Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
090952121 Brug af sortsblandinger mod Septoria og andre svampesygdomme i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-09-2021
Fordelingsdato: 11-07-2020
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At mindske angrebet af Septoria og andre svampesygdomme i blandinger af vinterhvedesorter i forhold til angrebsniveauet i de rene sorter samt at holde eller øge udbytteniveauet.

BAGGRUND: Septoria er den vigtigste svampesygdom i vinterhvede i Danmark. Der er nedsat effekt mod Septoria af svampemidler indeholdende triazoler, og der er fundet enkelte isolater, hvor der er nedsat effekt af SDHI-svampemidlerne. For at nedsætte selektionstrykket hos svampe mod svampemidler og bibeholde sorternes resistens længst muligt er der behov for at belyse effekten af sortsblandinger. I denne forsøgsserie afprøves en række blandinger af højtydende vinterhvedesorter med det formål at mindske svampeangrebene og fastholde eller øge udbyttet, sammenlignet med de rene sorter. Endvidere ønskes det belyst, om og i givet fald hvor meget forbruget af svampemidler kan reduceres i sortsblandinger i forhold til de rene sorter.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i en vinterhvedemark. Må ikke anlægges på arealer, hvor de er risiko for angreb af goldfodsyge (let jord, forfrugt hvede, tidlig såning). Forsøget sås med småparcelteknik, hvis dette ikke er muligt sås med alm. såmaskine.
Forsøget må ikke anlægges på arealer med meget svært bekæmpeligt græsukrudt.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
VækstreguleringModdus StartKun forsøg0,3 l
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Forsøget vækstreguleres én gang i st. 32-33 med 0,3 l Moddus Start. For at sikre en god effekt, skal midlet anvendes i en periode med gode vækstforhold, og hvor afgrøden ikke er stresset. Der gødes med kvælstof efter Landbrugsstyrelsens norm for arealet, og med P og K efter behov.

På forsøgsarealet må der ikke foretages svampebekæmpelse udover forsøgsbehandlingen. Ellers behandles forsøget som omgivende mark mht. skadedyr og ukrudt. Forekommer der græsukrudt på arealet, bekæmpes det med egnede græsmidler både efterår og forår.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter og sortsblandinger
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Informer
2Stadium 00Kvium
3Stadium 00KWS Extase
4Stadium 00Sheriff
5Stadium 00Sortsblanding 1Informer
Kvium
6Stadium 00Sortsblanding 2Informer
Kvium
KWS Extase
7Stadium 00Sortsblanding 3Informer
Kvium
KWS Extase
Sheriff
8Stadium 00Sortsblanding 4Informer
Kvium
Sheriff


Faktor 2: Svampebekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AIngen sygdoms-bek.
BStadium 320,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,6 l Balaya
Stadium 55 - 610,3 l Propulse SE 250
0,15 l Folicur Xpert
CStadium 37 - 390,6 l Balaya
Stadium 55 - 610,3 l Propulse SE 250
0,15 l Folicur Xpert
DStadium 37 - 390,6 l Balaya
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Udsædsmængden beregnes til 350 spiredygtige kerner pr. m2. Forsøget sås 10.-25. september.

Svampebekæmpelse:
Der forventes at blive godkendt to nye svampemidler til sæson 2021. Derfor fastlægges svampestrategierne først til foråret ud fra den nyeste viden om, hvilke midler der er til rådighed.

UDSÆD: Udsæd leveres udvejet og opsorteret til bruttoparceller på12 x 1,5 meter fra Teknologisk Institut (udvejet til 15 m2 såareal), dog får VKST Ringsted, LandboSyd og Fyn leveret udsæden i bulk.
Teknologisk Institut blander sortsblandingerne. Andelen af hver sort i blandingerne er lige stor.

KEMIKALIER: Kemi til grundbehandlinger skaffes lokalt. Kemi til forsøgsbehandlinger leveres fra Teknologisk Institut.

GØDNING: Skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 11 - 12, Oktober-november
ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 20, Forår ved begyndende vækst
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
P04Stadium 32, Før 1. sprøjtning
Alle målinger i P04 udføres kun i led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8
ParcelBRUNRUST % dækning.
 
ParcelGULRUST % dækning.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
 
ParcelSEPTORIA % dækning.
 
ParcelGULRUST % planter m.
 
ParcelMELDUG % planter m.
 
ParcelHVEDEBLADPLET % planter m.
 
ParcelSEPTORIA % planter m.
 
ParcelBRUNRUST % planter m.
 
P05Stadium 37 - 39, Før 2. sprøjtning
Alle målinger i P05 udføres kun i led: A1, B1, A2, B2, A3, B3, A4, B4, A5, B5, A6, B6, A7, B7, A8, B8
ParcelGULRUST % dækning.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelSEPTORIA % dækning.
 
ParcelBRUNRUST % dækning.
 
ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
 
P06Stadium 59 - 61, Før 3. sprøjtning
Alle målinger i P06 udføres kun i led: A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, A4, B4, C4, A5, B5, C5, A6, B6, C6, A7, B7, C7, A8, B8, C8
ParcelGULRUST % dækning.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelSEPTORIA % dækning.
 
ParcelBRUNRUST % dækning.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
 
P07Stadium 75, 21 dage efter sidste behandling
ParcelBRUNRUST % dækning.
 
ParcelGULRUST % dækning.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelSEPTORIA % dækning.
 
ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
 
ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
Gennemsnitlængde angives
 
ParcelSTRÅLÆNGDE, LAVESTE STRÅ cm, fra jord til aks.
Længde på de 10% laveste strå i parcellen
 
ParcelSTRÅLÆNGDE, HØJESTE STRÅ cm, fra jord til aks.
Længde på de 10% højeste strå i parcellen
 
P08Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P09Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
GLUTEN14, %
STIVELSE, % af tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
- Er forsøget vellykket?

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Balaya GHS05 GHS07 GHS09
Folicur Xpert GHS07 GHS08 GHS09
Moddus Start GHS07 GHS09
Propulse SE 250 GHS09
Prosaro EC 250 GHS09 GHS08 GHS07


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk