Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
030402121 Rug- og triticalesorter til grønkorn Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 02-06-2021
Fordelingsdato: 29-08-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorters udbytte- og kvalitetsprofil omkring tidspunktet for høst til grønkorn.

BAGGRUND: Der er interesse for vinterrug og triticale til grønkorn både som dæksæd for kløvergræsudlæg etableret omkring 1. september og som mellemafgrøde sået omkring 1. oktober mellem to majsafgrøder. Da grønkorn anvendes både som foder til malkekøer og kvier/goldkøer der stiller forskellige krav til foderværdien, høstes sorterne i forsøgene på tre tidspunkter omkring skridningstidspunktet. Det giver mulighed for at opstille en profil for udbytte og kvalitet, som kan danne grundlag for beslutningen om høsttidspunktet for de forskellige formål med afgrøden.

FORSØGSSTEDER: LFE6 (Ytteborg Nord og Syd).

FORSØGSBETINGELSER: I serien indgår der to forsøg, som begge anlægges på JB 1 til 4. På JB 1 & 3 skal der være mulighed for at vande. Må ikke anlægges på arealer med forfrugt græs eller kløvergræs. Forsøgsarealet skal være ensartet og være i god kultur og fri for rodukrudt. Reaktionstallet skal være minimum 5,8.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med småparcelteknik. Design tilrettes af Teknologisk Institut.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 15m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
NæringsstofferN som kvælstofnormBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Ukrudt bekæmpes som omgivende mark. Forsøget skal holdes fri for ukrudt.
Forsøget gødskes medio marts med kvælstof efter Landbrugsstyrelsens norm for grønkorn af vinterrug og vintertriticale, hvilket er 161 kg kvælstof pr. ha med fradrag af forfrugtsvirkning. Der tilføres P og K efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Afgrøde, sort og udsædsmængde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
116-09-2020
Hybridrug
KWS Serafino175 Spiredygt. kerner/m2
216-09-2020
Hybridrug
KWS Progas175 Spiredygt. kerner/m2
316-09-2020
Populationsrug
Traktor175 Spiredygt. kerner/m2
416-09-2020
Hybridrug
SU Pluralis 90+10% population175 Spiredygt. kerner/m2
516-09-2020
Hybridrug
Astranos250 Spiredygt. kerner/m2
616-09-2020
Hybridrug
SU Arvid300 Spiredygt. kerner/m2
716-09-2020
Triticale
Neogen300 Spiredygt. kerner/m2
816-09-2020
Triticale
Trias300 Spiredygt. kerner/m2
916-09-2020
Triticale
Neomass300 Spiredygt. kerner/m2
1016-09-2020
Triticale
Brehat300 Spiredygt. kerner/m2


Faktor 2: Høsttid
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AStadium 39
1. Høsttidspunkt
Høst-dato
BStadium 49 - 50
2. Høsttidspunkt
Høst-dato
CStadium 59 - 60
3. Høsttidspunkt
Høst-dato
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Forsøget sås medio september i 3 cm dybde. Forsøsarealet skal være jævnt og fast før såning. Udsædsmængden varierer med afgrøden, se forsøgsbehandlinger

Der høstes på tre forskellige tidspunkter. DET ER VIGTIGT, at afgrøden høstes på det forventede udviklingstrin og at datoerne for de forskellige høsttidspunkter indberettes under forsøgsbehandling.
 • 1. Første høsttid er, når tidligste sort er i stadium 39.
 • 2. Anden høsttid er 10 dage efter første høsttidspunkt.
 • 3. Tredje høsttid er 20 dage efter første høsttidspunkt.

 • UDSÆD: Udsæd leveres af Teknologisk Institut, udvejet til 15 m2 småparceller.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P02Forår ved begyndende vækst
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  ParcelSNESKIMMEL karakter 0-10, 0=ingen angreb, 10=stærkt angreb.
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 39, Umiddelbart før 1. høsttid
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10
  Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 1, 3
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Måles med tommestok fra jordoverflade til blad- eller aksspids.
   
  ParcelVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes når mindst 50% af planterne har nået det pågældende stadium.
   
  P04Stadium 49 - 50, Umiddelbart før 2. høsttid.
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10
  Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 1, 3
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Måles med tommestok fra jordoverflade til blad- eller aksspids.
   
  ParcelVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes når mindst 50% af planterne har nået det pågældende stadium.
   
  P05Stadium 59 - 60, Umiddelbart før 3. høsttid.
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10
  Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 1, 3
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Måles med tommestok fra jordoverflade til blad- eller aksspids.
   
  ParcelVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes når mindst 50% af planterne har nået det pågældende stadium.
   
  P06Stadium 39 - 60, Høst, Indberetning af data.
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages ialt 2 kg prøve pr. led.
  iNDF, % i tørstof
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  NDF, % i tørstof, total
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   


  HØST: Forsøgene høstes efter denne plan: 1. Første høsttid er, når tidligste sort er i stadium 39 2. Anden høsttid er 10 dage efter første høsttidspunkt 3. Tredje høsttid er, når sildigste triticalesort er i stadium 51 Umiddelbart før hver høsttid bedømmes vækststadium og planethøjde i gentagelse 1+3 i de parceller der skal høstes (P03-P05). Der udtages grønmasseprøver af alle høstparceller. Lige store prøver fra alle høstparceller samles til ledprøver på ca. 2 kg. Af tekniske årsager, skal alle parceludbytter indberettes under P06.
  Teknologisk Institut laver 3 kopier af hver følgeseddel (1 til hver høsttid) og udstreger prøver der ikke skal høstes/sendes på det aktuelle tidspunkt. Samtidig laves et notat til Eurofins om, at det er prøver af grønkorn der skal analyseres på NIR med græskalibreringen.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 87 40 54 35 / +45 20 28 26 94 or mail mam@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  30-03-2021Tidspunkt for høst indsat i plan.  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk