Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
070162121 Mangan til vinterbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 22-03-2021
Fordelingsdato: 08-09-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af forskellige gødninger med mangan og effekten af tidspunkt og hyppighed for udsprøjtning af mangan på udbyttet i vinterbyg på arealer der er middel til svær disponeret for manganmangel.

BAGGRUND: Vinterbyg er meget følsom overfor manganmangel, og derfor er vigtigt at sikre, at afgrøden er forsynet gennem hele vækstsæsonen. Handelsgødning coated med mangan testet samt forskellige manganmidler til udsprøjtning. Produkter, mængder og hyppighed for behandling testes for at finde den optimale gødskning strategi for mangan til vinterbyg på arealer disponeret for manganmangel.

FORSØGSBETINGELSER: Skal ligge på arealer der er middel til svær disponeret for manganmangel. Der må ikke været givet husdyrgødning.

DESIGN DATA: Alpha-design, 2 faktorer, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 15m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSåningBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget må ikke tilføres anden gødning udover forsøgsbehandlingerne - hverken mikro- eller makronæringsstoffer. Forsøgsarealet må ikke tilføres husdyrgødning. Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødskning N, P K, Mn
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 14Ingen mangan
2Stadium 22
Før vinter
0,225 kg Mn1,5 l Gramitrel
301-03-2021

Forår ved begyndende vækst
0,225 kg Mn1,5 l Gramitrel
4Stadium 22
Før vinter
0,225 kg Mn1,5 l Gramitrel
01-03-2021

Forår ved begyndende vækst
0,225 kg Mn1,5 l Gramitrel
5Stadium 14

Oktober
0,225 kg Mn1,5 l Gramitrel
Stadium 22
Før vinter
0,225 kg Mn1,5 l Gramitrel
01-03-2021

Forår ved begyndende vækst
0,225 kg Mn1,5 l Gramitrel
6Stadium 14

Oktober
0,225 kg Mn1,5 l Gramitrel
Stadium 22
Før vinter
0,225 kg Mn1,5 l Gramitrel
01-03-2021

Forår ved begyndende vækst
0,225 kg Mn1,5 l Gramitrel
21-03-2021

21 dage efter 3. behandling
0,225 kg Mn1,5 l Gramitrel
7Stadium 14

Oktober
0,163 kg Mn1 l Profi Basis Plus
Stadium 22
Før vinter
0,163 kg Mn1 l Profi Basis Plus
01-03-2021

Forår ved begyndende vækst
0,163 kg Mn1 l Profi Basis Plus
21-03-2021

21 dage efter 3. behandling
0,163 kg Mn1 l Profi Basis Plus
8Stadium 14

Oktober
Mn1 l BioMangan 170 P
Mn2 l BioCrop Opti P
Cu0,5 l BioKobber 70
Stadium 22
Før vinter
Mn1 l BioMangan 170 P
Mn2 l BioCrop Opti P
Cu0,5 l BioKobber 70
01-03-2021

Forår ved begyndende vækst
Mn1 l BioMangan 170 P
Mn2 l BioCrop Opti P
Cu0,5 l BioKobber 70
21-03-2021

21 dage efter 3. behandling
Mn1 l BioMangan 170 P
Mn2 l BioCrop Opti P
Cu0,5 l BioKobber 70
9Stadium 14

Oktober
Mn0,8 l Cereal formulation
Stadium 22
Før vinter
Mn0,8 l Cereal formulation
01-03-2021

Forår ved begyndende vækst
Mn0,8 l Cereal formulation
21-03-2021

21 dage efter 3. behandling
Mn0,8 l Cereal formulation
10Stadium 14

Oktober
0,186 kg Mn3 l ZMC-Grow
Stadium 22
Før vinter
0,186 kg Mn3 l ZMC-Grow
01-03-2021

Forår ved begyndende vækst
0,186 kg Mn3 l ZMC-Grow
21-03-2021

21 dage efter 3. behandling
0,186 kg Mn3 l ZMC-Grow


Faktor 2: Gødskning P
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A01-03-2021103 kg N500 kg YaraMila 21-3-10 Mg, S, B
Stadium 3062 kg N300 kg YaraMila 21-3-10 Mg, S, B
B01-03-2021103 kg N500 kg YaraMila 21-3-10 Mg, S, B
3 l YaraVita Biotrac
Stadium 3062 kg N300 kg YaraMila 21-3-10 Mg, S, B
3 l YaraVita Biotrac
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Forsøget sås inden den 20. september.

Faktor 1: Behandlingerne i led 2-10 tildeles i 150 l vand/ha med almindelig lowdrift-dyse.

Faktor 2: YaraMila 21-3-10 bredspredes i parceller i led A og B. I led B udbringes YaraVita BIOTRAC med 150 - 200 l vand/ha med almindelig lowdrift-dyse.

GØDNING: Forsøgsgødning leveres af Teknologisk Institut.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Se tekstafsnit JORDPRØVER
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
P02Stadium 22
ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, A5, B5, A6, B6, A7, B7, A8, B8, A9, B9, A10, B10
PEU-måling værdi, PEU-måling.
 
P0315-03-2021
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A5, A7, A8, A9, A10
PEU-måling værdi, PEU-måling.
 
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
P0429-03-2021, 14 dage efter behandling
ParcelPEU-måling værdi, PEU-måling.
 
P0519-04-2021, April, 14 dage efter sidste mangan behandling
ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Planteprøve til Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. Teknologisk Institut skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ParcelPEU-måling værdi, PEU-måling.
 
ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
 
P06Stadium 73 - 75
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelSKOLDPLET % dækning.
 
ParcelBYGRUST % dækning.
 
ParcelBYGBLADPLET % dækning.
 
ParcelRAMULARIA % dækning.
 
P07Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 


PEU MÅLING:
Der måles manganmangel med PEU måling. Der måles i alt 4 gange.
 • Første måling gennemføres før behandling i st. 22 (P02)
 • Anden måling gennemføres ved begyndende vækst inden første behandling i foråret (P03)
 • Tredje måling gennemføres 14 dage efter behandlingen udført ved begyndende vækst (P04)
 • Fjerde måling gennemføres 14 dage efter sidste behandling (P05)

 • INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i Fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Konsulent Mette Kramer Langgaard: 87 40 55 19 eller på mail: mlje@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  07-09-2020Efter aftale med firmaer og KFUR er behandlinger ændret. I led 8 er der tilføjet produktet BioKobber ved alle behandlingstider. I led 9 er produktet Triple SC ænderet til 0,8 L/ha Cereal formulation.
  14-09-2020Gødningstype i led b er ænderet.
  14-09-2020Der er oprettet svampebedømmelser i st. 73-75. (RJE)
  14-09-2020DGT-jordprøve i P01 slettet.(RJE)
  14-09-2020Forsøgsbetaling er rettet. (RJE)
  02-02-2021YraVita Biotrac tilføjet i led B. (RJE)
  22-03-2021Der er oprettet en ekstra P-tid til måling af PEU inden MN behandling i foråret, så der nu er 7 P-tider. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk