Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
052222121 Afpudsning og vækstregulering i ital. rajgræs. DLF Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-04-2021
Fordelingsdato: 08-03-2021
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge sammenhængen mellem vækstregulering, afpudsning og sygdomsbekæmpelse på udbyttet og lejesæd i ital. rajgræs til frø.

BAGGRUND: Undersøgelser i andre afgrøder har vist at der er en sammenhæng mellem afgrødens biomasse og behovet for vækstregulering. Ital. rajgræs har en kraftig forårsvækst og har vist pæne merudbytter for vækstregulering. En mekanisk reduktion af biomassen kunne måske nedsætte behovet for vækstregulering

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en ital. rajgræs mark. Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.

ANLÆGSDATA: Der skal min. være 30 cm parcelgrænser mellem parcellerne og inden skårlægning skal det være muligt at adskille parcellerne. Så vidt muligt ønskes forsøget anlagt i 2 eller 4 rækker.
I første gentagelse sættes skilte op med angivelse af behandlinger. Skilte leveres af Teknologisk Institut

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Hele forsøget grundgødskes med normale mængder N, P, K og S. Ved mistanke om manganmangel skal hele arealet behandles med 5 kg mangansulfat pr. ha.
På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden vækstregulering og afpudsning end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for sygdomme, ukrudt og skadedyr.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Vækstregulering
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
215-05-2021
Stadie 49
0,4 l Moddus M
0,2 l Agropol
315-05-2021
Stadie 49
0,8 l Moddus M
0,2 l Agropol
415-05-2021
Stadie 49
1,2 l Moddus M
0,2 l Agropol
515-05-2021
Stadie 49
0,8 l Moddus M
0,75 l Balaya
605-05-2021
Stadie 32-37
30 kg N
15-05-2021
Stadie 49
0,8 l Moddus M
0,75 l Balaya


Faktor 2:
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AUbehandlet
BNår afgrøden er i stadie 32-37

OBS: Det afpudsede materiale skal fjernes fra arealet.
12 cm Afpudsning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

OBS. Datoer i forsøgsbehandling er kun vejledende til "Ugeplanen". Det er stadie der er afgørende for behandlingstidspunkt.

Vandmængde 150-200 l/ha

Afpudsning:
 • Led A ingen afpudsning.
 • Led B afpudses i 12-15 cm højde. Det afpudsede materiale skal fjernes fra arealet.

  Gødskning:
 • Led 6 tilføres 30 kg. N. i stadie 32-37

  Vækstregulering og sygdomsbekæmpelse
 • Led 2-6 behandles i stadie 49-51.

  Det er vigtigt at der sprøjtes i godt sprøjtevejr.
  Vejrdata på sprøjtetidspunkt indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidspunkt for sprøjtning noteres.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
  GØDNING: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0106-04-2021, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 49 - 51, Før behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: A5, B5
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelRUST % dækning.
   
  P03Stadium 67 - 69, 3 uger senere, Efter behandling.
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelRUST % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  P04Stadium 86, Før skårlægning eller 14 dage før høst af ital. rajgræs
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Før skårllægning
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
  FOTO digital.
  Der ønskes billeder af afgrøden inden skårlægning
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til DLF (lærredspose).
  Prøvestørrelse: ca. 2 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Prøverne sendes direkte til DLF. Se tekstafsnit FRØ PRØVE
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til DLF (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Prøverne sendes til DLF.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  HØST: Forsøget skårlægges når vandpct. i frøet er ca. 40 % . Hvis ikke muligt at skårlægge aftales dette med Teknologisk Institut
  Forsøget høstes inden afgrøden begynder at drysse med min. 20 % vand i frøet.
  Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes.

  FRØ PRØVER: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Hvis prøverne er meget våde må de ikke sendes fredag da de kan risikere at ligge varmt weekenden over og dermed blive ødelagt.
  Sørg i stedet for at prøverne i lærredsposer ligger et sted med god kølig luft og ikke i "stoppede" poser .

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er vigtig for tolkningen af resultaterne. Det er derfor af stor betydning, at observere om de forskellige behandlinger har indflydelse på spildet. Spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i faglig notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Balaya GHS09 GHS07 GHS05
  Moddus M GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk