Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
091602020 Bejdsning af majs, fugle Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 24-09-2020
Fordelingsdato: 29-09-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At vurdere effekten af bejdsning med et bitterstof på procent planter angrebet af råger, krager og andre fugle.

BAGGRUND: Inden næste majssæson ønskes et nyt bejdsemiddels effekt over for fugleskader afprøvet. Forsøget anlægges derfor på et utraditionelt tidspunkt for såning af majs.


FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges i marker, hvor der er erfaring for fugleskader. Forsøget etableres i en stubmark, hvor der skal sås vintersæd i efteråret, da der ifølge gældende regler ikke må udføres jordbearbejdning i september ved såning af forårssåede afgrøder. Landmanden kompenseres for udbyttetabet i forsøgsarealet ved sen såning af vintersæd.
Forsøget stoppes så det er muligt at etablere vintersæd sidst i oktober/først november. Hvis alle registreringer ikke er fuldført på det tidspunkt, aftales tidspunkt stop af forsøg med Ghita Cordsen Nielsen.

ANLÆGSDATA:
 • Anlægsparcel afhænger af såmaskinen, men som minimum 12 majsrækker bred (9 m) og 50 m lang. Bedømmelser laves i de 4 midterste rækker.

 • DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 5 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 150m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerNP 26-6-0, Kun forsøg167 kg

  GENEREL BEHANDLING: Der gives startgødning til majsen svarende til 167 kg NP 26-6.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Bejdsning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  125-09-2020

  Ved såning
  Ubejdset
  225-09-2020
  Bejdsning med Initio Bird Protect
  Ved såning
  Bejdsning
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Majsen sås hurtigst muligt med 10 majsfrø pr. m2 svarende til 13,3 cm frøafstand ved 75 cm rækkeafstand. Frøene sås i 5 cm dybde målt fra jordoverfladen til underkant frø. Startgødningen SKAL placeres i 10 cm dybde, der anvendes den startgødning som er beskrevet under forsøgsbehandlinger. Omkostninger til jordbearbejdning afregnes direkte med Bjørn Lisbjerg fra KWS Scandinavia.

  UDSÆD: Udsæd leveres ubejdset og bejdset direkte fra KWS, ligesom startgødningen også leveres fra KWS. Der bejdses med midlet Initio Bird Protect

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0125-09-2020, Ved såning, af majs
  ForsøgSÅDYBDE cm, .
   
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0209-10-2020, Når majsen er i stadie 11
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter tælles på 4 x 10 m række midt i parcellen. m2 måleflade (korrigeret for rækkeafstand) og total antal planter indberettes.
   
  ParcelFUGLESKADE % angrebne planter.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  FOTO digital.
  Se beskrivelse "FOTO"
   
  P0316-10-2020, + 1 uge
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter tælles på 4 x 10 m række midt i parcellen. m2 måleflade (korrigeret for rækkeafstand) og total antal planter indberettes.
   
  ParcelFUGLESKADE % angrebne planter.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  FOTO digital.
  Se beskrivelse "FOTO"
   
  P0423-10-2020, + 2 uger
  ledUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  FOTO digital.
  Se beskrivelse "FOTO"
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter tælles på 4 x 10 m række midt i parcellen. m2 måleflade (korrigeret for rækkeafstand) og total antal planter indberettes.
   
  ParcelFUGLESKADE % angrebne planter.
   
  P0530-10-2020, + 3 uger
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  FOTO digital.
  Se beskrivelse "FOTO"
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter tælles på 4 x 10 m række midt i parcellen. m2 måleflade (korrigeret for rækkeafstand) og total antal planter indberettes.
   
  ParcelFUGLESKADE % angrebne planter.
   


  FOTO:
  Foto tages, så der gives et indtryk af plantetallet i rækkerne.


  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed og sådybde ved etablering
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  24-09-2020Tilføjet betaling for forsøgsarbejde (HJB)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk