Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
031111821 Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, slætforsøg, 3. BRUGSÅR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-11-2021
Fordelingsdato: 28-03-2021
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle udbytte, næringsindhold og persistens i sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs rajsvingel og strandsvingel.

BAGGRUND: I forsøgene indgår forskellige sorter. Sorterne kan være tilmeldt den tre-årige værdiafprøvning ved Tystoftefonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste på EU's fælles sortsliste. Derudover kan sorterne være tilmeldt Landsforsøgene. Disse sorter er enten optaget på EU's fælles sortsliste, eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.

FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg Syd), LFE 6 (Ytteborg Nord).

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er anlagt i en slætmark, hvor der er god vandforsyning eller vandforsyning efter vandregnskab online. Der må ikke køres med frakørselsvogne eller vandingsmaskine i parcellerne. Der må ikke anvendes gylle i forsøget.
1. slæt skal høstes ad 3 gange for hhv. de tidlige (led 1-7), de middeltidlige (led 8-11) og sildige sorter (led 12-18).

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerNPK 17-5-10Kun forsøg900 kg
NK 19-0-15 m. S,Mg, Kun forsøg500 kg
NK 19-0-15 m. S,Mg, Kun forsøg300 kg
NK 19-0-15 m. S,Mg, Kun forsøg200 kg
NK 19-0-15 m. S,Mg, Kun forsøg200 kg

GENEREL BEHANDLING:
Forsøget gødes efter følgende plan:
Ved begyndende vækst: 900 kg NPK 17-5-10 pr. ha
Efter 1. slæt: 500 kg NKS 19-0-15-3 pr ha. Gødningen udbringes umiddelbart efter høst af hver tidlighedsgruppe.
Efter 2. slæt: 300 kg NKS 19-0-15-3 pr. ha
Efter 3. slæt: 200 kg NKS 19-0-15-3 pr. ha
Efter 4. slæt: 200 kg NKS 19-0-15-3 pr. ha
Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Tidlig måleblanding26 kg Tidlig sortsbl. rajgræs8 kg Mathilde
8 kg Karatos
5 kg Kimber
5 kg Betty
2Tidlig, alm. rajgræs30 kg Giant
3Tidlig, alm. rajgræs22 kg Genesis
4Tidlig, alm. rajgræs30 kg Mathilde
5Tidlig, alm. rajgræs22 kg Kimber
6Tidlig, hybrid rajgræs30 kg Lampard
7Tidlig, rajsvingel30 kg Perseus
8Middeltidlig, måleblanding26 kg Middeltidlig sortsbl. rajgræs8 kg Novello
8 kg Dunluce
5 kg Option
5 kg Arsenal
9Middeltidlig, alm. rajgræs22 kg Arelio
10Middeltidlig, alm. rajgræs22 kg Arnando
11Middeltidlig, strandsvingel30 kg Rosparon
12Sidlig, måleblanding26 kg Sidlig sortsbl. rajgræs8 kg Masai
8 kg Polim
5 kg Humbi 1
5 kg Ensilvio
13Sildlig, alm. rajgræs30 kg DLF LFT-4465
14Sildlig, alm. rajgræs30 kg Spectre
15Sildlig, alm. rajgræs30 kg Melforce
16Sildlig, alm. rajgræs22 kg Barsteiner
17Sildlig, alm. rajgræs30 kg Senada
18Sildlig, strandsvingel30 kg Paolo
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


GØDNING: NPK 17-5-10 og NKS 19-0-15-3 leveres af Teknologisk Institut. K50 skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0110-02-2001, Tidlig forår
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
 
P0201-04-2021, Forår ved begyndende vækst (dato er vejledende)
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
Registreres først når der er god vækst i afgrøden. Se tekstafsnit OVERVINTRING.
 
P0317-05-2021, Ved høst af 1. slæt, Gennemføres umiddelbart før beg. skridning
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
iNDF, % i tørstof
NDF, % i tørstof, total
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
Vækststadium bedømmes for græsser, når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
OBS: Der høstes ad 3 gange. Se tekstafsnit HØST.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
**1 dato for.
høst af de tidlige, middeltidlige og sildige sorter.
 
P0421-06-2021, Ved høst af 2. slæt
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
SUKKER, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
RÅASKE, % i tørstof
IVOS, %
TØRSTOF, % af råvare
TRÆSTOF, % i tørstof
NDF, % i tørstof, total
iNDF, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
P0526-07-2021, Ved høst af 3. slæt
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
iNDF, % i tørstof
NDF, % i tørstof, total
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
P0630-08-2021, Ved høst af 4. slæt
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
iNDF, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
RÅASKE, % i tørstof
IVOS, %
TØRSTOF, % af råvare
TRÆSTOF, % i tørstof
NDF, % i tørstof, total
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelRUST % dækning.
 
P0711-10-2021, Ved høst af 5. slæt
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
iNDF, % i tørstof
NDF, % i tørstof, total
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelRUST % dækning.
 
ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT karakter 0-10.
 
ParcelENKIMBL.UKRUDT karakter 0-10.
 


OVERVINTRING: Bedømmelsen af overvintring (P02) foretages, når der er god vækst i afgrøden, så andelen af overvintrede planter kan bedømmes i modsætning til den tidligere bedømmelse af plantebestand (P01), som udtrykker, hvor stor en andel af de oprindelige græsplanter, der er tilbage.

HØST: 1. slæt skal høstes ad 3 gange for hhv. de tidlige (led 1-7), de middeltidlige (led 8-11) og de sildige blokke (led 12-18). Husk at notere datoen for de tre høsttidspunkter under parameter **1. De tidlige blokke høstes umiddelbart før begyndende skridning i den tidlige måleblanding (led 1), de middeltidlige blokke høstes umiddelbart før begyndende skridning i den middeltidlige måleblanding (led 8) og de sildlige blokke høstes umiddelbart før begyndende skridning i den sildige måleblanding (led 11).
Dato for slæt er kun vejledende: 1. slæt 17/5, 2. slæt 21/6, 3. slæt 26/7, slæt 30/8 og 5. slæt 11/10.
Ved de efterfølgende slæt høstes alle tidlighedsgrupper samtidigt, og ca. 5 uger efter 1. slæt af den middeltidlige gruppe.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat, som skrives i PC-markforsøg under fanen Notater vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk