Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
213062121 OnFarm Forsøg: Sorter og dyrkningsforsøg i frøgræs Til Oversigt
 

OnFarm
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 02-09-2020
Fordelingsdato: 31-05-2021
Planansvarlig: OnFarm Trials
Telefon: /72203320
Email: onfarm@teknologisk.dk


FORMÅL: OnFarm Forsøg har til formål at gøre det lettere at håndtere og opsamle data for alle de mange forsøg der udføres på landmandens marker.
Denne plan skal anvendes til afprøvning af forskellige sorter eller dyrkningsstrategier i frøgræs.

FORSØGSBETINGELSER: For at data er brugbare er det vigtigt at man udfylder, så mange oplysninger om forsøget som muligt. Det er desuden muligt at vælge om data skal være offentlige eller konfidentielle. Se eventuelt vejledning på www.onfarmtrials.com.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med så mange gentagelser det er muligt. Der skal være min. 3 gentagelser før der kan laves en statistisk analyse. Sørg for at der ikke bliver kørt unødigt i parcellerne, og hvis nødvendigt, bliver kørt ens i alle parceller.
 • Hvis udbyttet vejes i hver parcel, er det meget vigtigt at alle parceller er lige store.
 • Måles udbyttet med udbyttemåler, behøver parceller ikke at være fuldstændig ens, men det anbefales at de er nogenlunde lige lange.

 • DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GRUNDOPLYSNINGER: Tilret oplysning om afgrøden i forsøget samt evt. andre relevante oplysninger som f.eks. GPS-koordinater på forsøgets placering, sortsnavn eller forfrugt.

  GRUNDBEHANDLING: Anfør alle de behandlinger, der udføres på hele forsøgsarealet under grundbehandlinger.
  Findes der en analyse fra den gylle der er udbragt, kan resultaterne indskrives som et notat (analysecertifikatet kan evt. vedhæftes som et notat/billede). Se eventuelt vejledning på www.onfarmtrials.com.

  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der kun udføres behandlinger, som ikke påvirker forsøgsbehandlingerne. Testes der f.eks. et svampemiddel, må der ikke sprøjtes med andre svampemidler, der kan påvirke resultatet. Til gengæld er det f.eks. vigtigt at ukrudtsbekæmpe forsøget som den omgivende mark, således at megen ukrudt ikke påvirker resultatet.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Behandling
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Sort 1
  2Sort 2
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: "Sort 1" og "Sort 2" er kun eksempler, og skal udskiftes med de sortsnavne eller de dyrkningsbehandlinger der bliver udført i forsøget. Se eventuelt vejledning på www.onfarmtrials.com.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
  Skal udfyldes
   
  ForsøgDYRKNINGSMETODE 1=Konventionelt, 2= Økologisk.
  Skal udfyldes
   
  P02Stadium 90, Ved høst
  ParcelUDBYTTE (ukorrigeret) kg frø.
  Her indtastes udbyttet
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
  Det er en god idé at oplyse JBnr og dyrkningsmetode.
  Alle registreringer der udføres i forsøget, så som ukrudts, sygdoms-, skadedyrs- og afgrødebedømmelser mm. indberettes.
  Der oprettes en måletid for hvert tidspunkt man er ude at registrere.

  UDBYTTE:
  Brug måleparameteren Udbytte (ukorrigeret), kg frø/ha til at indberette parceludbyttet. Her indtastes det målte udbytte i kg/ha fra hver parcel.

  Se eventuelt vejledninger om indtastning af data samt udtagning af prøver på www.onfarmtrials.com.

  BRUG FOR HJÆLP: Ring 7220 3320 eller mail: onfarm@teknologisk.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk