Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
092362020 Bekæmpelse af resistent kamille i majs - Logaritmesprøjtningesisten Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 14-07-2020
Fordelingsdato: 19-07-2020
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af mesotrion og pyridat mod resistente kamiller i majs med henblik på at bekræfte resistens mod mesotrion og under-søge, om pyridat har effekt.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 2 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk.

BAGGRUND: I flere majsmarker er der observeret resistens hos kamille. I forsøgsmarken det en prøve testet som værende resistent over for mesotri-on.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på areal, hvor der er konstateret manglende effekt på kamille. Behandlinger udføres med logaritmesprøjte.

ANLÆGSDATA: Parcellængde mindst 25 m lang og ca. 1,5 m brede (afhængig af forsøgssprøjte) med 7,5 m halveringsafstand sikrer dette en faktor ca. 10 mellem start- og slutdosis. Der gennemføres to gentagelser

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 2 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 37,5m2.
VÆRN: Omkring række (før og efter).

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
AndetIngen sorteringBåde mark og forsøg
HerbiciderHarmony SXKun forsøg
Starane 333 HLKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Der må IKKE senere foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles forsøgsarealet som den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1St. 166 l Starship MaxLogaritmesprøjtning
2Ubehandlet
3St. 166 l OnyxLogaritmesprøjtning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde ca. 150-200 l pr. ha.
 • Led 1, 3 behandles, når afgrøden er i st. 16.
 • KEMIKALIER:
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 35 - 35, Før 1. behandling, Visuel bedømmelse
  ParcelKAMILLE planter/m2.
   
  ParcelKAMILLE biomasse, (visuelt bedømt).
   


  VEJLEDNING TIL REGISTRERING:
  Der foretages 6-10 parvise bedømmelser ned gennem parcellerne. Bedømmelser skal udføres med stor tæthed hvor doseringskurven er stejl, dvs. hvor effekt begynder til der er fuld effekt.
  Se Vejledning i bedømmelser Bedømmelserne indføres i Opgørelsesskemaer til ukrudtsforsøg. Poul Henning Petersen på mail eller 87405443, når der skal bedømmes, hvis du er i tvivl med hensyn til visuel bedømmelse i logaritmeforsøg.
  HØST: Forsøget høstes ikke.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet..

  FAGLIG VURDERING, URKUDT: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Jens Erik Jensen: 87 40 54 38 / 21 71 77 06 eller på mail: jnj@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Harmony SX GHS09
  Onyx GHS09 GHS02 GHS07
  Starane 333 HL GHS07 GHS09
  Starship Max GHS09 GHS08


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk