Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
070392121 Stigende N - Kvælstofmængder til havre uden husdyrgødning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 14-02-2021
Fordelingsdato: 03-02-2021
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme det økonomisk optimale kvælstofniveau og delingsstrategi for havre.

BAGGRUND: Forsøgene anvendes til at opnå forståelse for sammenhænge mellem kvælstofbehov og forfrugter, jordtyper, tidligere tilført husdyrgødning mv. Desuden anvendes forsøgene som grundlag for at fastsætte økonomisk optimale kvælstofnormer til havre. Derudover skal forsøgene vise, om man med en passende delingsstrategi kan opnå samme eller højere udbytte samtidig med, at proteinprocenten øges. Tildelingsstrategierne i led 4 og 7-10 gennemføres efter lignende forsøgsplaner hos ADAS i England. I 2021 udføres i alt seks af forsøgene på humusjord for at få en bedre forståelse af kvælstofbehovene i højmoser og på husmusjord uden for højmoserne.

FORSØGSBETINGELSER: Der må ikke tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst.
Der skal foretages droneflyvninger i forsøgene, som udføres af forsøgsenheden. Hvis ikke forsøgsenheden har adgang til drone, koordineres droneflyvning med Teknologisk Institut.

FORSØGSSTEDER: Forsøgene fordeles på følgende jordtyper: LFE 1: 2 forsøg anlægges på højmoser og 1 på humusjord (ikke højmose) LFE 2: 1 forsøg anlægges på højmose og 2 på humusjord (ikke højmose) LFE 3, 6 og 16: Forsøg anlægges på mineraljord

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Ved behov
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke tilføres anden N gødning end forsøgsgødning. Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg og S samt evt. mikronæringsstoffer. Ved mistanke om manganmangel, skal forsøgsarealet sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha.
Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

VIGTIG GRUNDBEHANDLING I FORSØG PÅ HUMUSJORD For at sikre, at det er kvælstof, som er den udbyttebegrænsende faktor på humusjord, ønskes følgende grundbehandlinger gennemført:
 • 300 kg 0-4-21 = 12 kg P og 63 kg K bredspredt før såning.
 • 200 kg TSP = 35 kg P placeret ved såning. Alternativt bredspredt før såning, hvis ikke placering er muligt.
 • 3 l YaraVita Gramitrel 2 gange i hhv. st. 13-14 og 25-30.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Kvælstof
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ingen kvælstof
  201-03-2021

  Før såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  301-03-2021

  Før såning
  80 kg N296 kg NS 27-4
  401-03-2021

  Før såning
  120 kg N444 kg NS 27-4
  501-03-2021

  Før såning
  160 kg N593 kg NS 27-4
  601-03-2021

  Før såning
  200 kg N741 kg NS 27-4
  701-03-2021

  Før såning
  60 kg N222 kg NS 27-4
  Stadium 31 - 32
  60 kg N222 kg NS 27-4
  8Stadium 13
  60 kg N222 kg NS 27-4
  Stadium 31 - 32
  60 kg N222 kg NS 27-4
  9Stadium 13
  30 kg N111 kg NS 27-4
  Stadium 31 - 32
  90 kg N333 kg NS 27-4
  1001-03-2021

  Før såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Stadium 31 - 32
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Stadium 37
  40 kg N148 kg NS 27-4
  1101-03-2021

  Før såning
  90 kg N333 kg NS 27-4
  Stadium 31 - 32
  30 kg N111 kg NS 27-4
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Kvælstofgødningen placeres ved såning, hvis muligt - der skrives et notat der beskriver udbringsmetoden.
  • Før såning: Led 2-7, 10 og 11 skal tilføres kvælstof før såning. Forsøgsgødningen skal ud lige før såning, men efter såbedsharvningerne for at undgå overslæbning mellem parcellerne. Alternativt placeres gødningen ved såning.
  • Efter fremspiring i st. 13: led 8 og 9 tildeles henholdsvis 60 og 30 kg N
  • Stadium 31-32: Led 7-11 tildeles henholdsvis 60, 60, 90, 40 og 30 kg N
  • Stadium 37: Led 10 tildeles 40 kg N

  GØDNING: NS 27-4 leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-03-2021, Ved anlæg, før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P02Stadium 31 - 32, Før gødskning
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P03Stadium 45
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P04Stadium 73
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelHAVREBLADPLET % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelRUST % dækning.
  af grønt bladareal
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SORTERING, % kerner > 2,5 mm
  VAND, % i kerne/frø
  SORTERING, % kerner > 2,8 mm
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i Faglig notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Visuel effekt af behandling
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk