Nordic Field Trial System Version: 1.1.8146.19690
050812121 Nedvisning af hvidkløver Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 14-07-2021
Fordelingsdato: 28-02-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige strategiers muligheder ved nedvisning af hvidkløver til frøproduktion.

BAGGRUND: Efter forbuddet mod anvendelsen af Reglone skal der findes nye muligheder for at nedvisne hvidkløver til frøproduktion før høst.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges på arealer med hvidkløver til høst 2021 med udlæg af engrapgræs.
Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden nedvisning end forsøgsbehandlingen.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Nedvisning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
130-07-2021
7 dage før forventet høst
1 l Metaxon
02-08-2021
4 dage før forventet høst
Skårlægning
230-07-2021
7 dage før forventet høst
1 l Zypar
02-08-2021
4 dage før forventet høst
Skårlægning
330-07-2021
7 dage før forventet høst
1 l Metaxon
02-08-2021
4 dage før forventet høst
166 l TopGun Finalsan Koncentrat
430-07-2020
7 dage før forventet høst
2 l Mizuki
0,6 l Renol
02-08-2021
4 dage før forventet høst
166 l TopGun Finalsan Koncentrat
502-08-2021
4 dage før forventet høst
166 l TopGun Finalsan Koncentrat
630-07-2021
7 dage før forventet høst
2 l Mizuki
100 kg DAN-gødn. 20-0-0-10
702-08-2021
4 dage før forventet høst
16 l Beloukha
830-07-2021
7 dage før forventet høst
1 l Metaxon
02-08-2021
4 dage før forventet høst
0,5 l Reglone, reg.nr. 1-277 (kartofler 2021)
0,1 l Agropol
930-07-2021
7 dage før forventet høst
0,5 l Belkar
02-08-2021
4 dage før forventet høst
3 dage efter behandling
Skårlægning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
OBS vedr. vandmængder. Der anvendes 150-200 l ved Zypar og Metaxon, og 300 l ved Regelone, Belouka og TopGun Finalsan Koncentrat.

 • Led 1, 2, 3, 4, 6, 8 og 9 behandles 7 dage før forventet høst
  Den flydende gødning i led 6 udbringes umiddelbart efter behandling med Mizuki. Gødningstypen der anvendes behøver ikke være den der er angivet i planen hvis anden haves. Der skal blot tildeles 20 kg. N./ha.

 • Led 3, 4, 5, 7 og 8 behandles 4 dage før forventet høst.
 • Led 1, 2 og 9 skårlægges 4 dage før forventet høst.

  Alle led høstes således samme dag

  Vejrdata på sprøjtetidspunkt indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidspunkt for sprøjtning noteres.

 • KEMIKALIER: Kemikalier leveres fra Teknologisk Institut.
  GØDNING: Flydende gødning skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0129-06-2021, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0230-07-2021, Før 1. behandling
  ledFOTO drone.
   
  P03Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledFOTO drone.
   
  ParcelNEDVISNING %, 0-100, .
   
  P04Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til DLF (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 2 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE.
  SPIREEVNE, %
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til DLF (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
  Se tekstafsnit SPILD
   


  FOTO: I forsøget skal der tages et RGB-billede med drone inden første behandling ultimo juli og inden høst. Der tages et billede af hele forsøgsarealet.

  HØST: Forsøget høstes, når afgrøden er moden. Kontakt evt. frøkonsulent inden forsøget høstes.
  Prøver fra høst skal sendes straks efter hver høsttid.

  OBS: Udbytte fra led 2 må IKKE iblandes landmandens frø før spireanalyse ligger klar. Teknologisk Institut melder svar tilbage, når resultat foreligger.

  FRØ PRØVER: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Teknologisk Institut måler vand% og videresender prøverne til analyse hos DLF.
  Hvis prøverne er meget våde må de ikke sendes fredag da de kan risikere at ligge varmt weekenden over og dermed blive ødelagt.
  Sørg i stedet for at prøverne i lærredsposer ligger et sted med god kølig luft og ikke i "stoppede" poser .

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er vigtig for tolkningen af resultaterne. Det er derfor af stor betydning, at observere om de forskellige behandlinger har indflydelse på spildet. Spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"
  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  23-02-2021Forsøgsbetaling indtastet (tep)
  24-02-2021
  24-02-2021
  03-03-2021Ubehandlet led indsat og Regelone doseringændret til 0,5 l/ha.
  03-03-2021Ubehandelet led slette igen. Det var en fejl. (tep)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Belkar GHS07 GHS09
  Beloukha GHS05
  Metaxon GHS07 GHS09 GHS05
  Mizuki GHS09 GHS07 GHS05
  Reglone, reg.nr. 1-277 (kartofler 2021) GHS05 GHS06 GHS08 GHS09
  Renol GHS05
  TopGun Finalsan Koncentrat GHS07
  Zypar GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk