Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
091802020 Alternativer til Glyphosat i pløjefri dyrkning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 18-08-2020
Fordelingsdato: 15-07-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Thomas Nitschke
Telefon: 72203377/72203377
Email: TNIT@teknologisk.dk


FORMÅL: At sammenligne strategier for bekæmpelse af ukrudt i pløjefri dyrkning uden brug af glyphosat.

BAGGRUND: Nedvisning med glyphosat før såning er vigtig del i pløjefri dyrkning for at bekæmpe ukrudt fremspiret fra høst og frem mod såning. Ukrudt fremspiret i denne periode kan give udfordringer med effektiv bekæmpelse i den etablerede afgrøde. Derfor skal der undersøges alternative muligheder med mekanisk renholdelse af markerne, hvis ikke glyphosat i fremtiden kan anvendes.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges som storparceller på arealer med pløjefri dyrkning (ikke no-till eller CA ejendomme).
Der skal sås vinterhvede på normalt tidspunkt og være strigle (halm- eller ukrudtsstrigle) og stubharve til rådighed. Der høstes ikke forsøgsmæssigt i 2021.

ANLÆGSDATA: Parcelbredden tilpasses til sprøjte og redskaber (Harve/strigle) tilgængelige på ejendommen. Længden på parceller anlægges på ca. 100 meter.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke udføres anden ukrudtsbekæmpelse eller jordbearbejdning end forsøgsbehandlingerne mellem høst og såning. Ellers behandles som omgivende mark.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Behandlingsstrategi
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Traditionel jordbehandling og Glyphosat. Stubharvning straks efter høst.1 gange Stub-harvning
Inden såning - 1-3 dage før forventet såning1 l Roundup Flex
2 l Ammoniumsulfat-opløsning
Efter landmandens normale praksis med stubharvning og såning1 gange Såbeds-harvning
Såning
2Stubharvestrategi. Som landmandens normale praksis straks efter høst.1 Stubbearbejdning
Ca 7 dage efter harvning efter høst maks 3-5 cm dybde1 gange Stub-harvning
Ca 7 dage efter sidste harvning maks 3-5 cm dybde1 gange Stub-harvning
Ca 7 dage efter sidste harvning maks 3-5 cm dybde1 gange Stub-harvning
Efter landmandens normale praksis med stubharvning og såning1 gange Såbeds-harvning
Såning
3Striglestrategi. Som landmandens normale praksis straks efter høst.1 Stubbearbejdning
Ca 7 dage efter harvning efter høst - Øverligt1 Strigling
Ca 7 dage efter sidste strigling - Øverligt1 Strigling
Ca 7 dage efter sidste strigling - Øverligt1 Strigling
Efter landmandens normale praksis med stubharvning og såning1 gange Såbeds-harvning
Såning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Alle led stubharves efter høst
 • I led 1 behandles med Glyphosat og såbedstilberedning som normal praksis for det pågældende areal.
 • Led 2 behandles med 3 gange øverligt stubharvning jævnt fordelt mellem høst og såning. Afstand mellem behandlinger må tilpasses så de tre behandlinger kan gennemføres med ca. samme afstand mellem behandlingerne
 • Led 3 behandles med 3 gange øverligt strigling jævnt fordelt mellem høst og såning. Afstand mellem behandlinger må tilpasses så de tre behandlinger kan gennemføres med ca. samme afstand mellem behandlingerne

  Der etableres vinterhvede med normal såtid og udsædsmængde i alle parceller (som landmandens øvrige mark). Parceller markeres så de kan genfindes efter såning

 • UDSÆD: Skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Glyphosat med 480 gram aktivstof glyphosat pr. ha. skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0220-08-2020, Efter høst
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  Samlet ukrudtsdækning – græs + tokimbladet
   
  P0319-09-2020, Før såning, og sidste harvning/strigling
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P04Stadium 10, Inden markens ukrudtssprøjtning
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter vurderes for sig. Opret de aktuelle arter.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  FOTO digital.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  Tælleflade: 1/4 m2.
   
  P0501-11-2020, November
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter vurderes for sig. Opret de aktuelle arter.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  FOTO digital.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  Tælleflade: 1/4 m2.
   


  VEJLEDNNING TIL BEDØMMELSE:
  UKRUDT:
  P03: Umiddelbart før sidste harvning/strigling i led 2 og 3 laves ukrudtsbedømmelser og droneflyvning. Ved droneflyvning skal alle parceller kunne udklippes og derfor skal de markeres under overflyvning.
  P04: Ca. 5. okt. bedømmes ukrudt. Der oprettes en måleparameter for hver af de dominerende arter.
  P05: Ca. 1. nov. bedømmes ukrudt. Der oprettes en måleparameter for hver af de dominerende arter.

  HØST: Forsøget høstes IKKE forsøgsmæssigt
  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandlinger
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Afdelingsleder, Planteværn Carsten Fabricius 87 40 53 57 eller på mail: cars@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  14-07-2020

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Ammoniumsulfat-opløsningIntet faresymbol
  Roundup FlexIntet faresymbol


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk