oprettes fortsætterplan 052402122 da forsøget fortsætter til høst 2022 ,hvor der skal høstes udbytte på udlægget. Desuden skal der I efteråret 2021 og foråret 2022 skal der behandles mod ukrudt.

Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.


ANLÆGSDATA: Forsøget afmærkes ud til faste punkter i skel eller hegn eller ved hjælp af GPS, så det uden problemer kan genfindes.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for svampe og skadedyrs angreb. Der må ikke weed-wipes på forsøgsarealet uden aftale med Barthold Feidenhans'l.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
102-04-2021

Efter fremspiring
1,5 l Fighter 480
1 l Stomp CS
202-04-2021

Efter fremspiring
1,5 l Fighter 480
1 l Stomp CS
302-04-2021

Efter fremspiring
6 g Harmony 50 SX
402-04-2021

Efter fremspiring
1,5 l Fighter 480
1 l Stomp CS
502-04-2021

Efter fremspiring
1,5 l Fighter 480
1 l Stomp CS
602-04-2021

Efter fremspiring
1,5 l Fighter 480
1 l Stomp CS
702-04-2021

Efter fremspiring
1,5 l Fighter 480
1 l Stomp CS
829-03-2021

Før fremspiring
0,05 l DFF
02-04-2021

Efter fremspiring
1,5 l Fighter 480
1 l Stomp CS
929-03-2021

Før fremspiring
0,1 l DFF
02-04-2021

Efter fremspiring
1,5 l Fighter 480
1 l Stomp CS
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • Led 8 og 9 behandles før fremspiring af vårbyg.
 • Led 2-9 behandles efter fremspiring af hvidkløver, når hvidkløveret har 1 trekoblet blad.
  Vejrdata på sprøjtetidspunkt indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidspunkt for sprøjtning noteres.

 • KEMIKALIER: Kemikalier leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0129-03-2021, Før 1. sprøjtning
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet optælling
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet optælling
   
  P0202-04-2021, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 3, 8, 9
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  af engrapgræs
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på udlæg.
  af hvidkløver
   
  P0315-04-2021, Medio april
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  af engrapgræs
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på udlæg.
  af hvidkløver
   
  ParcelSKRÆPPE planter/m2.
   
  ParcelKAMILLE % dækning af jord.
   


  HØST: Forsøget høstes ikke dette år.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  DFF GHS09
  Fighter 480 GHS09 GHS07
  Harmony 50 SX GHS09
  Stomp CS GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk