Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
020422020 Nedmuldningsstrategier for økologisk kløvergræs - med lattergasmålinger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 29-09-2020
Fordelingsdato: 08-09-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Drishya Nair
Telefon: /+4572201150
Email: dnr@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge lattergasemission ved forskellige nedmuldningsstrategier i økologisk kløvergræs i efteråret.

BAGGRUND:

ARBEJDSFORDELING:
 • Teknologisk Institut foretager lattergasprøveudtagning, jord- og fugtighedsmåling
 • LFE står for øvrige opgaver

 • FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på en økologisk kløvergræsmark til omlægning i foråret.Forsøget høster ikke forsøgsmæssigt, dvs. det afsluttes efter sidste lattergasprøveudtagning.

  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".


  ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i én række. Parcelbredde afgøres af arbejdsbredde på udstyr, og der er dermed ikke krav til ens parcelbredde for behandlingerne. Parcellerne skal være tydeligt markeret, så lattergasmålingerne kan foretages i midten af parcellerne.


  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 3 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

  GENEREL BEHANDLING: Der udføres ingen grundbehandlinger i forsøget.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Nedmuldningsstrategi
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  105-10-2020
  Kløvergræs efterlades uberørt
  Ubehandlet
  205-10-2020Pløjning
  305-10-2020Fræsning
  05-10-2020
  Lige efter fræsning
  Pløjning
  429-09-2020
  7 dage før pløjning
  Afpudsning af brak
  05-10-2020
  Pløjning
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Tidspunkt for behandlinger aftales med Teknologisk Institut i god tid inden (kontaktperson, KKG). Tidspunkt for behandling og lattergasmålinger skal følge planen, da det hermed undgås, at der skal foretages lattergasmålinger i weekender. I tilfælde af vådt føre, kontakt Drishya Nair (mobilnr - +4572201150)

  7 dage før pløjning:
 • I led 4 afpudses kløvergræs

  Ved jordbearbejdning:
 • I led 1 efterlades kløvergræs uberørt som kontrol, dvs. der udføres ingen jordbearbejdning
 • I led 3 udføres fræsning af jorden umiddelbart før pløjning
 • I led 2-4 foretages pløjning

 •  

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-09-2020, Før behandlinger
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  PH, 0 -25 cm dybde
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  ForsøgNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
   
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  ForsøgAFGRØDEHØJDE cm målt med plademåler.
   
  ForsøgUKRUDT karakter 0-10, 0=ingen ukrudt, 10=tæt ukrudtsbestand.
   
  ForsøgPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøvemængde: 300-400 g. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  ledUdføres kun i følgende led: 1
  PLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  OBS: UDTAGES PÅ FORSØFGSNIVEAU! Planteprøve til Arealbestemt kvælstofoptagelse (metode 1). Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
  C/N FORHOLD,
  KULSTOF, % i tørstof
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  TØRSTOF, % i planteprøve
  P0206-10-2020, 1 dag efter behandling/jordbearbejdning
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se vejledning til LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ForsøgJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ForsøgJORDFUGTIGHED %.
   
  P0308-10-2020, 3 dage efter jordbearbejdning
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se vejledning til LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ForsøgJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ForsøgJORDFUGTIGHED %.
   
  P0412-10-2020, 7 dage efter jordbearbejdning
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se vejledning til LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ForsøgJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ForsøgJORDFUGTIGHED %.
   
  P0519-10-2020, 14 dage efter jordbearbejdning
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se vejledning til LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ForsøgJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ForsøgJORDFUGTIGHED %.
   
  P0623-10-2020, 18 dage efter jordbearbejdning
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se vejledning til LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ForsøgJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ForsøgJORDFUGTIGHED %.
   
  P07Efter, endt måling
  ParcelKUMULERET EMISION N2O kg/ha.
  Udfyldes af TI
   


  PLANTEPRØVE: Skal udtages på forsøgsniveau, men er oprettet til kun er skulle tages kun i led 1. dette skyldes at systemet ikke kan udskrive labels og følgesedler, hvis planteprøven er på forsøgsniveau. Der udtages prøver til arealbestemt kvælstofbestemmelse (metode 1), se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse. Det er alt plantedække, som afklippes.

  LATTERGASPRØVEUDTAGNING: Teknologisk Institut står for gasprøveudtagning i statiske kamre: 1, 3, 7, 14 og 18 dage efter behandling(jordbearbejdning). Der placeres ét kammer i hver parcel og der foretages udtagning af gasprøver i tidsrummet kl 10-12 på de angivne dage. På hvert måletidspunkt udtages 4 prøver pr. kammer ( T0, T1, T2 og T3 ) med et tidsinterval på ca. 10 min mellem hver måling.

  Jordtemperatur og jordfugtighed: registreres af Teknologisk Institut. Ved forsøgets start placeres jordsensoren i 15 cm dybde og efterlades i forsøget indtil afslutning af forsøget. Ved hver måletidspunkt aflæses jordens temperatur og fugtighed.

  Teknologisk Institut videresender gasprøverne til KU, Sander Bruun for GC-analyse. Dataanalyse foretages af AU. De kumuleret emision vises i P07 efter endt dataanalyse.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle målinger indberettes løbende til Teknologisk Institut. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Beskrivelse af kløvergræs før nedmuldning
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser


  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Casper Laursen: 30 26 06 56 eller på mail: cala@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  29-09-2020Tilrettet planteprøve så der kunne udskrives labels (ændret fra forsøgsniveau til ledniveau, selv om prøven stadig skal udtages på forsøgsniveau) HJB  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk