Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
070932121 Bæredygtig majsdyrkning med sugeceller - efter kløvergræs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-11-2021
Fordelingsdato: 09-03-2021
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse betydningen af tidspunktet for såning af efterafgrøde, gylleudbringning, samt anvendelse af nitrifikationshæmmere for udbytte og kvalitet i majs. I dette forsøg undersøges etablering af efterafgrøde og optagelse af kvælstof i majs og efterafgrøde, samt udvaskning af kvælstof.

BAGGRUND: Der har igennem en årrække været fokus på udvaskning af kvælstof fra majs særligt i miljøfølsomme vandoplande. Derfor er det vigtigt at udvikle metoder til dyrkning af majs, som reducerer udvaskning af kvælstof til et lavt niveau. Virkemidler til at opnå dette er tidlig såning af en effektiv efterafgrøde og udbringning af gylle med nitrifikationshæmmer. Metoderne sammenlignes med gældende praksis.


FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlæggges ved LFE 11 i 2021 med forfrugt kløvergræs. Majsen skal sås i april i et jævnt og tilpas fast såbed. Forsøgene skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online. Forsøgsarealet skal være fri for kvik og andet rodukrudt. Jordtypen skal være meget ensartet, og marken skal være i god kultur og have reaktionstal over 5,8.

Der skal sættes en vejrstation op i forsøget.

ARBEJDSFORDELING:
 • Etablering af sugeceller er foretaget af Juulsgaard Tensiometre. Juulsgaard Tensiometre står også for at fjerne sugeceller før jordbearbejdning.
 • Installation af pejlerør til måling af grundvandsstand er udført af SEGES. LFE11 foretager måling af grundvandsstand.
 • Såning af majs med placering af startgødning udføres af Teknologisk Institut
 • Etablering af efterafgrøde udføres af Teknologisk Institut
 • Gylleudbringning udføres af Teknologisk Institut
 • Forsøget høstes af Teknologisk Institut

 • ANLÆGSDATA: Forsøget er anlagt i én række. Slangerne fra sugecellerne er trukket i ca. 15 - 20 cm dybde, således, at en øverlig jordearbejdning, f.eks. radrensning, er mulig. Slangerne føres til samlestativer, hvor aftapningen af vandprøverne foregår. Forsøget er afmærket ud til faste punkter i skel eller hegn eller ved hjælp af GPS, så det uden problemer kan genfindes.
  Bruttoparcellerne anlægges med 3 x 16 m, svarende til 4 majsrækker. Ved afsætning af nettoparcelgrænserne skal sikres, at etablering af efterafgrøderne er repræsentativ for bruttoparcellen. Nettoparcellerne er de to midterste majsrækker i hver parcel. Umiddelbart efter sidste såtidspunkt af efterafgrøder (6 uger efter majssåning), opsprøjtes høstparcellen med glyphosat, dvs. parcellen afkortes til en længde på 10 m.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 48m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Gødskning og sprøjtningNedvisningBåde mark og forsøg
  HandelsgødningerKaliumchlorid 50. KaligødKun forsøg300 kg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Forsøget skal tilføres 300 kg kaliumchlorid. Der må ikke tildeles gødning til forsøget udover grund- og forsøgsgødning, der fremgår af forsøgsplanen. Der må ikke anvendes andre efterafgrøder og herbicider ud over de i planen angivne.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Dyrkningsstrategi
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  126-04-2021
  N-norm minus 22 kg N pr. ha der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gødning
  Før såning
  45 kg NH4-NGylle, kvæg 2045
  Nedfældet
  26-04-2021
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2021
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2021
  4 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  30 g MaisTer
  0,4 l MaisOil
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2021
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2021
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs4 kg Indicus
  Alm.rajgræs7 kg Polim
  226-04-2021
  N-norm minus 22 kg N pr. ha der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gødning
  Før såning
  45 kg NH4-NGylle, kvæg 2045
  Nedfældet
  2 l Vizura
  26-04-2021
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2021
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2021
  4 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  30 g MaisTer
  0,4 l MaisOil
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2021
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2021
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs4 kg Indicus
  Alm.rajgræs7 kg Polim
  326-04-2021
  N-norm minus 22 kg N pr. ha der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gødning
  Før såning
  45 kg NH4-NGylle, kvæg 2045
  Nedfældet
  2 l Vizura
  26-04-2021
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2021
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,4 l MaisOil
  0,15 l Starane 333 HL
  30 g MaisTer
  24-05-2021
  4 uger efter majssåning
  Radrensning
  24-05-2021
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs4 kg Indicus
  Alm.rajgræs7 kg Polim
  426-04-2021
  N-norm minus 22 kg N pr. ha der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gødning
  Før såning
  45 kg NH4-NGylle, kvæg 2045
  Nedfældet
  2 l Vizura
  26-04-2021
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2021
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,4 l MaisOil
  0,15 l Starane 333 HL
  30 g MaisTer
  24-05-2021
  4 uger efter majssåning
  Radrensning
  24-05-2021
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Cikorie5 kg Choise
  526-04-2021
  N-norm minus 22 kg N pr. ha der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gødning
  Før såning af vinterhvede
  45 kg NH4-NGylle, kvæg 2045
  Nedfældet
  2 l Vizura
  26-04-2021
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2021
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2021
  4 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  30 g MaisTer
  0,4 l MaisOil
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2021
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2021
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  10 kg Ital.rajgr.Sikem
  626-04-2021
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2021
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2021
  4 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  30 g MaisTer
  0,4 l MaisOil
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2021
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2021
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs4 kg Indicus
  Alm.rajgræs7 kg Polim
  705-03-2021
  Sprøjtes på græsset ved nedvisning med glyfosat
  2 l Vizura
  26-04-2021
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2021
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2021
  4 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  30 g MaisTer
  0,4 l MaisOil
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2021
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2021
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs4 kg Indicus
  Alm.rajgræs7 kg Polim
  805-03-2021
  Sprøjtes på græsset ved nedvisning med glyfosat
  2 l Vizura
  26-04-2021
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2021
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,4 l MaisOil
  0,15 l Starane 333 HL
  30 g MaisTer
  24-05-2021
  4 uger efter majssåning
  Radrensning
  24-05-2021
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs4 kg Indicus
  Alm.rajgræs7 kg Polim
  905-03-2021
  Sprøjtes på græsset ved nedvisning med glyfosat
  2 l Vizura
  26-04-2021
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  27-04-2021
  Såning af efterafgrøde lige eftermajssåning og lige efter radrensning
  Strandsvingel8 kg DLF-mix (plænetype)
  03-05-2021
  Lige før fremspirring af majs
  0,05 l DFF
  24-05-2021
  4 uger efter majssåning
  0,2 kg Tocalis
  0,3 l Fighter 480
  0,5 l Renol
  0,15 l Starane 333 HL
  1005-03-2021
  Sprøjtes på græsset ved nedvisning med glyfosat
  2 l Vizura
  26-04-2021
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2021
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,4 l MaisOil
  0,15 l Starane 333 HL
  30 g MaisTer
  24-05-2021
  4 uger efter majssåning
  Radrensning
  24-05-2021
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Ital.rajgr.10 kg Sikem
  1105-03-2021
  Sprøjtes på græsset ved nedvisning med glyfosat
  2 l Vizura
  26-04-2021
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2021
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,4 l MaisOil
  0,15 l Starane 333 HL
  30 g MaisTer
  24-05-2021
  4 uger efter majssåning
  Radrensning
  24-05-2021
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Cikorie5 kg Choise
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2045EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i foreliggende vare
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  PRØVEUDTAGNING AF GYLLE: Gylle doseres på grundlag af Agrosmåling af ammoniumindholdet. Ved udbringning af gylle i forsøget udtages en gylleprøve, til analyse.

  Al gylle udbringes af Teknologisk Institut og koordineres med Kristian Hudecek Mortensen, tlf: 7220 1517 fra Teknologisk Institut.

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

  Tidspunkterne for gødskning, ukrudtsbekæmpelse og såning af efterafgrøder i forhold til såning af majs SKAL overholdes, se skitse vedhæftet.

  Gødskning
  Alle led tildeles 111 kg YaraMila MAJS NP 20-9 i startgødning ved såning svarende til 10 kg P og 22 kg N. Gylle tildeles ud fra markens kvælstofnorm, N-normen er korrigeret for de 22 kg N givet i startgødning på følgende vis: 1 N = Kvælstofnormen på 184 kg N minus 22 kg N pr. ha i startgødningen og minus 115 kg N pr. ha i forfrugtsvirkning af kløvergræs. Der er regnet med 75 % udnyttelse af total-N i gyllen.

 • Led 1 og 2: 1 N i gylle nedfældes før pløjning umiddelbart inden såning af majs henholdsvis med og uden nitrifikationhæmmer.
 • Led 3-5: 1 N i gylle med nitrifikationshæmmer nedfældes før pløjning umiddelbart inden såning af majs.
 • Led 6: Ingen gylle
 • Led 7-11: Ingen gylle, Nitrifikationshæmmer udsprøjtes på græsset ved nedvisning af kløvergræsmarken.

 • Efterafgrøde
  Efterafgrøde radsås mellem majsrækkerne umiddelbart efter radrensning.
 • Led 1-2, 6 og 7: Der sås 4 kg Alm. rajgræs, Indicus + 7 kg Alm. rajgræs, Polim 6 uger efter såning af majs.
 • Led 4 og 11: Der sås 5 kg Cikorie, Choise 4 uger efter såning af majs
 • Led 5: Der sås 10 kg Italiensk rajgræs, Sikem 6 uger efter såning af majs
 • Led 9: Der sås 8 kg Strandsvingel, DLF-Mix (plænetype) lige efter såning af majs
 • Led 10: Der sås 10 kg Italiensk, Sikem rajgræs 4 uger efter såning af majs

 • Ukrudtsbekæmpelse
 • Lige inden majsens fremspiring behandles led 9
 • 2 uger efter såning behandles led 1- 8, 10 og 11
 • 4 uger efter såning behandles led 1, 2, 5, 6, 7 og 9
 • 4 uger efter såning radrenses led 3, 4, 8, 10, 11
 • 6 uger efter såning radrenses led 1, 2, 5, 6 og 7

 • UDSÆD: Udsæd af majs af sorten Prospect og efterafgrøde af alm. rajgræs af sorterne Indicus og Polim, strandsvingel, DLF-mix, som er en plænetype, Cikorie af sorten Choise og Ital. rajgræs af sorten Sikem leveres af Teknologisk Institut.

  GØDNING: Kvæggylle skaffes lokalt
  Startgødning og NS 27-4 leveres af Teknologisk Institut

  KEMIKALIER: Leveres af Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-03-2021, Før 1. gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 25-50 cm
  GROVSAND, % i jord 25-50 cm
  HUMUS, % i jord 25-50 cm
  LER, % i jord 25-50 cm
  SILT, % i jord 25-50 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 25-50 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 50-75 cm
  GROVSAND, % i jord 50-75 cm
  HUMUS, % i jord 50-75 cm
  LER, % i jord 50-75 cm
  SILT, % i jord 50-75 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 50-75 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 75-100 cm
  GROVSAND, % i jord 75-100 cm
  HUMUS, % i jord 75-100 cm
  LER, % i jord 75-100 cm
  SILT, % i jord 75-100 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 75-100 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  P0213-05-2021
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0327-05-2021
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0417-06-2021
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
   
  ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0508-07-2021
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0629-07-2021
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0719-08-2021
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0809-09-2021
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  De 5 vigtigste ukrudtsarter oprettes og bedømmes
   
  ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
  Efterafgrødens dækning af jordoverfladen i hele nettoparcellen
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
  De 5 vigtigste ukrudtsarter oprettes og bedømmes
   
  ParcelFOTO digital.
  Billedet skal være i hele bredden mellem de 2 majsrækker i nettoparcellen, og skal vise hvor godt efterafgrøden er etableret. Se tekstafsnit FOTO digital
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter i hele høstparcellen tælles og indberettes sammen med m2 måleflade.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P0930-09-2021
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1030-09-2021, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  iNDF, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  STIVELSE, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  EFOS, %, (kvæg)
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  TØRSTOF, % af råvare
  P1130-09-2021, Lige efter høst
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  P1214-10-2021
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
  Efterafgrødens dækning af jordoverfladen i hele nettoparcellen
   
  ParcelFOTO digital.
  Billedet skal være i hele bredden mellem de 2 majsrækker, og skal vise hvor godt efterafgrøden er etableret. Se tekstafsnit FOTO digital
   
  P1328-10-2021, Oktober
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Planteprøver udtages af efterafgrøde. Se afsnit PRØVEUDTAGNING. Klippes jf. metode 1 - Planteprøver til bestemmelse af arealbestemt kvælstofoptagelse.
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  TØRSTOF, % i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
  Efterafgrødens dækning af jordoverfladen i hele nettoparcellen
   
  P1411-11-2021
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
   
  ParcelFOTO digital.
  Billedet skal være i hele bredden mellem de 2 majsrækker i nettoparcellen, og skal vise hvor godt efterafgrøden er etableret. Se tekstafsnit FOTO digital
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1525-11-2021, November
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1616-12-2021
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde


  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  PLANTEDÆKKE AF EFTERAFGRØDE:
  Bedømmelse skal foregå mellem de to majsrækker i høstparcellen.

  PLANTEBESTAND:
  Plantebestanden afrapporteres som antallet af planter i hele høstparcellen, hvor målefladen også angives. Se Plantetal/Plantebestand for majs

  FOTO DIGITAL: I P08, P12 og P14 tages et foto pr. parcel, der skal vise hvor godt efterafgrøden er etableret. Billedet skal tages lodret ned på jorden mellem de to majsrækker i nettoparcellen, således, at majsrækkerne lige netop kan anes i siderne af billedet. Den første gang der tages foto, udvælges et sted i parcellen som er repræsentativ for hele parcellen. Dette sted markeres med min 2 pæle i jorden der afgrænser området der fotograferes, således, at der tages foto på nøjagtig samme sted ved efterfølgende måletid. Billederne sendes til Martin Mikkelsen, SEGES mam@seges.dk

  VANDPRØVE: Udtagning skal afpasses efter nedbørsmængden således, at der i tørre perioder uden vandafstrømning fra jorden ikke udtages prøver. Forsøgsenheden udtager vandprøverne i henhold til Vejledning i prøveudtagning fra sugecellearealer: Udtagning af vandprøver.
  I forbindelse med hver udtagning af vandprøver skal der foretages en manuel grundvandspejling i forsøget.

  Ved spørgsmål kontaktes Betina Nørgaard Pedersen, SEGES.

  Prøver nedfryses straks og opbevares på frost. Vandprøverne sendes til AgroLab Kiel, se adresse nedenfor:

  AgroLab Agrar und Umwelt GmbH
  Dr.- Hell-Str. 6
  D-24107 Kiel
  Germany

  HØST: Majsen SKAL høstes med Teknologisk Instituts majshøster ved stadie 83-85 når tørstofindholdet er 32 % i led 11. Kernerne vil være dejagtige, og man kan med besvær netop klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober. Se Høst af majsforsøg.

  PLANTEPRØVER: I P13 efter droneflyvning udtages en planteprøve af efterafgrøden på ledniveau. Efterafgrøden afklippes ved jordoverfladen 2 steder med en prøveflade på 67 cm x 75 cm (dvs. en samlet måleflade på 1 m2) imellem de to majsrækker i hver nettoparcel, dvs. klippefelterne placeres mellem de to majsrækker som er placeret mellem hjulsporene. I mellem disse to majsrækker udvælges tilfældigt hvor klippefladerne er placeret, hvilket kan gøres ved på forhånd præcist at fastlægge, hvor mange meter inde i parcellen klippene skal tages (f.eks. 3 og 5 m). De 2 delprøver for hver parcel samles til en parcelprøve og de 4 parcelprøver samles til en led-prøve. I øvrigt følges metode 1 - Planteprøver til bestemmelse af arealbestemt kvælstofoptagelse se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for Landbrug har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Konsulent Betina Nørgaard Pedersen: 87 40 51 91 eller på mail: benp@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  10-03-20210,5 liter Callisto er ændret til 0,1 kg Tocalis.(RJE)
  18-03-2021N-mængder rettet fra 38 til 45 kg NH4-N (ABV).

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  DFF GHS09
  Fighter 480 GHS07 GHS09
  Harmony 50 SX GHS09
  MaisOil GHS07
  MaisTer GHS09 GHS07
  Renol GHS05
  Starane 333 HL GHS07 GHS09
  Tocalis GHS09 GHS08


  Bilag
  BeskrivelseFil
  070932121_oversigt_ny.xlsx070932121_oversigt_ny.xlsx
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk