Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
081042021 DEMO: Langtidseffekter ved pløjefri dyrkning 19. år Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 06-10-2020
Fordelingsdato: 11-10-2020
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge den langvarige effekt af at reducere jordbearbejdningen på sandjord og at finde udbytteeffekten, når sandjorden løsnes med en pløjning hvert 2. år. Fra 2020 er planen udvidet til at indeholde led med direkte såning efter hhv. pløjet og reduceret jordbearbejdning.

BAGGRUND: Forsøget er en fortsættelse af det langvarige jordbearbejdningsforsøg, som startede i 2002, med 3 forsøgsled: Pløjning, reduceret jordbearbejdning og pløjning hvert 2. år. Forsøget blev anlagt som storparceller i 15 m. bredde med 3 gentagelser. Fra 2020 er parcellerne opdelt med kontinuerlig pløjning og reduceret jordbearbejdning i 2, for også at undersøge effekten af ingen jordbearbejdning på sandjord. Ved opdeling af parceller undersøges effekter af at gå direkte fra pløjning til direkte såning, i forhold til at gå fra reduceret jordbearbejdning til direkte såning, hvor jordstrukturen har ændret sig over tid.

FORSØGSBETINGELSER: Demonstrationen anlægges hvor forsøg 081042020 blev gennemført i 2020. Placering af høstparceller i det nye design er fastlagt af Teknologisk i forhold til EM-38 kort. Alle høstparceller registres med GPS, og er fastliggende i de kommende år. Afgrøden følger ejendommens sædskifte.

ANLÆGSDATA: Forsøgsparcellernes placering markeres af LFE 6, med samme beliggenhed som i 2020.

ARBEJDSFORDELING:
 • Såning i led 1-3 foretages af landmanden
 • Såning i led 4 og 5 fortages af Maskinstation med maskine til direkte såning. Dette koordineres af landmanden
 • Udbringning af gylle med slæbeslanger foretages af Maskinstation
 • Høst og tilsyn med forsøget foretages af LFE 6.

 • DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 6 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Organiske gødningerGylle, svin MarkforsuringBåde mark og forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
 • Ukrudtsbekæmpelse: Behov for ukrudtsbekæmpelse vurderes og gennemføres individuelt i de forskellige led, gerne i dialog med LFE 6
 • Sygdomme og skadedyr: Der foretages bekæmpelse efter behov. Om nødvendigt foretages forskellige behandlinger i leddene. Led med direkte såning sprøjtes kun undtagelsesvis mod skadedyr, da der er flere nyttedyr i parceller uden jordbearbejdning. Ved bekæmpelsesbehov af lus, (enten sommer eller i fremtidige efterår for at mindske risikoen for smitte med havrerødsot) anvendes Pirimor for at beskytte nytteinsekterne.
  Udførte behandlinger oprettes under forsøgsbehandlinger i PC-Markforsøg
 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Jordbearbejdning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  125-09-2020
  Behandling siden 2002: Konventionelt dyrket med pløjning
  PløjningPløjedybde
  VinterbygUdsædsmængde
  225-09-2020
  Før såning
  l Roundup Bio
  Behandling siden 2002: Pløjefri dyrkningHarvningHarvedybde
  VinterbygUdsædsmængde
  325-09-2020
  Pløjning hvert andet år
  HarvningHarvedybde
  VårbygUdsædsmængde
  425-09-2020
  Før såning
  l Roundup Bio
  Behandling siden 2002: Konventionelt dyrket med pløjning. Fra 2020: Direkte såning.Direkte-såning
  VinterbygUdsædsmængde
  525-09-2020
  Før såning
  l Roundup Bio
  Behandling siden 2002: Pløjefri dyrkning. Fra 2020: Direkte såning.Direkte-såning
  VinterbygUdsædsmængde
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

  Der skal under alle omstændigheder anvendes glyphosat inden såning af upløjende led (led 2-5).
  SÅNING
  Afgrøde til høst 2021 er vinterbyg..
 • Led 1 pløjes og jorden pakkes inden såning.
 • Led 2 og 3 harves inden såning.
 • Led 4 og 5 etableres med direkte såning, og der tilstræbes en lidt øverlig sådybde på ca. 2-3 cm. Øget udsædsmængde på +10 %

  Sorten skal registreres under grundoplysninger og udsædsmængden for hvert led noteres under forsøgsbehandlinger.

  UDBRINGNING AF GYLLE

  Gylle udbringes med slæbeslager i alle parceller efter såning. Gyllen udbringes af maskinstation.

 • UDSÆD: Skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 11 - 13, Efter fremspiring
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Måleflade: ca. 1/2 m2. Måleflade og optalte planter indberettes.
   
  ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
   
  P0220-10-2020, Oktober-november
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Prøvestørrelse 300-400 g.
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Graveforespørgsel foretages Prøvestørrelse 300-400 g.
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Prøvestørrelse 300-400 g.
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Prøvestørrelse 300-400 g.
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  TOTAL C, % i jord 0-25 cm
  CUT, 0 -25 cm dybde
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ledJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  TOTAL-C, % i jord 25-50 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  TOTAL-C, % i jord 50-75 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  TOTAL-C, % i jord 75-100 cm
  P03Stadium 25 - 29
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter tælles for sig. Tælleflade 1/4 m2
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Arterne tælles for sig. Tælleflade 1/4 m2
   
  ParcelKVIK planter/m2.
   
  P04Stadium 50, Ved skridning
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  P05Stadium 89, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  JORDPRØVER: I P02 udtages jordprøver. Der udtages N-min prøver, der straks efter udtagelse nedfryses og sendes frosne til laboratoriet. Der udover udtages alm. jordprøver der ikke skal fryses. Både N-min og kulstof jordprøver udtages i 4 dybder. OBS: Det er vigtigt, at det ved forsendelse af prøverne fremgår tydeligt, hvilke følgesedler der hører til hvilke jordprøver. Da der ikke skal analyses for det samme i alle dybder.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  SVAMPESYGDOMME: Forsøget tilses jævnligt. Hvis der konstateres en synlig forskel i angreb af svampesygdomme på afgrøden bedømmes % dækning af den aktuelle svampesygdom på parcelniveau. Der kan oprettes flere/andre måletider efter behov.

  UKRUDT: Der kan oprettes flere måleparametrer, alt efter hvad der er aktuelt.

  HØST: Der bestemmes udbytte i de enkelte parceller.

  Under grundbehandling indberettes, hvad der sker med halmen (snittes, nedmuldes, fjernes eller andet).

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Annette Vibeke Vestergaard: 87 40 53 60 eller på mail: avv@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Roundup BioIntet faresymbol


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk