Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
070802121 Gylle med nitrifikationshæmmere til vinterraps om efteråret Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-09-2020
Fordelingsdato: 28-06-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge om tilsætning af nitrifikationshæmmer til gylle udbragt før såning og i etableret vinterraps kan forbedre kvælstofudnyttelsen og udbytte.

BAGGRUND: Tilsætning af nitrifikationshæmmere til gylle forsinker omdannelsen af ammonium til nitrat, hvorved udvaskningsrisikoen reduceres. Formålet er at undersøge om der er effekt af nitrifikationshæmmer i gylle til vinterraps, målt ved N-min i jorden, afgrødeoptagelse og udbytte.

FORSØGSBETINGELSER: Afgrøden må ikke være tilført gylle før forsøgsbehandlingen. Der må kun være tilført lav mængde eller ingen gylle til den foregående afgrøde, hvis det er muligt at finde et sådant areal, hvis ikke så kontakt Landskonsulent Martin Nørregaard. Forsøget gennemføres i marker på JB 3 - 5.

Der skal indsamles vejrdata i forsøget og i den forbindelse skal der tilkobles en vejrstation inden udbringning af gylle i forsøget. Mere information vil blive udsendt via mail. Klimadata registreres i 2 mdr. efter gyllens udbringning. ID på vejrstation skal skrives som notat på enkeltforsøget.

ARBEJDSFORDELING: Teknologisk Institut udbringer gylle i efteråret.

ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomiseres. Det er derfor en fordel, hvis det kan anlægges i én række. Der skal være min. 24 m værn rundt om forsøget. Parcellerne anlægges i 3,5 meters bredde. Høstparcellen skal være min 18 m2. Der skal være ekstra plads til udtagning af N-min prøver uden for høstparcellen. Anlægges forsøget i to rækker, skal der være min. 24 m. mellem rækkerne.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringstoffer. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
127-07-2020
14 dage før udbringning udtages gylleprøve til bestemmelse af NH4-N indhold.
NH4-NGylle, svin 1978
10-08-2020

Før såning
60 kg NH4-NGylle, svin 1979
Nedfældet
15-03-2021

Medio marts
135 kg N519 kg NS 26-14
210-08-2020

Før såning
60 kg NH4-NGylle, svin 1979
Vizura
Nedfældet
15-03-2021

Medio marts
135 kg N519 kg NS 26-14
327-08-2020
14 dage før udbringning udtages gylleprøve til bestemmelse af NH4-N indhold.
NH4-NGylle, svin 1980
10-09-2020
60 kg NH4-NGylle, svin 1981
Slangeudlagt
15-03-2021

Medio marts
135 kg N519 kg NS 26-14
410-09-2020
60 kg NH4-NGylle, svin 1981
Vizura
Slangeudlagt
15-03-2021

Medio marts
135 kg N519 kg NS 26-14
510-09-2020
100 kg NH4-NGylle, svin 1981
Slangeudlagt
15-03-2021

Medio marts
95 kg N365 kg NS 26-14
610-09-2020
100 kg NH4-NGylle, svin 1981
Vizura
Slangeudlagt
15-03-2021

Medio marts
95 kg N365 kg NS 26-14
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1978EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1979EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1980EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1981EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: 14 dage før hvert udbringningstidspunkt udtages gylleprøver til bestemmelse af NH4-N indhold (prøvenr. 1978 og 1980) og ud fra disse målinger fastslås gyllemængde pr. ha. Gylle udbringes af Teknologisk Institut i august og september.

Behandling før såning, august:
 • I led 1 og 2 nedfældes 60 kg NH4-N i svinegylle før såning. I led 2 tilføres 2 liter Vizura pr. ha

  Behandling i efteråret, medio september:
 • I led 3 og 4 slangeudlægges 60 kg NH4-N i den etablerende afgrøde. I led 4 tilføres 2 liter Vizura pr. ha
 • I led 5 og 6 slangeudlægges 100 kg NH4-N i den etablerende afgrøde. I led 6 tilføres 2 liter Vizura pr. ha

  Behandling i foråret:
 • I led 1-4 tildeles 135 kg N/ha i NS 26-14 medio marts.
 • I led 5 og 6 tildeles 95 kg N/ha i NS 26-14 medio marts.

 • GØDNING: Svinegylle skaffes lokalt. NS 26-14 og Vizura leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0-75, Agrolab(plastpose).
  Prøvestørrelse 300-400 g. OBS: Graveforespørgsel foretages, se tekstafsnit
  TØRSTOF, % i jord 0-75 cm
  N-MIN, 0 -75 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-75 cm
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   
  P0222-11-2020, Sidst i november
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0-75, Agrolab(plastpose).
  Prøvestørrelse 300-400 g. OBS: Graveforespørgsel foretages, se tekstafsnit
  NO3-N, ppm i jord 0-75 cm
  NH4-N, ppm i jord 0-75 cm
  N-MIN, 0 -75 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 0-75 cm
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Planteprøve til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse(metode 1). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  TØRSTOF, % i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  P0326-02-2020, Før gødskning, i foråret
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0-50, Agrolab(plastpose).
  Prøvestørrelse 300-400 g. OBS: Graveforespørgsel foretages, se tekstafsnit
  N-MIN, 0 -50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-50 cm
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  P04Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ForsøgHØSTMETODE, Raps , Metode 1, 2, 3 eller 4.
  Høstmetode angives. Se tekstafsnit: HØSTMETODE, Raps
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  OLIE, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut Se se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEPRØVE: Planteprøverne udtages lokalt.
  Planteprøverne skal udtages i november jævnfør metode: Arealbestemt næringsstofoptagelse(metode 1): se vejledningen Instruktion for udtagning af planteprøver.

  HØSTMETODE, RAPS:
  1: Direkte høst med sideknive på mejetærsker
  2: Adskille/pakke - direkte høst uden sideknive på mejetærsker
  3: Adskille - skårlægge -tærske
  4:Skårlægge - tærske

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Nørregaard Hansen tlf: 8740 5437 eller på mail: manh@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  29-07-2020Design åbnet (ABV).  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk