Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
052411921 Ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs. DLF Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-04-2021
Fordelingsdato: 02-09-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige strategier effekt på ukrudtsbestanden og skader i engrapgræs udlagt i vårbyg og hvidkløver.

BAGGRUND: Antallet af ukrudtsmidler, der er godkendt til brug i vårbyg med udlæg af hvidkløver og engrapgræs, er blevet færre. For fortsat at sikre der er tilstrækkelig med midler til anvendelse i denne afgrødetype er det nødvendigt at undersøge forskellige midler og strategiers muligheder for anvendelse og undersøge effekten og skaden i engrapgræs.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges hvor 052411920 ligger. Dvs i den nuværende engrapgræsmark, hvor engrapgræs er udlagt sammen med hvidkløver i 2019 i vårbyg. Det besluttes i foråret 2021 om forsøget skal høstes.

Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.


ANLÆGSDATA: Forsøget afmærkes ud til faste punkter i skel eller hegn eller ved hjælp af GPS, så det uden problemer kan genfindes.
I første gentagelse sættes skilte op med angivlese af behandlinger. Disse bliver sendt fra Teknologisk Institut.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages ukrudtsbekæmpelse.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen beh. dette år
2Ingen beh. dette år
3Ingen beh. dette år
4Ingen beh. dette år
5Ingen beh. dette år
6Ingen beh. dette år
7Ingen beh. dette år
8Ingen beh. dette år
9Ingen beh. dette år
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Det gennemføres ikke forsøgsbehandlinger dette år.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-10-2020, Først i oktober
ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
af hvidkløver
 
ParcelKAMILLE % dækning af jord.
 
ParcelFUGLEGRÆS % dækning af jord.
 
ParcelAGERSTEDMODER % dækning af jord.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af overflade, (afgrøde).
Samlet bedømmelse af græsukrudt
 
ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på udlæg.
af engrapgræs
 
P0220-04-2021
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
 
P0323-06-2021, 14 dage før høst
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 


HØST: Høst gennemføres kun efter aftale med Barthold Feidenhans´l. Forsøget høstes inden afgrøden begynder at drysse. Forsøget SKAL høstes med min. 20 % vand i frøet. Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes.

KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED, RENT FRØ og SPIREEVNE udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

Bemærk prøverne sendes direkte til DLF, Højerupvej 31, 4660 Store Heddinge.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
31-08-2020Kemiberegningsskema er nu slået til (BFM)
09-03-2021Høst fjernet og bedømmelse af stængeldannelse 14 dage før høst tilføjet (tep)
15-04-2021Ny måletid oprettet i april. Plantebestand og Enårrig rapgræsTeknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk