Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
030032121 Arter og tidspunkt for isåning i kløvergræs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-11-2021
Fordelingsdato: 10-08-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af isåning af forskellige arter og såtidspunkter på udbyttepotentiale og kvalitet i kløver-græsmarker til slæt/afgræsning ved forskelligt gødningsniveau.

BAGGRUND: Græsmarker i Danmark udnyttes gennemsnitligt 2,7 brugsår, hvorefter de omlægges. En længere omlægningsfrekvens uden udbytte- og kvalitetstab vil øge landmandens indtjening og reducere klima- og miljøbelastningen.

ARBEJDSFORDELING:
 • Isåning foretages af Vredo Danmark/Rejsby Maskinstation

 • FORSØGSBETINGELSER: 2 forsøg anlægges i 1. års marker i blanding 35 på sandjord, hvor der kan vandes optimalt efter vandregnskab Online.
  Forsøgene anlægges i området ved Esbjerg/Ribe. Et forsøg anlægges på en økologisk bedrift og et forsøg på en konventionel bedrift. Der må ikke køres med vandingsmaskiner/frakørselsvogne m.v. i forsøget. Forsøget er fastliggende, og der skal gennemføres forsøgsmæssig høst i 2021 og 2023. Der udføres ikke forsøgsmæssig høst i år 2022.
  Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der som notat i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

  ANLÆGSDATA: Parcellerne anlægges på tværs af agerretningen. Forsøget anlægges som 2-faktorielt randomiseret blokforsøg, hvor parcelbredde: 3 m, anlægsparcel: 3*80 m (240 m2) og høstparcel: 1,5*12 m (18 m2) jf. skitse. Forsøgsarealet skal afsættes mindst 30 m fra skel, på et areal længst væk fra leddet. Der skal anlægges værn omkring alle parceller med hvidkløver (led 7), hvor der ikke foretages isåning. Disse værn høstes til sidst ved hvert slæt.

  DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 240m2. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

  GENEREL BEHANDLING: Forsøget behandles som den omgivende mark eller efter behov. Der skal vandes optimalt efter vandregnskab Online.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Arter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ubehandlet
  210 kg Alm.rajgræsAbosan 1
  3Gentages i 2021/227 kg Alm.rajgræsAbosan 1
  45 kg TimotheDolina
  512,5 kg RajsvingelHipast
  620 kg RajsvingelHostyn
  7Gentages i 2021/2215 kg RajsvingelHostyn
  8HUSK værn omkring parceller3 kg HvidkløverBrianna
  95 kg RødkløverCallisto


  Faktor 2: Isåningstidspunkt
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  A03-08-2020
  Isåning efter 3. slæt
  Såning
  B15-03-2021
  Isåning forår
  Såning
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Forsøget er fastliggende til og med høst i 2023.

  Vredo Danmark/Rejsby Maskinstation forestår isåningen med deres maskine.
 • I alle A-led gennemføres isåning i løbet af august og senest 20. august.
 • I alle B-led gennemføres isåning i foråret (marts/april), så snart jorden er tjenlig.

 • UDSÆD: græsfrø leveres af DLF.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0105-08-2020, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Skal ikke udtages separat, men er en del af jordprøven til Teknologisk Institut.
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
   
  ParcelPLANTEBESTAND kløver, karakter 0-10, 0=ingen kløver, 10=tæt kløverbestand.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af overflade, (afgrøde).
  Registrer dækning af de 3-5 mest dominerede arter
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P0214-09-2020, Medio september
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  3 x plantetælling med planter pr m sårække i slætareal i hver parcel
   
  P0305-04-2021, Før isåning i foråret
  ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
   
  ParcelPLANTEBESTAND kløver, karakter 0-10, 0=ingen kløver, 10=tæt kløverbestand.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  P0424-05-2021, Ved høst af 1. slæt
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
   
  ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
   
  P0505-07-2021, Ved høst af 2. slæt
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  IVOS, %
  TØRSTOF, % af råvare
  TRÆSTOF, % i tørstof
  iNDF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0616-08-2021, Ved høst af 3. slæt
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0711-10-2021, Ved høst af 4. slæt
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  IVOS, %
  TØRSTOF, % af råvare
  TRÆSTOF, % i tørstof
  iNDF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  HØST: Hvis omgivende mark anvendes til afgræsning efter isåning i 2020 hegnes slætparcellerne fra og parcellerne afhøstes med haldruphøster uden udbyttemåling primo oktober 2020. Forsøget høstes forsøgsmæssigt i 2021 jf. planen.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for jordbrug har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.


  Rettelser:
  DatoTekst
  05-08-2020Skitse opdateret (ABV).


  Skitser

  Bilag
  BeskrivelseFil
  Skitse_030032121_v2.pdfSkitse_030032121_v2.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk