Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
011042121 Vinterhvedesorter, A og B-sorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-10-2021
Fordelingsdato: 16-09-2020
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold. Resultater fra forsøgene danner baggrund for optagelse af sorter tilmeldt værdiafprøvning (A sorter) på den danske sortsliste.

BAGGRUND: I forsøgene indgår A og B sorter.
 • A sorter er sorter som er tilmeldt den to årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved Tystofte. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste EU's fælles sortsliste.
 • B sorter er sorter som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse, i et andet land end Danmark.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

 • FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg Nord) og LFE 12 (Fyn), samt LFE 33 (Nordic Seed Holeby), LFE 33 (Nordic Seed Skive), LFE 36 (Sejet) og LFE 44 (Tystofte).

  FORSØGSBETINGELSER: Må ikke anlægges i 2. års hvede på sandjord. Må kun anlægges på arealer, hvor forfrugt IKKE er græs.

  ARBEJDSFORDELING:
  Teknologisk Institut sår forsøget hos LFE 12.

  ANLÆGSDATA: LFE 6 og 12: Design tilrettes af Teknologisk Institut efter tilbagemelding fra den forsøgsansvarlige, i hvor mange rækker forsøget skal anlægges. Tystofte tilretter design for de resterende forsøgsenheder.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  VÆKSTREGULERING:
 • Forsøget skal vækstreguleres 1 - 2 gange
 • Forsøget behandles første gang i stadie 31-39 med enten 0,2-0,4 l Trimaxx M eller 0,5 l Medax Top + 0,5-0,75 l Ammoniumsulfat.
 • Er den første behandling foretaget i stadie 31-32, og vurderes der at være yderligere behov for vækstregulering, er der følgende to muligheder for behandling i stadie 33-39:
  * Er der anvendt Trimaxx M ved første behandling anvendes 0,3-0,5 l Medax Top + 0,3-0,5 l Ammoniumsulfat
  * Er der anvendt Medax Top + Ammoniumsulfat ved den første behandling kan der anvendes 0,3-0,5 l Medax Top + 0,3-0,5 l Ammoniumsulfat eller 0,2-0,3 l Trimaxx M.
 • For at sikre en god effekt af vækstreguleringsmidlerne, skal de anvendes i en periode med gode vækstforhold, og hvor afgrøden ikke er stresset. Tørkeramte afgrøder må ikke behandles.

  PLANTEVÆRN:
 • Vejledning i bekæmpelse af sygdomme meddeles senere på LandbrugsInfo.
 • Skadedyr bekæmpes efter behov. Der skal foretages bekæmpelse af hvedegalmyg i vækststadie 43-61 hvis fangsten i feromonfælder overskrider skadetærsklen i området.
 • Ukrudt skal bekæmpes effektivt. forekommer der græsukrudt på arealet bekæmpes med egnede græsmidler både efterår og forår.

  GØDNING:
 • Der gødskes som udgangspunkt med N efter Landbrugsstyrelsens norm for marken korrigeret for udbytteniveau, forfrugt og kvælstofprognose. Hvis det vurderes at jordens gødningstilstand er så god at normen resulterer i et uhensigtsmæssigt højt kvælstofniveau, justeres N mængden ned. Det kan være tilfældet efter mange års tilførsel af husdyrgødning. Første N-tildeling udføres første gang det er muligt efter den 1/3, forudsat der ikke er udsigt til sne/slud.
 • P og K tildeles efter behov.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Blanding,vi-hvedKvium
  Informer
  KWS Extase
  Sheriff
  2Stadium 00Blanding,vi-hvedKvium
  Informer
  KWS Extase
  Sheriff
  3Stadium 00Sheriff
  4Stadium 00KWS Lili
  5Stadium 00Informer
  6Stadium 00Graham
  7Stadium 00KWS Extase
  8Stadium 00Kvium
  9Stadium 00KWS Zyatt
  10Stadium 00RGT Saki
  11Stadium 00Heerup
  12Stadium 00Bright
  13Stadium 00Momentum
  14Stadium 00Chevignon
  15Stadium 00KWS Scimitar
  16Stadium 00KWS Firefly
  17Stadium 00LG Skyscraper
  18Stadium 00KWS Colosseum
  19Stadium 00Marly
  20Stadium 00Pondus
  21Stadium 00Rembrandt
  22Stadium 00Champion
  23Stadium 00RGT Thorpe
  24Stadium 00RGT Bairstow
  25Stadium 00RGT Svanninge
  26Stadium 00KWS Sabrum
  27Stadium 00SY Insitor
  28Stadium 00Skala
  29Stadium 00Palads
  30Stadium 00LG Initial
  31Stadium 00Joyful
  32Stadium 00Debian
  33Stadium 00RGT Volteo
  34Stadium 00RGT Holyfield
  35Stadium 00RGT Stokes
  36Stadium 00RGT Rashid
  37Stadium 00RGT Kessler
  38Stadium 00Mindful
  39Stadium 00KWS Silvum
  40Stadium 00KWS Dawsum
  41Stadium 00KWS Henum
  42Stadium 00KWS Roadum
  43Stadium 00WPB Ennis
  44Stadium 00Sj P0122
  45Stadium 00Sj P0579
  46Stadium 00NOS 513151.20
  47Stadium 00NOS 513167.01
  48Stadium 00NOS 513195.01
  49Stadium 00SY 118455
  50Stadium 00RW41978
  51Stadium 00RW42021
  52Stadium 00RW42049
  53Stadium 00BHW20GW0007
  54Stadium 00BHW20GW0008
  55Stadium 00BHW20GW0010
  56Stadium 00DSV320115
  57Stadium 00Olwyn
  58Stadium 00Fitzroy
  59Stadium 00NORD 19/357
  60Stadium 00KWS W409
  61Stadium 00KWS W419
  62Stadium 00KWS W423
  63Stadium 00KWS W424
  64Stadium 00KWS W425
  65Stadium 00KWS W426
  66Stadium 00KW 2162-19
  67Stadium 00Sj Q0069
  68Stadium 00Sj Q0262
  69Stadium 00Sj R0245
  70Stadium 00Sj R0489
  71Stadium 00Sj R0566
  72Stadium 00Sj R0581
  73Stadium 00LG Redwald
  74Stadium 00NOS 514023.02
  75Stadium 00NOS 514218.07
  76Stadium 00NOS 514254.11
  77Stadium 00NOS 514258.01
  78Stadium 00NOS 514267.07
  79Stadium 00NOS 514267.11
  80Stadium 00SY120912
  81Stadium 00Hyvega
  82Stadium 00Wheat Mix 121
  83Stadium 00Nordic Seed Hvede Allround Mix
  84Stadium 00Nordic Seed Hvede Power Mix
  85Stadium 00Nordic Seed Hvede Top Mix
  86Stadium 00Wheat Mix 221
  87Stadium 00SU Fiete
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  UDSÆD: Udsædsmængden beregnes til 350 spiredygtige kerner pr. m2. OBS i hybridsorten led 35 og led 88 nedsættes udsædsmængden til 70% = 245 spiredygtige kerner pr. m2.

  Udsæd til LFE 6 og 12 leveres udvejet til en brutto parcel på 1,5 x 12 m. fra Teknologisk Institut. De øvrige lokaliteter modtager udsæden til A-sorter fra Tystofte og udsæden til B-sorter fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12, Oktober-november
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 20 - 25, Forår ved begyndende vækst
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  P04Stadium 30 - 65, Ved sygdomsangreb, med sortsdiff.
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P05Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P06Stadium 89, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 500 g pr. parcel. Prøverne forbliver i hver sin plastpose og påklæbes hver sin høstlabel. Se tekstafsnit PRØVER.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 10, 22, 24, 35, 40, 61, 69, 70, 82
  KERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Dette er IKKE en ekstra prøveudtagning. Koldkærgård videresender alle ledprøver til Tystoftefonden, der videresender udvalgte prøver til foderanalyse hos Eurofins Agro Testing i september måned.
  RÅASKE, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i råvare
  RÅFEDT, % i råvare
  EFOS Svin,
  EFOS i,
  FEsv (Laboratorium), pr. 100 kg råvare
  VAND, % i prøve
  FEso (Laboratorium), pr. 100 kg råvare
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  PRØVER: LFE 33 (Nordic Seed Skive + Holeby) og LFE 36 (Sejet) analyserer prøverne for NIT-parametre samt renhed og sender alle prøver til Tystofte.
  LFE 6 (Ytteborg Nord) og LFE 12 (Fyn) sender alle parcelprøver til Teknologisk Institut, der laver ledprøver og analyserer dem for NIT-parametre og renhed.
  Teknologisk Institut videresender minimum 2 kg pr. ledprøve fra alle sorter fra lokaliteterne LFE 6 og 12 til Tystofte.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Leif Hagelskjær: 87 40 50 42 eller på mail leif
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk