Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
050342121 Anvendelse af Kerb i Engrapgræs - Rækkesprøjtning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 17-03-2021
Fordelingsdato: 08-08-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekt og skånsomhed af Kerb til bekæmpelse af græsukrudt om efteråret og tidligt forår i engrapgræs og strandsvingel til frø.

BAGGRUND: Forsøgene skal undersøge mulighederne for at lave 00-kvaliteter i engrapgræs og strandsvingel. 00 kvalitet kræver en frøvare uden indhold af andre rapgræsser i frøprøven. Kerb er en resistensbryder og samtidig effektiv overfor en lang række problemukrudtsarter i frøgræs. Afgrøden tåler dog ikke Kerb i doseringer som gør midlet effektiv overfor en lang række græsukrudtsarter. Derfor er det interessant at undersøge mulighederne for en behandling mellem rækkerne.

FORSØGSBETINGELSER: Der anlægges 1 forsøg i engrapgræs Mirakel og 1 forsøg strandsvingel Essentail.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden græsukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for bredbladet ukrudt, svampe og skadedyr. Der gødskes og vækstreguleres som omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
201-11-2020
0,75 l Kerb 400 SC
301-11-2020
1,25 l Kerb 400 SC
401-11-2020
2 l Kerb 400 SC
525-02-2021
0,75 l Kerb 400 SC
625-02-2021
1,25 l Kerb 400 SC
725-02-20212 l Kerb 400 SC
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Kornstub afpudses så tæt som muligt inden behandling

Vandmængde 200 l pr. ha. og der anvendes alm. lowdriftdyse LD02 eller lignende med 110 graders sprede vinkel så dosering af middel bliver mindre tæt på afgrøden
 • Led 2 - 4 behandles omkring 1.november med skærm afskærmning.
 • Led 5 - 7 behandles 25. februar 2021 med skærm afskærmning.
 • KEMIKALIER: Kemikalier leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0125-08-2020, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0201-11-2020, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelRAPGRÆS, ALM. planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0325-02-2021, Før behandling
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
  HERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  Se Vejledning i bedømmelser
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 3, 4
  RAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 7
  RAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 7
  ANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0401-04-2021, Ved begyndende vækst
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  Se Vejledning i bedømmelser
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P05Stadium 89, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 2 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE
  RAPGRÆS, ALM., % i frø
  RAPGRÆS, ENÅRIG, % i frø
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   


  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Teknologisk Institut måler vand% og videresender prøverne til analyse hos DLF.

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  HØST: Forsøget høstes/skårlægges inden afgrøden begynder at drysse efter anvisning fra frøkonsulent.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING, URKUDT: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.


  Rettelser:
  DatoTekst
  26-08-2020Forsøgsbehandlingstekst rettet (tep)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Kerb 400 SC GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk