Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
010952121 OBS parceller vårbygsorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-03-2021
Fordelingsdato: 13-03-2021
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: OBS parcellerne er en del af den officielle værdiafprøvning. Nogle lokaliteter ligger ved landsforsøgsenhederne i rådgivningsenhederne. Denne plan er oprettet som et værktøj til generering af skilte og til dataindsamling af de registreringer, som foretages lokalt.

FORSØGSSTEDER: LFE 1 (LandboNord - Brønderslev), LFE 2 (AgriNord - Hobro), 2 x LFE 6 (Ytteborg Nord og Syd), LFE 12 (Fyn - Bramstrup), LFE 17 (Bornholm - Åkirkeby), LFE 18 (Teknologisk Institut) og andre.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, hvor forfrugt IKKE er græs.
Forsøget anlægges sammen med OBS-parceller i havre og vårhvede.

ARBEJDSFORDELING: Teknologisk Institut såer OBS parcellerne ved LFE 2 (Hobro) og LFE 12 (Bramstrup).

ANLÆGSDATA: Hver sort ligger i én gentagelse. Sorterne placeres randomiseret i en, to eller flere kolonner, med mindst én værneparcel for enden af hver række. Mellem forskellige arter placeres minimum et værn af hver art. Hver parcel deles i en ubehandlet (=faktor A) og en behandlet (=faktor B). Delparcellen har en minimumstørrelse på 6-8 m2. Tystofte fremsender forslag til såplan.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 1 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Hele forsøget N-, P- og K- gødskes efter stedets normale behov. Bekæmpelse af ukrudt og skadedyr gennemføres med et anerkendt middel efter behov. Forsøget må ikke vækstreguleres.
Forslag til svampemidler og strategi i faktor B meddeles fra SEGES i foråret 2020. Den udførte behandling indberettes under forsøgsbehandlinger i faktor 2.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor :
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AIngen bladsvampe-bek
BBehand. medd. senere


Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Blanding, vårbygApplaus
Feedway
Flair
RGT Planet
2Stadium 00Evergreen
3Stadium 00KWS Irina
4Stadium 00RGT Planet
5Stadium 00Scholar
6Stadium 00Flair
7Stadium 00Laureate
8Stadium 00Prospect
9Stadium 00Feedway
10Stadium 00Newway
11Stadium 00Focus
12Stadium 00Applaus
13Stadium 00Ellinor
14Stadium 00Stairway
15Stadium 00KWS Abbie
16Stadium 00KWS Chrissie
17Stadium 00Wish
18Stadium 00Skyway
19Stadium 00KWS Willis
20Stadium 00Tellus
21Stadium 00LG Bronco
22Stadium 00Firefoxx
23Stadium 00CB Courage
24Stadium 00Avenue
25Stadium 00SY Splendor
26Stadium 00RGT Sirius
27Stadium 00LG Rumba
28Stadium 00Auckland
29Stadium 00CB Concord
30Stadium 00CB Score
31Stadium 00KWS Jessie
32Stadium 00LG Belcanto
33Stadium 00SY Tungsten
34Stadium 00SY Solar
35Stadium 00Yoda
36Stadium 00KWS Thalis
37Stadium 00KWS Elisis
38Stadium 00KWS Premis
39Stadium 00SJ 203090
40Stadium 00UN-T 2305
41Stadium 00CB19-0006
42Stadium 00CB19-3015
43Stadium 00CB19-4003
44Stadium 00NOS 113.160-13
45Stadium 00NOS 113.259-19
46Stadium 00NOS 114.124-10
47Stadium 00NOS 114.299-14
48Stadium 00NOS 114.332-14
49Stadium 00SY418336
50Stadium 00SY418314
51Stadium 00SY418250
52Stadium 00Schiwago
53Stadium 00SC 92295 U
54Stadium 00LG Flamenco
55Stadium 00Br13773az3
56Stadium 00Br13773gz1
57Stadium 00Lexy
58Stadium 00RP20035
59Stadium 00SC 58707 W
60Stadium 00SC 57357 W
61Stadium 00KWS 19/2048
62Stadium 00KWS Curtis
63Stadium 00KWS 19/2397
64Stadium 00SJ 204329
65Stadium 00SJ 215134
66Stadium 00SJ 215200
67Stadium 00SJ 215364
68Stadium 00SJ 215482
69Stadium 00SY419544
70Stadium 00SY419554
71Stadium 00CB20-0004
72Stadium 00CB20-0937
73Stadium 00CB20-0940
74Stadium 00CB20-0941
75Stadium 00CB20-0944
76Stadium 00CB20-0955
77Stadium 00CB20-0959
78Stadium 00CB20-4056
79Stadium 00NOS 115.043-19
80Stadium 00NOS 115.074-04
81Stadium 00NOS 115.134-06
82Stadium 00NOS 115.165-01
83Stadium 00NOS 115.165-07
84Stadium 00NOS 115.234-01
85Stadium 00Gwendis
86Stadium 00Maronis
87Stadium 00AC 16/626/28
88Stadium 00LGBN17002-104
89Stadium 00LG Bolero
90Stadium 00SY419664
91Stadium 00SY419612
92Stadium 00NORD 19/2338
93Stadium 00Amidala
94Stadium 00Shetty
95Stadium 00Barley Mix 1_21
96Stadium 00CB20-5010
97Stadium 00Br 14812h2
98Stadium 00Accordine
99Stadium 00Halfdan
100Stadium 00NOS 115.279-05
101Stadium 00Værn
102Stadium 00MS-Skoldplet
103Stadium 00MS-Bladplet
104Stadium 00Alexis
105Stadium 00Pallas
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


UDSÆD: Udsædsmængden beregnes til 300 spiredygtige kerner pr. m2.
Såning foretages med en parcelsåmaskine.
Udsæden er udvejet til en parcelstørrelse på 20 m2 og leveres opsorteret fra Teknologisk Institut, der modtager udsæden fra Tystofte.
Den fremsendte udsæd må kun benyttes til gennemførelse af dette forsøg.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 12 - 15
Alle målinger i P02 udføres kun i led: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70, B71, B72, B73, B74, B75, B76, B77, B78, B79, B80, B81, B82, B83, B84, B85, B86, B87, B88, B89, B90, B91, B92, B93, B94, A95, B95, B96, B97, B98, B99, B100, B101, A102, B102, A103, B103, A104, B104, A105, B105
ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 89, Før høst, ved sortsdifferentiering
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70, B71, B72, B73, B74, B75, B76, B77, B78, B79, B80, B81, B82, B83, B84, B85, B86, B87, B88, B89, B90, B91, B92, B93, B94, A95, B95, B96, B97, B98, B99, B100, B101, A102, B102, A103, B103, A104, B104, A105, B105
LEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
ved sortsdifferentiering
 
ParcelUdføres kun i følgende led: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70, B71, B72, B73, B74, B75, B76, B77, B78, B79, B80, B81, B82, B83, B84, B85, B86, B87, B88, B89, B90, B91, B92, B93, B94, A95, B95, B96, B97, B98, B99, B100, B101, A102, B102, A103, B103, A104, B104, A105, B105
MODENHED dato for.
 


INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Leif Hagelskjær: 87 40 50 42 eller på mail leif@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk