Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
090092121 Svampebekæmpelse under blomstring i vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-02-2021
Fordelingsdato: 22-02-2021
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige svampemidler under blomstring samt belyse effekten af 2 behandlinger. Endvidere at belyse effekten af to additiver.

BAGGRUND: Det diskuteres om man i raps skal udføre 2 behandlinger under blomstring i stedet for kun 1. Dette skyldes, at effekten af en sprøjtning kun holder i ca. 14 dage, og angreb af knoldbægersvamp sker via de nedfaldne kronblade, som ligger på bladene i ca. 4 uger.

FORSØGSBETINGELSER: Der må ikke være kålbrok i marken. Raps skal være dyrket regelmæssigt i sædskiftet og helst med mindst 5 rapsfrie år. Desuden skal rapsen være sået rettidigt. Der må ikke være rapsspildplanter på forsøgsarealet.
Forsøget ønskes anlagt i forskellige sorter, og skal være de mest dyrkede i Danmark.
Før anlæg skal sædskifte og sort godkendes. Send derfor sædskifte i de sidste 20 år og ønske om sort i mail til Asbjørn Mols Madsen
Lejesæd skal undgås i forsøgene. Vælg derfor gerne en mark, hvor landmanden vil vækstregulere i foråret.

VEJRSTATION: Forsøget ønskes anlagt i nærheden af en vejrstation hvis muligt. Oplys ID nummer i notat på enkeltforsøget.

ANLÆGSDATA: Parcelstørrelse v/ anlæg: Min. 45 m2.
Som udgangspunkt anlægges forsøgene efter forsøgsplanens betingelser. Hvis dette ikke er muligt aftales det med Teknologisk Institut.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 5 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 45m2. Høstparcel minimum 45m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen om foråret/sommeren.
Der SKAL vækstreguleres ved en kraftig afgrøde.
Ellers behandles forsøgsarealet som den omgivende mark eller efter behov. Det er meget vigtigt at sikre, at der ikke forekommer generende ukrudt i forsøget, og at skadedyr er bekæmpet optimalt. Eventuel nedvisning følger landmandens praksis i marken.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 651 l Propulse SE 250
3Stadium 650,35 l Tazer
0,45 l Orius Max 200 EW
4Stadium 65
0,7 l Pictor Active
5Stadium 65
0,45 l Pictor Active
6Stadium 650,45 l Pictor Active
0,5 l Dash
7Stadium 65
0,45 l Pictor Active
0,25 l Agropol
8Stadium 650,35 l Amistar
0,35 l Propulse SE 250
9Stadium 650,35 l Propulse SE 250
0,45 l Orius Max 200 EW
10Stadium 65
0,35 l Pictor Active
0,35 l Propulse SE 250
11Stadium 65
0,7 l Propulse SE 250
12Stadium 65
0,35 l Pictor Active
0,35 l Propulse SE 250
Stadium 71
10-14 dage senere end behandling i st. 65
0,5 l Pictor Active
13Stadium 65
0,7 l Propulse SE 250
Stadium 71
10-14 dage senere end behandling i st. 65
0,5 l Folicur Xpert
14Stadium 71
10-14 dage senere end behandling i st. 65
0,7 l Propulse SE 250
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde min. 250 l pr. ha.
  • Led 2-13 behandles i st. 65, hvilket er, når 50-60 procent af blomsterne på hovedskuddet er sprunget ud.
  • Led 12-13 behandles igen i st. 71, ca. 10-14 dage senere end behandlingen i st. 65. Det er vigtigt, at der er ca. 10-14 dage mellem behandlingerne. Følg tidsintervallet ved anden sprøjtning og ikke stadie-angivelsen.
  • Led 14 behandles kun 10-14 dage efter st. 65.
Det er især vigtigt at ramme st. 65, hvor 50-60 % af blomsterne på hovedskuddet er sprunget ud.
Forsøgsbehandlinger foretages med marksprøjte. Husk rengøring af sprøjte mellem de enkelte forsøgsbehandlinger samt korrekt højde på sprøjtebom over afgrøden. Der køres efter hvide flexstokke, der markerer parcellernes længde. Er det ikke muligt at anvende landmandens sprøjte aftales det med Teknologisk Institut.

KEMIKALIER: Kemi leveres fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0102-04-2021, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 65, Før behandling
Forsøg**1 dato for.
for st 65
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
GRÅSKIMMEL % planter m stængelangreb.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
KNÆKKEDE PLANTER % planter med.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
RODHALSRÅD % planter m stængelangreb.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
LYS BLADPLET % planter m.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
LYS BLADPLET % planter m stængelangreb.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
LYS BLADPLET % dækning på blade.
 
P0310-07-2021, Juli
ParcelGRÅSKIMMEL % planter m stængelangreb.
 
ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
 
ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m stængelangreb.
 
ParcelRODHALSRÅD % planter m stængelangreb.
 
ParcelKNÆKKEDE PLANTER % planter med.
 
ParcelLYS BLADPLET % dækning på skulper.
 
ParcelLYS BLADPLET % planter m stængelangreb.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelGRØNHED 1-10 (1=brun, 10=grøn).
 
ParcelSKULPESVAMP % dækning på skulper.
 
ParcelNØDMODNING % planter med.
 
P04Stadium 81 - 85, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelOPSPRUNGNE SKULPER % opsprungne skulper, .
 
ParcelNØDMODNING % planter med.
 
ParcelSKULPESVAMP % dækning på skulper.
 
ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
 
ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m stængelangreb.
 
ParcelKNÆKKEDE PLANTER > 10 cm over jorden, % planter med, .
 
ParcelKNÆKKEDE PLANTER ved basis % planter med, .
 
ParcelGRÅSKIMMEL % planter m stængelangreb.
 
ParcelRODHALSRÅD % planter m stængelangreb.
 
ParcelLYS BLADPLET % planter m stængelangreb.
 
P05Stadium 90, Høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
OLIE, % i tørstof
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
 
Parcel**1 dato for.
Indsæt dato for notat om høstmetode og angiv i notat hvilken høstmetode der er anvendt (A, B, C eller D)
 
ParcelGRØN STUB % dækning, .
 


KNOLDBÆGERSVAMP: Både knoldbægersvamp, % planter og knoldbægersvamp, % planter med stængelangreb skal registreres.
Angreb af knoldbægersvamp sker typisk via bladfæsterne på stænglen. Angreb kan dog også ske på sidegrenene. Derfor ønskes både stængler og planter med angreb bedømt.

HØST: Forsøget høstes direkte, enten med sideknive monteret på mejetærsker eller ved adskillelse af parceller inden direkte høst.
Høstmetoden indsættes som notat på enkeltforsøget.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Afgrødetæthed
- Overordnet beskrivelse af smittetryk af svampe, lavt, middel, kraftigt
- Har der været betydende angreb af skadedyr og ukrudt, som ikke er bekæmpet
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
- Har forsøget været vellykket

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87405439 / 20282695 eller på mail: gcn@seges.dk


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Agropol GHS05 GHS07
Amistar GHS07 GHS09
Dash GHS08 GHS09 GHS05 GHS07
Folicur Xpert GHS08 GHS07 GHS09
Orius Max 200 EW GHS07 GHS09 GHS08
Pictor Active GHS07 GHS09
Propulse SE 250 GHS09
Tazer GHS09


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk