Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020162222 Bælgplanter i vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 18-06-2021
Fordelingsdato: 23-06-2021
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af ikke-overvintrende bælgplanter sået sammen med vinterraps i forhold til kvælstofforsyning, udbytte, kvalitet og skadedyrsangreb.

BAGGRUND: I Frankrig er det blevet udbredt at så en bælgplante (ikke-overvintrende) sammen med vinterraps, hovedsageligt for at bidrage til kvælstofforsyningen. Det undersøges i dette forsøg, hvilke gavnlige effekter en sådan samdyrkning kan have for dyrkning af økologisk vinterraps.

FORSØGSBETINGELSER:
Forsøgsarealet skal:
 • anlægges på arealer der er omlagt eller under omlægning til økologisk dyrkning.
 • anlægges på et areal med lavt ukrudtstryk.
 • anlægges så parcellerne kan radrenses enkeltvis.
Forsøgsarealet må IKKE:
 • anlægges på ejendomme eller arealer i samdrift, hvor der avles raps til certificeret udsæd.
 • anlægges på arealer, hvor der inden for de sidste 4 år har været dyrket raps.
 • anlægges på vandlidende jorde.
 • have forfrugt kløvergræs.
I foråret skal der laves tællinger af forekomsten af rapsjordloppens larve i planten, hvilket er en tidskrævende opgave.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

ANLÆGSDATA: Anlægges på tværs af agerretningen. Anlægges i bruttoparceller af 4,5 m (tre småparceller) x 12 m.
Forsøget anlægges, så der tages højde for arbejdsbredden af de maskiner der skal anvendes til såning og ukrudtsrenholdelse og høst.
Kan evt. anlægges som plot i plot, hvis der er mulighed for at udføre radrensning i parcellerne.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 5 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 54m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg
RækkeafstandKun forsøg
Gødskning og sprøjtningRadrensningKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Forsøget gødskes som udgangspunkt som omgivende mark. Det er dog et ønske at forsøget gødes moderat, så gødskning i forhold til forfrugt aftales med Inger Bertelsen.
Af hensyn til agersnegle skal jorden holdes sort ved gentagne harvninger mindst 2 uger op til pløjning og såning. Alternativt skal der spredes Ferremol på forsøgsarealet.
I foråret radrenses alle led, dels for at fjerne ukrudt, men også for at fjerne evt. overlevende bælgplanter.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Dyrkningsstrategi
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Såning
Vinterraps60 Spiredygt. frø/m2
Butterfly
2Stadium 00
Såning
Vinterraps60 Spiredygt. frø/m2
Butterfly
Stadium 00
Såning mellem afgrøderækker
Hestebønne15 Spiredygt. frø/m2
Fuego
3Stadium 00
Såning
Vinterraps60 Spiredygt. frø/m2
Butterfly
Stadium 00
Såning mellem afgrøderækker
Alexandrinekløver100 Spiredygt. frø/m2
4Stadium 00
Samsåning
Vinterraps60 Spiredygt. frø/m2
Butterfly
Alexandrinekløver100 Spiredygt. frø/m2
5Stadium 00
Samsåning
Vinterraps60 Spiredygt. frø/m2
Butterfly
Linser40 Spiredygt. frø/m2
6Stadium 00
Samsåning
Vinterraps60 Spiredygt. frø/m2
Butterfly
Lathyrus20 Spiredygt. frø/m2
7Stadium 00
Samsåning
Vinterraps60 Spiredygt. frø/m2
Butterfly
Fodervikke10 Spiredygt. frø/m2
8Stadium 00
Samsåning
Vinterraps60 Spiredygt. frø/m2
Butterfly
Bukkehorn40 Spiredygt. frø/m2
9Stadium 00
Samsåning
Vinterraps60 Spiredygt. frø/m2
Butterfly
Hvidkløver300 Spiredygt. frø/m2
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Hvis såbedet er tørt, tromles forsøgsarealet efter såning for at sikre en ensartet fremspiring.

Såning:
 • Led 1-3: Rapsen sås i 2 cm's dybde.
 • Led 2: Hestebønne sås i 5-8 cm's dybde mellem rækkerne af raps.
 • Led 3: Alexandrinekløver sås i 1-2 cm's dybde, mellem rækkerne af raps.
 • Led 4-8: Samsåning af raps og bælgplanter (i et træk) i 2,0 cm's dybde.
 • Led 9: Samsåning af raps og hvidkløver (i et træk) i 1 cm's dybde.

  Ukrudtsbekæmpelse: Der udføres som udgangspunkt ikke radrensning i efteråret, men er der behov for dette aftales det med Inger Bertelsen. Led 2-3 må ikke radrenses i efteråret. Udførte ukrudtsbehandlinger skrives ind som forsøgsbehandling i det enkelte led
  I foråret foretages radrensning alle led, se under General behandling.

 • UDSÆD: Udsæd af raps og bælgplanter leveres udvejet af Teknologisk Institut.

  PLANTEVÆRN: Ferramol skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-08-2021, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøvestørrelse 300-400 g
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  P02Stadium 11 - 12, Efter fremspiring
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Vinterraps
   
  ParcelBÆLGPLANTER planter/m2.
   
  P03Stadium 15 - 30, Oktober
  ParcelBÆLGPLANTER % dækning af jord.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  Vinterraps
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelBÆLGPLANTER AFGRØDEHØJDE cm.
   
  P0416-09-2021, 14 dage efter, første nattefrost (temperatur under -2 grader)
  Forsøg**1 dato for.
  Første nattefrost
   
  Forsøg*1 .
  Første nattefrost-temperatur, grader C.
   
  ParcelFROSTSKADE karakter 0-10, 0=ingen frostskade,10=alle blade visnet.
  Bælgplanter
   
  P05Stadium 30 - 35, Forår ved begyndende vækst
  ParcelOVERVINTRING AF BÆLGSÆD % planter (bedømt), 0=alle udvintret, 100=ingen udvintret.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 3
  RAPSJORDLOPPER % planter m larver.
  Se Vejledning i Bedømmelser
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 3
  RAPSJORDLOPPER larver/plante, ("Måleflade"=Antal planter bedømt).
  Der indberettes for 5 planter/parcel. Se tekstafsnit RAPSJORDLOPPER.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Vinterraps
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  P06Stadium 85
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
   
  ParcelSKULPESVAMP % dækning på skulper.
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g. pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  OLIE, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
  Se tekstafsnit HØST.
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  RAPSJORDLOPPER: I P05, i 1. og 3. gentagelse udføres registrering af rapsjordlopper jf. Vejledning i bedømmelser. Se: Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene for beskrivelse af 'Procent planter med larver'.

  HØST: Direkte høst eller efter aftale med Inger Bertelsen.

  INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Inger Bertelsen: 87 40 54 53 / 40 34 21 71 eller på mail: inb@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk