Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
052382121 Dyrkning af engrapgræs. DLF Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-04-2021
Fordelingsdato: 08-03-2021
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige dyrkningsstrategiers betydning for udbyttet i engrapgræs.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges i engrapgræs, der er gødet med 80 kg N i efteråret. Sorterne aftales med DLF.
Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter, at forsøget er afsat.

ANLÆGSDATA: Der skal min. være 30 cm parcelgrænser mellem parcellerne og inden høst skal det være muligt at adskille parcellerne. Så vidt muligt ønskes forsøget anlagt i 2 eller 4 rækker.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg
InsekticiderLamdexVed behov0,2 kg

GENEREL BEHANDLING:
Hele forsøget grundgødskes med normale mængder P, K og S. Ved mistanke om manganmangel skal hele arealet behandles med 5 kg mangansulfat pr. ha.
Hele forsøget behandles mod engrapgræsgalmyg med 0,2 kg/ha Lamdex ved varsling i foråret. Følg flyvning fra medio april via Landsbrugsinfo "Engrapgræsgalmyg - risikovurdering"

På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden vækstregulering, sygdomsbekæmpelse eller gødskning end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for ukrudt og skadedyr.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Vækstregulering og Svampebekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
215-05-2021
0,6 l Orius Max 200 EW
15-06-20210,6 l Orius Max 200 EW
1 l Pictor Active
315-05-2021
0,6 l Orius Max 200 EW
0,4 l Moddus M
15-06-20210,6 l Orius Max 200 EW
1 l Pictor Active
415-05-2021
1 l Orius Max 200 EW
0,8 l Moddus M
15-06-20210,6 l Orius Max 200 EW
1 l Pictor Active


Faktor 2: Gødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A01-03-2021
Forår ved begyndende vækst
70 kg N259 kg NS 27-4
B01-03-2021
Forår ved begyndende vækst
100 kg N370 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l/ha
Faktor 1, Sygdomsbekæmpelse og vækstregulering:
 • Led 2-4 behandles medio maj og igen medio juni.
  Der må ikke vækstreguleres i en periode med udsigt til nattefrost. Bedste tidspunkt til vækstregulering er i en periode med stigende temperaturer.
  Vejrdata på sprøjtetidspunkt indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidpunkt for sprøjtning noteres.

  Faktor 2, Gødskning:
 • Led A og B behandles ved begyndende vækststart.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
  GØDNING: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-03-2021, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0215-05-2021, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: A1, B1
  ParcelRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  P0315-06-2021, Før 2. sprøjtning
  ParcelRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P0401-07-2021, 14 dage efter sidste behandling
  ParcelRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til DLF (lærredspose).
  Prøvestørrelse: ca. 2 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Prøverne sendes direkte til DLF. Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til DLF (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Prøverne sendes til DLF.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
  FOTO digital.
  Der ønskes billeder af afgrøden inden høst taget af alle led i én gentagelse
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Vurderes inden høst
   


  FOTO: Der ønskes billeder af afgrøden inden høst taget af alle led i én gentagelse.

  HØST: Forsøget skårlægges, og høstes inden afgrøden begynder at drysse. Forsøget SKAL høstes med min. 20 % vand i frøet. Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes.

  FRØ PRØVER: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Hvis prøverne er meget våde må de ikke sendes fredag da de kan risikere at ligge varmt weekenden over og dermed blive ødelagt.
  Sørg i stedet for at prøverne i lærredsposer ligger et sted med god kølig luft og ikke i "stoppede" poser .

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er vigtig for tolkningen af resultaterne. Det er derfor af stor betydning, at observere om de forskellige behandlinger har indflydelse på spildet. Spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Lamdex GHS07 GHS09
  Moddus M GHS07 GHS09
  Orius Max 200 EW GHS08 GHS07 GHS09
  Pictor Active GHS09 GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk