Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
070322121 Stigende N og delingsstrategi i vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 16-02-2021
Fordelingsdato: 21-02-2021
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Bestemmelse af kvælstofbehov i vårbyg på forskellige jordtyper og forfrugt ud fra dronemålinger, samt at undersøge forskellige strategier for deling af gødningen.

BAGGRUND: Forsøgsserien indgår et projekt, der skal skabe grundlaget for en mere differentieret tilgang til gødskning af vårbyg. I forsøgene følges væksten ved måling med forskellige sensorer. Sensormålingerne bruges til at beskrive vækstkurver ved de forskellige gødningsniveauer, samt til at vurdere sensorernes evne til at fastsætte kvælstofbehovet i vårbyg.

FORSØGSBETINGELSER: Der må ikke tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen. Der skal placeres gødning ved såning. Forsøget skal anlægges i vårbyg med en bred fordeling af JB-nr og forfrugt.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Ved behov2,5 kg
PK 0-4-21 m. Mg S CuKun forsøg500 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet tilføres 500 kg PK 0-4-21 m. Mg S Cu. Forsøget må ikke tilføres N, P og K udover forsøgs- og grundbehandlingerne. Ved evt. manganmangel tilføres 2,5 kg mangansulfat pr. ha.

Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet. Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen kvælstof
210-03-2021

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
310-03-2021

Ved såning
80 kg N296 kg NS 27-4
Placeret
410-03-2021

Ved såning
120 kg N444 kg NS 27-4
Placeret
510-03-2021

Ved såning
160 kg N593 kg NS 27-4
Placeret
610-03-2021

Ved såning
200 kg N741 kg NS 27-4
Placeret
710-03-2021

Ved såning
90 kg N333 kg NS 27-4
Placeret
Stadium 31 - 3230 kg N111 kg NS 27-4
810-03-2021

Ved såning
90 kg N333 kg NS 27-4
Placeret
Stadium 3730 kg N111 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Gødskning ved såning:
 • Alle led grundgødskes med 500 kg PK 0-4-21, som bredspredes ved såning.
 • I led 2-8 placeres NS 27-4 ved såning i forskellige mængder.

  Gødskning st. 31-32:
 • I led led 7 bredspredes NS 27-4.

  Gødskning st. 37:
 • I led 8 bredspredes NS 27-4.

 • UDSÆD: Skaffes lokalt.

  GØDNING: Gødning leveres af Teknologisk Institut. Mangansulfat skaffes lokalt.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0110-03-2021, Før anlæg, før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgFORVENTET UDB. hkg/ha, (baseret på 5 års udbytter).
  Se tekstafsnit om FORVENTET UDBYTTE
   
  ForsøgKG N afgrødens kvælstofnorm.
  Se tekstafsnit FORVENTET UDBYTTE OG N-NORM
   
  P02Stadium 32, Før, gødningstilførsel i st. 32
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P03Stadium 37, Før, gødningstilførsel i st 37
  ForsøgFORVENTET UDB. hkg/ha, (baseret på 5 års udbytter).
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P04Stadium 69 - 75, Efter, afblomstring
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  FORVENTET UDBYTTE: Det forventede udbytte indgår som en vigtig parameter i modeller for beregning af kvælstofbehovet. Det er derfor vigtigt at foretage en omhyggelig vurdering af det forventede udbytte i 2021 ud fra landmandens typiske udbytter, afgrødens aktuelle tilstand, forfrugt mv. Forventet udbytte vurderes ved forsøgets start (P01). Udbyttet skal være baseret på landmandens forventninger til udbyttet på marken ud fra udbyttet de sidste 5 år. Dette udbytte tillægges 10 pct., fordi udbytter i forsøg er højere end i marken som gennemsnit. Udbyttet vurderes igen umiddelbart inden tilførsel af kvælstof i st. 37, hvor der foretages en ny vurdering, ud fra afgrødens aktuelle tilstand evt. suppleret med vejrprognoser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Furdal Nielsen: 92 43 31 76 eller på mail: kfur@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk