Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
020422121 Nedmuldningsstrategier for økologisk kløvergræs - med lattergasmålinger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-03-2021
Fordelingsdato: 13-03-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Ann Britt Værge
Telefon: 7220 1032
Email: abv@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge lattergasemission ved forskellige nedmuldningsstrategier i økologisk kløvergræs i foråret efterfulgt af såning af vårbyg.

BAGGRUND: Det er ofte drøftet, men ikke tidligere undersøgt, om den lattergasemission, der sker i forbindelse nedpløjning af efterafgrøder eller omlægning af græsmarker, der betyder øget omsætning i jorden, fører til nettotab eller -lagring af kulstof. Det skal derfor undersøges, hvor stor lattergasemissionen reelt set er ved omlægning af en græsmark under danske forhold og dermed om flerårige græsmarker kan anses som et klimavirkemiddel eller ej.

ARBEJDSFORDELING:
 • Teknologisk Institut foretager lattergasprøveudtagning
 • LFE står for øvrige opgaver inkl. isætning og fjernelse af rammer ved markoperationer, samt jord- og fugtighedsmåling

 • FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på en økologisk kløvergræsmark til omlægning i foråret. Der udføres to forsøg. Ét forsøg anlægges på JB5 og ét forsøg anlægges på JB2. Der må ikke gives gødning på forsøgsarealet. Forsøgets høstes ikke forsøgsmæssigt, men afsluttes efter sidste udtagning af gasprøver.

  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

  ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i én række. Parcelbredde afgøres af arbejdsbredde på udstyr, og der er dermed ikke krav til ens parcelbredde for behandlingerne dog minimum 3 m bredde. Parcellerne skal være tydeligt markeret, så kamrene til lattergasmålingerne kan placeres i midten af parcellerne. Kamrene afsættes med stang-GPS så det er muligt at placere målekamrene på præcis samme sted i parcellen efter jordbearbejdning. I praksis indgår baggrundsemissionen (led 1) ikke i forsøgsdesignet på arealet, men placeres ved siden af forsøget af praktiske hensyn til forsøgsværten, se skitse.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 3 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg
  Gødskning og sprøjtningBlindstriglingBåde mark og forsøg
  RadrensningBåde mark og forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Der må IKKE udbringes gødning på forsøgsarealet og der må IKKE foretages anden jordbearbejdning på forsøgsarealet end angivet i forsøgsplanen. Der udføres såning og ukrudtsbekæmpelse i forsøget som i den omgivende mark. Det skal tilstræbes, at såbedstilberedning og såning foregår indenfor 1-2 dage af hensyn til fjernelse og geninstallation af rammer. Se afsnit nedenfor.
  Rammer:
  Såning og ukrudtsbekæmpelse foretages af forsøgsvært og det er vigtigt, at den forsøgsansvarlige er i tæt dialog med forsøgsværten om tidspunkt for markoperationer. Når forsøgsværten udfører markoperationer, såsom såning, blindstrigning og radrensning, fjernes rammerne fra forsøget, så de ikke bliver beskadiget. Det er vigtigt, at rammerne placeres på samme sted gennem hele måleperioden. Rammerne skal derfor markeres i marken evt. med GPS. Når datoer for disse operationer kendes, kontaktes Drishya, TI, så prøveudtagning kan tilpasses herefter. Dato for geninstallation af rammer skrives ind i måleparamterne.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Nedmuldningsstrategi
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  112-04-2021
  Kløvergræs efterlades uberørt. OBS placeres ved siden af de andre parceller. SE SKITSE
  Ubehandlet
  212-04-2021
  Pløjning
  312-04-2021Fræsning
  12-04-2021
  Lige efter fræsning
  Pløjning
  405-04-2021
  7 dage før pløjning
  Afpudsning
  12-04-2021
  Pløjning
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Tidspunkt for behandlinger aftales med Teknologisk Institut i god tid inden (Drishya Nair, Teknologisk Institut, dnr@teknologisk.dk, 7220 1150). Tidspunkt for behandling og lattergasmålinger skal følge planen, da det hermed undgås, at der skal foretages lattergasmålinger i weekender. I tilfælde af vådt føre, kontaktes Drishya Nair også.

  7 dage før pløjning:
 • I led 4 afpudses kløvergræs

  Ved jordbearbejdning:
 • I led 1 efterlades kløvergræs uberørt som kontrol, dvs. der udføres ingen jordbearbejdning
 • I led 3 udføres fræsning af jorden umiddelbart før pløjning
 • I led 2-4 foretages pløjning

  Ved/efter såning af vårbyg:
 • I led 1 efterlades kløvergræs uberørt som kontrol, dvs. der udføres ingen behandlinger
 • I led 2-4 sås vårbyg efter pløjning og såbedstilberedning
 • I led 2-4 udføres blindharvning 3-5 dage efter såning
 • I led 2-4 udføres radrensning ca. 14 dage efter såning

 • UDSÆD: Der anvendes landmands udsæd.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2021, Før behandlinger
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
  Der indsættes notat med beskrivelse af græsmarkens tilstand før behandling.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  KULSTOF, % i tørstof
  ForsøgNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
   
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  ForsøgAFGRØDEHØJDE cm målt med plademåler.
   
  ForsøgUKRUDT karakter 0-10, 0=ingen ukrudt, 10=tæt ukrudtsbestand.
   
  ForsøgPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøvemængde: 300-400 g. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledUdføres kun i følgende led: 1
  PLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  OBS: UDTAGES PÅ FORSØGSNIVEAU! Planteprøve til Arealbestemt kvælstofoptagelse (metode 1). Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
  C/N FORHOLD,
  TØRSTOF, % i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  KULSTOF, % i tørstof
  P0212-04-2021, Installation af rammer efter behandling
  Forsøg**1 dato for.
  Installation af rammer
   
  P0313-04-2021, 1 dag efter behandling/jordbearbejdning
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit med LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ForsøgJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ForsøgJORDFUGTIGHED %.
   
  P0415-04-2021, 3 dage efter jordbearbejdning
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit med LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ForsøgJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ForsøgJORDFUGTIGHED %.
   
  P0519-04-2021, Geninstallation af rammer efter såning
  Forsøg**1 dato for.
  Geninstallation af rammer efter såning
   
  P0622-04-2021, Geninstallation af rammer efter blindstrigling
  Forsøg**1 dato for.
  Geninstallation af rammer efter blindstrigling
   
  P0723-04-2021, 11 dage efter jordbearbejdning
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit med LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ForsøgJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ForsøgJORDFUGTIGHED %.
   
  P0830-04-2021, 18 dage efter jordbearbejdning
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit med LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ForsøgJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ForsøgJORDFUGTIGHED %.
   
  P0905-05-2021, Geninstallation af rammer efter radrensning
  Forsøg**1 dato for.
  Geninstallation af rammer efter radrensning
   
  P1006-05-2021, 24 dage efter jordbearbejdning
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit med LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ForsøgJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ForsøgJORDFUGTIGHED %.
   
  P1112-05-2021, 30 dage efter jordbearbejdning
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit med LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ForsøgJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ForsøgJORDFUGTIGHED %.
   
  P1219-05-2021, 37 dage efter jordbearbejdning
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit med LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ForsøgJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ForsøgJORDFUGTIGHED %.
   
  P1325-05-2021, 43 dage efter jordbearbejdning
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit med LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ForsøgJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ForsøgJORDFUGTIGHED %.
   
  P1425-04-2021, Fjernelse af rammer efter endt målekampagne
  Forsøg**1 dato for.
  Fjernelse af rammer efter endt målekampagne
   
  P15Efter, endt måling
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   
  ParcelKUMULERET EMISION N2O kg/ha.
  Udfyldes af TI
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  PLANTEPRØVE: Skal udtages på forsøgsniveau, men er oprettet til kun er skulle tages kun i led 1. dette skyldes at systemet ikke kan udskrive labels og følgesedler, hvis planteprøven er på forsøgsniveau. Der udtages prøver til arealbestemt kvælstofbestemmelse (metode 1), se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse. Det er alt plantedække, som afklippes.

  LATTERGASPRØVEUDTAGNING Teknologisk Institut står for gasprøveudtagning i manuelle kamre efter behandling (jordbearbejdning). Lattergasprøveudtagning foretages jf. vejledning: (link indsættes, når vejledning ligger på Kvalitet i Landsforsøgene). Der placeres ét kammer i hver parcel. Tidspunkter for prøveudtagninger i PC Markforsøg er vejledende - TI følger plan i regneark, hvor det er muligt at justere tidspunkt for prøveudtagning efter de forskellige markoperationer der skal foretages i løbet af måleperioden.

  Jordtemperatur og jordfugtighed:
  Jordtemperatur- og fugtighedsmåling foretages. LFE placerer jordsensoren ved vejrstationen. Der måles kontinuert igennem forsøgets varighed ligesom for vejrstationen. Når forsøget er afsluttet og vejrstation tages ned, tages jordsensor også op, og leveres tilbage til TI, som indberettes i PC Markforsøg.

  Dataanalyse:
  Teknologisk Institut analyserer prøverne. Dataanalyse foretages af Teknologisk Institut. De kumulerede emissioner vises i P15 efter endt dataanalyse.


  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle målinger indberettes løbende til Teknologisk Institut. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Beskrivelse af kløvergræs før nedmuldning
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved afsluttede målekampagne

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Casper Laursen: 30 26 06 56 eller på mail: cala@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  26-03-2021Skitse over prøveudtagning og design i marken indsat (ABV).


  Skitser

  Bilag
  BeskrivelseFil
  020422121_design i marken og prøveudtagning.pdf020422121_design i marken og prøveudtagning.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk