Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
050812021 Nedvisning af hvidkløver (2. år - Skader på engrapgræs) Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-04-2021
Fordelingsdato: 30-11-2020
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge eventuel skade på udlægget af engrapgræs efter nedvisning af hvidkløver.

BAGGRUND: Efter forbuddet mod anvendelsen af Reglone skal der findes nye muligheder for at nedvisne hvidkløver til frøproduktion før høst. Der er i 2020 afprøvet forskellige nedvisningsstrategier. Vi ved imidlertid ikke om nogle af disse strategier kan have påvirket udlægget af engrapgræs

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges hvo forsøg 050812020 lå. Forsøget høstes efter aftale med Barthold Feidenhans´l.Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden nedvisning end forsøgsbehandlingen.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Nedvisning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
11 l Metaxon
Skårlægning
21 l Zypar
Skårlægning
3166 l TopGun Finalsan Koncentrat
416 l Beloukha
51 l Metaxon
0,2 l Reglone, reg.nr. 1-262
0,1 l Agropol
60,5 l Belkar
Skårlægning
71,5 kg Roundup PowerMax
Skårlægning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Ingen behandlinger dette år.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0129-06-2020, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P0201-12-2020
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
af engrapgræs
 
P0301-04-2021, Før høst
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
af engrapgræs
 
P04Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
Prøvestørrelse: 0,1 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
VAND, % i kerne/frø
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
Prøvestørrelse: 2 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE
RENHED, % i råvare ved maskinrensning
RENT FRØ, % i maskinrenset vare
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
Se tekstafsnit SPILD
 


HØST: Forsøget høstes, når afgrøden er moden. Kontakt evt. frøkonsulent inden forsøget høstes.
Det kan være nødvendigt, at høste forsøget ad flere gange, hvis afgrøden modner forskelligt. Dette aftales med Barthold Feidenhans´l.
Dato for høst for de enkelte led skrives i et notat.
Prøver fra høst skal sendes straks efter hver høsttid.

KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED, RENT FRØ og spireevne udtages således, at der ca. er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"


SPILD: I forsøg med vækstregulering er det ekstra vigtigt at registrere, hvis der har været spild ved høst. En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Agropol GHS05 GHS07
Belkar GHS09 GHS07
Beloukha GHS05
Metaxon GHS05 GHS07 GHS09
Reglone, reg.nr. 1-262 GHS08 GHS09 GHS05 GHS06
Roundup PowerMaxIntet faresymbol
TopGun Finalsan Koncentrat GHS07
Zypar GHS07 GHS09


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk