Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
051052121 Vinterrapssorter, A og B-sorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 11-08-2021
Fordelingsdato: 15-08-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold. Resultater fra forsøgene danner baggrund for optagelse af sorter tilmeldt værdiafprøvning (A sorter) på den danske sortsliste.

BAGGRUND: I forsøgene indgår A og B sorter.
 • A sorter er sorter som er tilmeldt den to årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved TystofteFonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste EU's fælles sortsliste.
 • B sorter er sorter som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

 • FORSØGSSTEDER: LFE 16 (VKST Holeby), LFE 18 (Teknologisk Institut), LFE 33 (Nordic Seed Skive) og LFE 44 (Tystoftefonden).

  FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal være omgivet af vinterraps. Rapsforsøg må ikke anlægges på ejendomme eller arealer i samdrift, hvor der avles raps til certificeret udsæd.
  Forsøget SKAL placeres i samme mark som forsøg efter plan 051072121.
  Yderligere anbefalinger til forsøgsarealet:
 • Der tilstræbes 8 år mellem rapsafgrøder.
 • Faste værter, med aftale om håndtering af spildfrø efter høst.

 • ARBEJDSFORDELING:
 • Teknologisk Institut sår forsøget hos LFE18.
 • Parceladskillelse og en eventuelt efterfølgende skårlægning ved LFE 18 udføres af Teknologisk Institut.

 • ANLÆGSDATA: Parcelfordeling tilsendes til LFE 16 (VKST Holeby) og LFE 18 (Teknologisk Institut) fra Teknologisk Institut.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 3 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 12m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Gødningsstrategi
 • Forsøgsarealet skal være velforsynet med P, K, Mg og andre næringsstoffer.
 • Som udgangspunkt ingen husdyrgødning til forsøgene, evt. mindre mængde gylle før såning om efteråret, ingen husdyrgødning om foråret.
 • 30-40 kg S/ha i de første to forårs tildelinger.
 • Kvælstofmængde svarende til den gældende kvælstofnorm for jordtypen. Der gødes med 40-50 kg kvælstof ved såning.
  Resten tildeles på følgende måde:
 • Svagt udviklet afgrøde: 80 kg N/ha ved begyndende vækst og resten af mængden medio april.
 • Kraftig udviklet afgrøde: 50 kg N/ha ved begyndende vækst, resterende mængde minus 40 kg N/ha medio april og lige før eller ved begyndende blomstring tildeles 40 kg N/ha.

  Skadedyr: Alle forsøg SKAL sprøjtes ved angreb af rapsjordlopper, eller andre skadedyr, med et godkendt pyrethroid. Frøene er ikke behandlet med insekticider, og da der forventes en del rapsjordlopper anbefales en sprøjtning i 2-3 løvbladsstadiet og igen 2-3 uger senere.

  Ukrudt: Der skal udføres en effektiv ukrudtsbekæmpelse. Der behandles efter behov. I st. 16 behandles med 0,4 l/ha Belkar for at bekæmpe kamille med mere om efteråret.

  Svampebekæmpelse:
  Ingen generel anbefaling om fungicidsprøjtning i udbytteforsøgene.
  Lokal option: Sprøjtning omkring blomstring, dog maks. 0,45 Orius plus 0,35 l Amistar

  Vækstregulering:
  Efterår: Der vækstreguleres ikke generelt. Hvis det vurderes, at der er et stort behov f.eks. grundet tidlig såning, så kan der vækstreguleres efter aftale med Jon Birger Pedersen
  Forår: Der må ikke vækstreguleres.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Blanding vin-rapArchitect
  DK Exception
  Hitaly
  Smaragd
  2Stadium 00Blanding vin-rapArchitect
  DK Exception
  Hitaly
  Smaragd
  3Stadium 00Blanding vin-rapArchitect
  DK Exception
  Hitaly
  Smaragd
  4Stadium 00Ergo
  5Stadium 00DK Exception
  6Stadium 00Halyn
  7Stadium 00Butterfly
  8Stadium 00Dariot
  9Stadium 00Architect
  10Stadium 00Alasco
  11Stadium 00DK Exclaim
  12Stadium 00Smaragd
  13Stadium 00Hitaly
  14Stadium 00Amazzonite
  15Stadium 00DK Expat
  16Stadium 00V367OL
  17Stadium 00Artemis
  18Stadium 00Ambassador
  19Stadium 00Aurelia
  20Stadium 00Crome
  21Stadium 00Croozer
  22Stadium 00DK Expansion
  23Stadium 00Heminence
  24Stadium 00Helegant
  25Stadium 00DK Plastic
  26Stadium 00LG Aviron
  27Stadium 00Haugustina
  28Stadium 00Lagertha
  29Stadium 00DK Exsteel
  30Stadium 00PT275
  31Stadium 00PT299
  32Stadium 00PT300
  33Stadium 00PT302
  34Stadium 00PT303
  35Stadium 00Voltage
  36Stadium 00Dinosaur
  37Stadium 00KWS Heikos
  38Stadium 00Hodysse
  39Stadium 00DK Exxoss
  40Stadium 00DK Exlevel
  41Stadium 00Reset
  42Stadium 00Blackpearl
  43Stadium 00Respect
  44Stadium 00Flemming
  45Stadium 00Creed
  46Stadium 00LG Austin
  47Stadium 00LG Auckland
  48Stadium 00LG Adonis
  49Stadium 00SY Ceasar
  50Stadium 00Elevation
  51Stadium 00PT308
  52Stadium 00PT310
  53Stadium 00Javelin
  54Stadium 00Paxton
  55Stadium 00Santer
  56Stadium 00Murray
  57Stadium 00Vegas
  58Stadium 00Turing
  59Stadium 00LSF19247W12
  60Stadium 00BNF1313
  61Stadium 00HRE2607
  62Stadium 00SY Alibeat
  63Stadium 00SY Aliboom
  64Stadium 00SY Fabiletta
  65Stadium 00Dart
  66Stadium 00Culros
  67Stadium 00Happle
  68Stadium 00Hanissa
  69Stadium 00Hooper
  70Stadium 00Herera
  71Stadium 00Heliott
  72Stadium 00Helypse
  73Stadium 00RAP609
  74Stadium 00RAP610
  75Stadium 00MDS73
  76Stadium 00Manhattan
  77Stadium 00DK Exuni
  78Stadium 00CWH507
  79Stadium 00LG Scorpion
  80Stadium 00LE19/419
  81Stadium 00LE19/424
  82Stadium 00LE19/425
  83Stadium 00LE19/426
  84Stadium 008EW0229
  85Stadium 009EW0247
  86Stadium 009EW0248
  87Stadium 009EW0250
  88Stadium 00INV1330
  89Stadium 009EW0252
  90Stadium 00WRH556
  91Stadium 00Crocodile
  92Stadium 00DK Expectation
  93Stadium 00SY Glorietta
  94Stadium 00LG Antigua
  95Stadium 00BNG2610
  96Stadium 00Anton
  97Stadium 00CBI 19-23
  98Stadium 00BNG2883
  99Stadium 00X19WT219C
  100Stadium 00X19WX478C
  101Stadium 00X19WT298C
  102Stadium 00X19WT299C
  103Stadium 00X19WT529C
  104Stadium 00Blanding vin-rap
  105Stadium 00HRG1457
  106Stadium 00HRG1465
  107Stadium 00HRG1511
  108Stadium 00HRD1330
  109Stadium 00HRE1292
  110Stadium 00BNG2609
  111Stadium 00Matisse
  112Stadium 00CWH495
  113Stadium 00CWH538
  114Stadium 00LSF20256W11
  115Stadium 00RAP20257W11
  116Stadium 00NPZ20272W15
  117Stadium 00NPZ20273W11
  118Stadium 00NPZ20275W15
  119Stadium 00NPZ20276W15
  120Stadium 00NPZ20277W12
  121Stadium 00NPZ20274W15
  122Stadium 00LE20/433
  123Stadium 00LE20/434
  124Stadium 00LE20/436
  125Stadium 00RNX203019
  126Stadium 00RNX203046
  127Stadium 00SY Alivin
  128Stadium 00RNX203205
  129Stadium 00LE20/440
  130Stadium 00LE20/441
  131Stadium 00LE20/442
  132Stadium 00MH 18JC319
  133Stadium 00MH 18JD319
  134Stadium 00MH 18JN318
  135Stadium 00MH18LG319
  136Stadium 00MH 18PO1130
  137Stadium 00MH 18PP1105
  138Stadium 00KWS Epos
  139Stadium 00KWS Ambos
  140Stadium 00H9206204
  141Stadium 00MH 14MBG017
  142Stadium 00MH 15MFE015
  143Stadium 000EW0263
  144Stadium 000EW0264
  145Stadium 000EW0266
  146Stadium 000EW0270
  147Stadium 000EW0271
  148Stadium 000EW0272
  149Stadium 000EW0276
  150Stadium 000EW0278
  151Stadium 00CWH535
  152Stadium 00CWH546
  153Stadium 00CWH543
  154Stadium 00DMH527
  155Stadium 00MDS77
  156Stadium 000EW0277
  157Stadium 00RAP 625
  158Stadium 00WRH 636
  159Stadium 00WRH 626
  160Stadium 00WRH 635
  161Stadium 00ES Capello
  162Stadium 00RGT Banquizz
  163Stadium 00LE19/420
  164Stadium 00DMH470
  165Stadium 00V375OL
  166Stadium 00Jazzie
  167Stadium 00Rythmie
  168Stadium 00DK Placid
  169Stadium 00CWH462
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Sådybde: 1-3 cm.
  Hvis der er risiko for snegleangreb holdes jorden sort ved gentagne harvninger fra høst til rapssåning.

  UDSÆD: Det anbefales at så 45 spiredygtige frø/m2 i alle led.
  Ubejdset udsæd leveres udvejet fra Teknologisk Institut til LFE 16 og 18. Tystoftefonden leverer udsæd til LFE 33 og 44.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12, Ved fremspiring
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelFREMSPIRING dato for.
   
  P03Efterår
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelSTRÆKNING AF STÆNGEL karakter1-9, 1=ingen strækning, 9=kraftig strækning.
   
  P0401-03-2020, Forår ved begyndende vækst
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
   
  ParcelLYS BLADPLET % dækning på blade.
   
  P05Stadium 61, Ved begyndende blomstring
  Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelBLOMSTR.BEGYNDT dato for.
   
  P06Stadium 65, Ved sygdomsangreb, med sortsdiff.
  ParcelSKULPESVAMP % dækning på skulper.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
   
  ParcelLYS BLADPLET % dækning på blade.
   
  P07Stadium 75, 14 dage efter afblomstring
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
   
  P08Stadium 85, Før skårlægning/direkte høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P09Stadium 89, Efter skårlægning/direkte høst
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
   
  ParcelKNÆKKEDE PLANTER % planter med.
   
  ParcelNØDMODNING % planter med.
   
  P10Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 350 g pr. parcel. Se tekstafsnit ANALYSER.
  OLIE, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   


  ANALYSER: Der udtages en prøve à 350 g pr. parcel ved høst. Parcelprøver mærkes entydigt med høstlabels, der indeholder lednummer, gentagelse og forsøgsnummer. LFE 16 (VKST Holeby) sender alle prøver til Koldkærgård til NIT-analyse med mindre andet bliver aftalt med Tystoftefonden i løbet af vækstsæson. LFE 33 (Nordic Seed Skive) analyserer prøverne for NIT-parameter og sender prøverne til Tystoftefonden. Efter NIT-analysen videresender Teknologisk Institut alle prøver (inkl. B-sorter) fra LFE 16 (VKST Holeby) og 18 (Teknologisk Institut) til Tystoftefonden.

  PARCELADSKILLELSE OG HØST:
  Alle parcelgrænser holdes fri for ukrudt og spildplanter af raps. Der kan evt. radrenses over værnerækkerne, dog må der ikke anvendes Round-up til ukrudtsbekæmpelsen i parcelgrænsen mellem netto- og bruttoparcellen.
  Ca. 10 dage efter afsluttende blomstring gås eller køres parcelgrænser igennem uden at pakke. Dette sikrer at planterne filtrer mindre sammen mellem parcellerne.

  Metoden, der anvendes til pakning, skårlægning og høst vurderes lokalt i relation til et forventet høsttidspunkt. Det er afgørende, at planterne i parcellerne ikke skades på et for tidligt tidspunkt. Følgende metoder kan overvejes:
  1. Ét par dage før skårlægningstidspunktet, adskilles og pakkes uden at stængler knækker. Det er vigtigt, at der bliver stråskilt og pakket i samme retning, som rapsen hælder, typisk fra vest mod øst. Parcellerne skårlægges modsat køreretning fra adskillelse og pakning, dvs. med toppen først ind i maskinen. Bemærk: Mulighed for tilt af maskinen for at sikre, at afgrøden kan komme igennem skårlæggeren, alternativt fjernes pakkevalserne. Ved skårlægning skal der også sikres et flow i afgrøden, ellers kan plantemassen stuve op i maskinen eller afslutning af parcellen vanskeliggøres.
  Afgrøden høstes i samme retning som skårlægningen, dvs. med toppen først ind i mejetærskeren.
  Umodne stængler (høj stub) kan forsinke og vanskeliggøre høsten.
  2. Evt. nedvisning med Round-up uden skårlægning. Kort før pakning sprøjtes forsøget med Round-up, når de første frø er brune. Brug stor vandmængde for at trænge så langt ned i afgrøden med Round-up som muligt. 3 til 4 dage efter sprøjtning pakkes parcellerne på samme måde som beskrevet under metode 1. Parcellerne kan høstes efter 10 til 14 dage. Forsøget høstes modsat pakkeretningen, dvs. med toppen først i maskinen.
  3. Ved ringe tendens til lejesæd kan man kan evt. nøjes med at pakke værnene og høste parcellerne direkte. Dette kræver at skærebordets vinde/rigle kan hæves højt over parcellen for at sikre, at toppen af planterne ikke tærskes før den er ved indføringen til cylinderen.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON - OLIEFRØ OG BÆLGSÆD: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Jon Birger Pedersen: 87 40 54 24 / 20 28 27 11 eller på mail jbp@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  13-08-2020Led 104 er ikke modtaget. Derfor udskiftet med blanding. MIE
  11-05-2021Sorterne X19WX478C, dværghybrid og X19WT278C, hybrid er blevet byttet om, således, at X19WX478C er led 100 i plan 051052121 og X19WT278C er led 8 i plan 051072121. MIE  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk