Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
070182121 Strukturkalks effekt på fosfortab og plantevækst Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 16-09-2021
Fordelingsdato: 25-08-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge om kalk, strukturkalk og gips har effekt på fosfortab og plantevækst herunder fremspiring, da jordens struktur påvirkes.

BAGGRUND: Resultater fra Sverige, Finland og USA viser, at kalk herunder en speciel strukturkalk og gips påvirker jordens struktur ved at påvirke aggregatstabiliteten. Det medfører, at erosionen og dermed tab af fosfor reduceres, fordi leraggregaterne har mindre tilbøjelighed til at flokkulere. Det betyder også, at aggregaterne har lettere ved at smuldre, så det bliver lettere at frembringe et godt såbed. Større mængder kalk, strukturkalk eller gips er mest relevant at bruge på arealer, hvor der tidligere er konstateret problemer med erosion eller på lerpletter i marken, hvor det er vanskeligt at få en god planteetablering. Forsøget gennemføres i samarbejde med Aarhus Universitet.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er 3 årigt. Afgrøden skal i 2020 være vinterhvede. Den må gerne sås til den sene side. Der skal tidligere være konstateret erosion på arealet og problemer med fremspiring. Arealet skal være skrående. Reaktionstallet skal i gennemsnit være under 6,3. Forsøgsarealet skal netto være 200 x 200 meter. Afgrøden i 2020 skal etableres med pløjning eller kraftige opharvninger. Værten skal være villig til at foretage jordbearbejdningen og såningen.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med en parcel brede på min 40 meter. Det vil sige et samlet forsøgsareal på 200 x 200 meter.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Udsæd, gødning, planteværn mv.som den omkringliggende mark. Forsøgsarealet må ikke tilføres kalk i en periode på 3 år fra anlæg.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kalk
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-09-2020
Først i september
Ubehandlet
201-09-2020

Først i september
5 t Harpet-kalk 0-20 72%
301-09-2020

Først i september
10 t Harpet-kalk 0-20 72%
401-09-2020

Først i september
4,55 t Strukturkalk
501-09-2020

Først i september
6060 kg Naturgips
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udspredning af kalk sker på kraftig opharvet (hvis der ikke pløjes før såning) eller pløjet jord. Ved pløjning udspredes kalken efter pløjning - før såning - og kalken indarbejdes i de øverste 10 cm ved kraftig harvning. NB. Led 1 uden kalktilførsel harves på samme måde. Udspredning af kalk, strukturkalk og gips sker med lokal maskinstation. Før udspredning af hver kalktype testes dosering og spredebredde, som giver grundlag for at fastsætte indstilling og spredebredde. Det er vigtigt, at doseringen er korrekt og spredningen er jævn i minimum 20 af de 40 meters parcelbredde. Henning Sjørslev, SEGES (91177620), hjælper med udspredningen. Efter udspredning indarbejdes kalken i jorden ved harvning.
KALK: Kalk leveres af Dankalk direkte i marken.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-09-2020, -, Før kalkning - Syd
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 1000 g.
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
P0201-09-2020, Før kalkning - Nord
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 1000 g.
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
RT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
P0301-11-2020, 6 uger efter fremspiring
ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
ParcelSNEGLE % planter m angreb af.
 
ParcelJORDPORØSITET karakter 0-10.
Se tekstafsnit JORDPORØSITET
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P0415-04-2021
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P05Stadium 45
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P0601-09-2021, Jordprøve udtaget i 0-10 cm
ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
P0701-09-2021, Jordprøve udtaget i 10-25 cm
ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek


JORDPRØVER: Forsøget ligger på to skråninger, der skråner mod hinanden. Efter aftale med Lars Munkholm udtages der to jordprøver, der hver repræsentere de to skåninger. Prøven i P01 er udtaget mod syd. Prøven i P02 er udtaget mod nord.

JORDPORØSITET: Porøsistet vurderes efter følgende skala:
 • 1: ingen knolde større end 3 cm
 • 2: 5 pct. af jordoverflade dække af knolde på over 3 cm
 • 3: 10 pct. af jordoverflade dække af knolde på over 3 cm
 • 4: 15 pct. af jordoverflade dække af knolde på over 3 cm
 • 5: 25 pct. af jordoverflade dække af knolde på over 3 cm
 • 6: 40 pct. af jordoverflade dække af knolde på over 3 cm
 • 7: 60 pct. af jordoverflade dække af knolde på over 3 cm
 • 8: 80 pct. af jordoverflade dække af knolde på over 3 cm
 • 9: 90 pct. af jordoverflade dække af knolde på over 3 cm
 • 10: 100 pct. af jordoverflade dække af knolde på over 3 cm

 • HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
 • Forskelle i erosion vurderet ved besigtigelse om efteråret
 • Observerede forskelle i jordstruktur, fremspiring mv. udover registreringer
 • Forskelle i snegleangreb. - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

 • BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Leif Knudsen: 87 40 54 28 / 20 28 25 83 eller på mail: lek@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  01-09-2021Designet ændret fra Romerskvadrat til blokforsøg, da forsøget kun er anlagt i fire gentagelser. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk