Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
052122121 Græsukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs udlagt i vårbyg. DLF Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 31-08-2020
Fordelingsdato: 20-07-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekt og skånsomhed af Kerb til bekæmpelse af spildkorn og græsukrudt i alm. rajgræs udlagt i dæksæd.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges i alm. rajgræs i plænetyper udlagt i vårbyg. Der SKAL forefindes enårig rapgræs på arealet.

ANLÆGSDATA: Der skal min. være 30 cm parcelgrænser mellem parcellerne og inden høst skal det være muligt at adskille parcellerne. Så vidt muligt ønskes forsøget anlagt i 2 eller 4 rækker.
I første gentagelse sættes skilte op med angivlese af behandlinger. Disse bliver sendt fra Teknologisk Institut i foråret.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.
På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden græsukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for bredbladet ukrudt, svampe og skadedyrs angreb. Der må ikke weed-wipes på forsøgsarealet uden aftale med Barthold Feidenhans'l.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen ukrudts-bek.
220-11-2020
0,15 l Kerb 400 SC
320-12-2020
0,15 l Kerb 400 SC
410-02-2021
0,15 l Kerb 400 SC
520-11-2020
0,3 l Kerb 400 SC
620-12-2020
0,3 l Kerb 400 SC
710-02-2021
0,3 l Kerb 400 SC
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • Led 2 og 5 behandles 20. november.
 • Led 3 og 6 behandles 20. december.
 • Led 4 og 7 behandles 10. februar.
  Der må ikke behandles ved megen stor nedbørsmængde før behandling. Kontakt Barthold Feidenhans´l ved tvivl.
  Vejrdata på sprøjtetidspunkt indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidspunkt for sprøjtning noteres.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-11-2020, Før 1. sprøjtning
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  RAPGRÆS, ALM. planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  RAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  SPILDFRØGRÆS planter/m2, excl. kvik.
  tælleflade 1/4 m2
   
  P0220-12-2020, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 2, 5
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
   
  ParcelSPILDFRØGRÆS % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  P0310-02-2021, Før 3. sprøjtning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 3, 5, 6
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
   
  ParcelSPILDFRØGRÆS % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  P0401-03-2021
  ParcelRAPGRÆS, ALM. % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  ParcelSPILDFRØGRÆS % dækning af jord.
   
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  P0515-04-2021, Medio april
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  Se Vejledning i bedømmelser
   
  ParcelSPILDFRØGRÆS % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  P06Stadium 89, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til DLF (lærredspose).
  Prøvestørrelse: ca. 2 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Prøverne sendes direkte til DLF. Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE
  RAPGRÆS, ENÅRIG, % i frø
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til DLF (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Prøverne sendes til DLF-Trifolium.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   


  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Bemærk prøverne sendes direkte til DLF, Højerupvej 31, 4660 Store Heddinge.

  HØST: Forsøget høstes inden afgrøden begynder at drysse. Forsøget SKAL høstes med min. 20 % vand i frøet. Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes.

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er meget vigtigt for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg">

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  31-08-2020Kemiberegningsskema er nu slået til (BFM)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Kerb 400 SC GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk