Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
050822121 Alternativer til nedvisning af spinat og purløg til frø Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 14-07-2021
Fordelingsdato: 17-03-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige strategiers effekter ved nedvisning af spinat og purløg til frøproduktion.

BAGGRUND: Efter forbuddet mod anvendelsen af Reglone skal der findes nye muligheder for at nedvisne spinat og purløg til frøproduktion før høst.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges på arealer med spinat eller purløg til høst 2021
Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat. Frøkonsulenter fra Jensen-Seed eller Vikima Seed er behjælpelige med af finde areal og sort.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden nedvisning end forsøgsbehandlingen.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Nedvisning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
230-07-2021
4 dage før høst
Skårlægning
330-07-2021
4 dage før forventet høst
0,5 l Reglone, reg.nr. 1-276
0,15 l Agropol
430-07-2021
4 dage før forventet høst
2 l Reglone, reg.nr. 1-276
0,15 l Agropol
530-07-2021
4 dage før forventet høst
80 l TopGun Finalsan Koncentrat
630-07-2021
4 dage før forventet høst
120 l TopGun Finalsan Koncentrat
724-07-2021
10 dage før forventet høst
1 l Mizuki
824-07-2021
10 dage før høst
2 l Mizuki
924-07-2021
10 dage før høst
4 l Mizuki
1024-07-2021
10 dage før forventet høst
1 l Mizuki
80 l TopGun Finalsan Koncentrat
1124-07-2021
10 dage før høst
1 l Mizuki
100 kg NS 27-3 Dangødning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
OBS vedr. vandmængder. Der anvendes 300 l. vand
 • Led 2-6 behandles 4 dage før høst.
 • Led 7-11 behandles 10 dage før høst.

  Den flydende gødning i led 11 udbringes umiddelbart efter behandling med Mizuki.

  Vejrdata på sprøjtetidspunkt indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidspunkt for sprøjtning noteres.

 • KEMIKALIER: Kemikalier leveres fra Teknologisk Institut.
  GØDNING: Flydende gødning skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0129-06-2021, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0224-07-2021, Før 1. behandling
  ParcelFOTO drone.
   
  P0330-07-2021
  Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 1
  ledFOTO digital.
  Digital foto af alle led i gentagelse 1 på bendlingsdagen. Også de led der er behandlet tidligere og som ikke skal behandles.
   
  P0401-08-2021, Digital foto af alle led i gentagelse 1.
  Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 1
  ledFOTO digital.
  Digital foto af alle led i gentagelse 1.
   
  P05Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelNEDVISNING %, 0-100, .
   
  ParcelFOTO drone.
  Se teksafsnit, DRONE
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 2 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE.
  SPIREEVNE, %
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
  Se tekstafsnit SPILD
   


  DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RGB (alm. kamera) til bedømmelse af nedvisning.

  HØST: Forsøget høstes, når afgrøden er moden. Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes.
  Det kan være nødvendigt, at høste forsøget ad flere gange, hvis afgrøden modner forskelligt. Dette aftales med Barthold Feidenhans´l.
  Dato for høst for de enkelte led skrives i et notat.
  Prøver fra høst skal sendes straks efter hver høsttid.

  OBS: Da der er uvished om Gozai skader spireevnen vil det være en god idé at holde forsøgsfrøene adskilt fra landmandens parti indtil spireanalyse foreligger. Skulle det vise sig, at en af behandlingerne giver problemer i den retning, kompenseres avlerne for den del der ikke opfylder kravene.

  FRØ PRØVER: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Teknologisk Institut måler vand% og videresender prøverne til analyse hos DLF.
  Hvis prøverne er meget våde må de ikke sendes fredag da de kan risikere at ligge varmt weekenden over og dermed blive ødelagt.
  Sørg i stedet for at prøverne i lærredsposer ligger et sted med god kølig luft og ikke i "stoppede" poser .

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er vigtig for tolkningen af resultaterne. Det er derfor af stor betydning, at observere om de forskellige behandlinger har indflydelse på spildet. Spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  03-06-2021Tekst - vejledende forsøgsbehandling ændret vedr. led 11

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Mizuki GHS09 GHS05 GHS07
  Reglone, reg.nr. 1-276 GHS05 GHS06 GHS09 GHS08
  TopGun Finalsan Koncentrat GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk