Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
091302121 Vækstregulering, sorter og såtid i vinterrug Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-01-2021
Fordelingsdato: 06-07-2020
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af såtid og sort på behovet for vækstregulering i vinterrug.

BAGGRUND: Ved såning af vinterrug er det vigtigt at tilpasse sorten og vækstreguleringsstrategi til såtidspunktet.


FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på arealer på svineejendomme, hvor der jævnligt anvendes gylle.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i split plot design. Der skal sås værn i begge ender af blokken ved hver såtid. Anlægsparcellen skal være min 90 m2. Parcelbredden skal minimum være 6 meter for at minimere randeffekt. (Det er nødvendigt, at der høstes flere skår i samme parcel. Disse skår skal høstes fra samme side indenfor parcellen. Ved lejesæd skal hele parcellen høstes).
Design tilrettes af Teknologisk Institut.

DESIGN DATA: Split-plot, 3 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 90m2. Høstparcel minimum 45m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING:
 • Forsøget må ikke vækstreguleres udover forsøgsbehandlingerne.
 • Hele forsøget gødes optimalt med P, K, Mg og S.
 • Kvælstof tildeles som i omgivende mark.
 • Der gennemføres en ukrudtsbekæmpelse der holder forsøget fri for ukrudt. Om nødvendig gennemføres ukrudtsbekæmpelsen særskilt for såtider.
 • Som udgangspunkt gennemføres svampe- og skadedyrsbekæmpelse som i den omgivende mark, om nødvendig gennemføres bekæmpelsen særskilt for såtider.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Vækstregulering
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ingen vækstreguler.
  2Stadium 31 - 32
  0,25 l Moddus Start
  0,2 l Agropol
  3Stadium 31 - 32
  0,25 l Moddus Start
  0,2 l Agropol
  Stadium 33 - 37
  0,3 l Moddus M
  0,2 l Agropol


  Faktor 2: Vinterrugsorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  AStadium 00
  KWS Vinetto
  BStadium 00
  KWS Livado


  Faktor 3: Sådato
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  I02-09-2020
  Tidlig såning
  Såning130 Spiredygt. kerner/m2
  II23-09-2020
  Sen såning
  Såning220 Spiredygt. kerner/m2
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

  Såning:
  Hele forsøgsarealet pløjes forud for anlæg af første såtid. Umiddelbart før hver såtid opharves det areal, der skal sås hhv den 2. september (såtid mellem 25. august og 5. september) og 23. september (såtid mellem 15. og 25. september). Der skal minimum være 3 uger mellem såtiderne.

  Vækstregulering:
 • I st. 31-32 vækstreguleres i led 2 og 3.
 • I st. 33-37 vækstreguleres i led 3.

  Det er vigtigt, at der er min. 14 dage mellem behandlingerne. Hvis det vurderes, at der er afgrødestress fordi det er for koldt, varmt eller tørt til vækstregulering, så bedes I kontakte Marian Thorsted forud for behandling.

 • UDSÆD: Leveres af Teknologisk Institut. Det leveres 100 kg i bulk af sorten KWS Vinetto og 90 kg i bulk af sorten KWS Livado. Hvis der er behov for en større mængde kontakt Jan Outzen, JAOU@teknologisk.dk, tlf: 72203387

  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12, Ca. 21 dage efter første såtid
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: IA1, IB1, IA2, IB2, IA3, IB3
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 11 - 12, Ca. 21 dage efter anden såtid
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: IIA1, IIB1, IIA2, IIB2, IIA3, IIB3
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P04Stadium 25
  ParcelSNESKIMMEL % planter m.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  P05Stadium 71, når det første led når stadie 71
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P06Stadium 85
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P07Stadium 89, Før høst
  ledFOTO digital.
  Se tekstafsnit FOTO.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
   
  ParcelAKS /m2.
   
  ParcelAKSNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen aksnedknækn. 10=total nedknækn..
   
  ParcelSTRÅNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen nedknækn., 10 total nedknækn..
   
  ParcelMELDRØJER % aks m.
  Se afsnit MELDRØJER
   
  P08Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  MELDRØJER: Vurder % aks med meldrøjer ved at kigge fire forskellige steder i parcellen, og lav et gennemsnit for parcellen. Hvis der er meget lejesæd kan det være nødvendigt at lave en mere grov bedømmelse på en skala fra et til tre, og skrive det som et notat. Karakteren 1: Få eller ingen meldrøjer i parcellen. Karakteren 2: Meldrøjere i op til 5 procent af aksene. Karakteren 3: Meldrøjere i mere end 5 procent af aksene.

  FOTO: Der tages fotos af hver parcel i den gentagelse, som belyser forsøgets udseende bedst. Billederne tages fra enden af parcellen, så det giver et indtryk af graden af lejesæd i hele parcellen. Billederne indsættes på forsøget i PC markforsøg.

  HØST: Ved lejesæd i forsøget skal parcellerne adskilles og hele parcellen høstes, hvilket betyder at der høstes flere skår. Disse skår skal høstes fra samme side indenfor parcellen og gentagelsen. Ved ingen lejesæd skal der minimum høstes 3 meter i midten af parcellen. Disse skår skal også høstes fra samme side indenfor gentagelsen.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Marian D. Thorsted: 87 40 54 47 eller på mail: mdt@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Moddus M GHS09 GHS07
  Moddus Start GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk