Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
050322121 Græsukrudt i engrapgræs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-04-2021
Fordelingsdato: 04-08-2020
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekt og skånsomhed af forskellige strategier til bekæmpelse af græsukrudt om efteråret/vinteren i engrapgræs til frø.

BAGGRUND: Forsøgene skal undersøge mulighederne for at lave 00-kvaliteter i engrapgræs i Danmark. 00 kvalitet kræver en frøvare uden indhold af andre rapgræsser i frøprøven. Derfor er kravene til en effektiv ukrudtsbekæmpelse meget høje.


FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges i engrapgræs. Der SKAL forefindes en-årig og alm. rapgræs på arealet.
Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Hele forsøget grundgødskes med normale mængder P, K og S.
På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden græsukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for bredbladet ukrudt, svampe og skadedyr. Der gødskes og vækstreguleres som omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
215-09-2020
0,4 l Atlantis OD
0,5 l Mero EC 80
01-10-20200,12 l Agil 100 EC
0,15 l Agropol
15-03-20210,3 l Atlantis OD
0,5 l Mero EC 80
05-04-20210,3 l Atlantis OD
0,5 l Mero EC 80
315-09-2020
0,4 l Atlantis OD
0,5 l Mero EC 80
01-10-20200,12 l Agil 100 EC
0,15 l Agropol
06-01-20210,4 l Gozai
1 l Renol
15-03-20210,05 l Hussar Plus OD
0,5 l Mero EC 80
401-09-2020
1 l Boxer
01-10-20200,4 l Atlantis OD
0,5 l Mero EC 80
15-03-20210,05 l Hussar Plus OD
0,5 l Mero EC 80
501-09-2020
1 l Stomp CS
15-09-2020
0,4 l Atlantis OD
0,5 l Mero EC 80
01-10-20200,12 l Agil 100 EC
0,15 l Agropol
15-03-20210,05 l Hussar Plus OD
0,5 l Mero EC 80
615-09-2020
0,6 l Atlantis OD
0,5 l Mero EC 80
01-10-20200,12 l Agil 100 EC
0,15 l Agropol
15-03-20210,3 l Atlantis OD
0,5 l Mero EC 80
05-04-20210,3 l Atlantis OD
0,5 l Mero EC 80
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 250 l pr. ha.
 • Led 4 og 5 behandles omkring 1. september.
 • Led 2, 3 og 6 behandles medio september.
 • Led 2 - 6 behandles omkring 1. oktober.
 • Led 3 behandles primo januar. Inden behandling kontaktes Barthold Feidenhans´l ift. vejret på sprøjtetidspunktet.
 • Led 2 - 6 behandles i medio marts.
 • Led 2 og 6 behandles yderligere primo april.
 • KEMIKALIER: Kemikalier leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0125-08-2020, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0201-09-2020, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelRAPGRÆS, ALM. planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0315-09-2020, Før 2. behandling
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 4, 5
  ParcelRAPGRÆS, ALM. planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0401-10-2020, Før 3. behandling
  ParcelRAPGRÆS, ALM. planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0520-01-2021, 14 dage efter behandling i led:, 3
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: 3
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  Se Vejledning i bedømmelser
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
   
  P0615-03-2021, Før behandling, medio marts
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  Se Vejledning i bedømmelser
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0715-04-2021, Før sidste behandling
  Alle målinger i P07 udføres kun i led: 2, 6
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0830-04-2021, 14 dage efter sidste behandling
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P09Stadium 89, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 2 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE
  RAPGRÆS, ALM., % i frø
  RAPGRÆS, ENÅRIG, % i frø
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   


  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Teknologisk Institut måler vand% og videresender prøverne til analyse hos DLF.

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  HØST: Forsøget høstes inden afgrøden begynder at drysse efter anvisning fra frøkonsulent.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING, URKUDT: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agil 100 EC GHS07 GHS08 GHS09
  Agropol GHS07 GHS05
  Atlantis OD GHS07 GHS09
  Boxer GHS09 GHS08 GHS07
  Gozai GHS05 GHS08 GHS09
  Hussar Plus OD GHS05 GHS09
  Mero EC 80 GHS07
  Renol GHS05
  Stomp CS GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk