Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
091032121 Forbedret sprøjteteknik mod græsukrudt om efteråret Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-03-2021
Fordelingsdato: 14-07-2020
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse optimal sprøjteteknik med afdriftsreducerende dyser ved bekæmpelse af græsukrudt med jordmidler om efteråret.

BAGGRUND: Der er krav om at anvende afdriftsreducerende sprøjteteknik langs vandmiljø, §3-natur og ved sprøjtning med prosulfocarb. Endvidere er der krav om, at der ved sprøjtning med prosulfocarb anvendes mindst 200 l vand pr. ha. Afdriftsreduktion på 90 pct. betyder, at dysetrykket skal være relativt lavt.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i vintersæd med forekomst af græsukrudt. Sprøjtninger udføres med selvkørende forsøgssprøjte.

ANLÆGSDATA: Parcellængde mindst 15 m lang og i bredde svarende til sprøjtens bombredde.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 22,5m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden græsukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Forsøget afsluttes med bedømmelse i november.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sprøjteteknik
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 10 - 11
MD DUO 03
2 bar Dysetryk
5,8 km/t Kørehastighed
200 l Vand
1 l Boxer
0,05 l DFF
3Stadium 10 - 11
MD DUO 04
1,2 bar Dysetryk
6 km/t Kørehastighed
200 l Vand
1 l Boxer
0,05 l DFF
4Stadium 10 - 11
MD 04
1,2 bar Dysetryk
6 km/t Kørehastighed
200 l Vand
1 l Boxer
0,05 l DFF
5Stadium 10 - 11
TurboDrop High Speed 04
2,7 bar Dysetryk
6 km/t Kørehastighed
300 l Vand
1 l Boxer
0,05 l DFF
6Stadium 10 - 11
MD DUO 03
1,2 bar Dysetryk
6 km/t Kørehastighed
150 l Vand
1 l Boxer
0,05 l DFF
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Forsøgsbehandlingerne udføres med de angivne tryk, kørehastigheder og vandmængde. Turbo Drop High Speed vinkles fremad (50 grader fremad og 10 grader bagud).
MD DUO dyser er det samme som Lechler IDKT, så disse kan anvendes i stedet, hvis de i forvejen er monteret på sprøjten.

KEMIKALIER: Skaffes lokalt.

DYSER: Såfremt forsøgsenhederne ikke allerede har de påkrævede dyser, leveres de fra Teknologisk Institut
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0110-09-2020, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 10 - 11, Før sprøjtning
Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
Samlet tælling for alle arter
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
Samlet tælling for alle arter.
 
P0301-11-2020
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
Samlet tælling for alle arter. OBS: Der tælles 4 x 1/4 m2. Gennemsnit af alle 4 tællinger indberettes.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
Samlet tælling for alle arter. OBS: Der tælles 4 x 1/4 m2. Gennemsnit af alle 4 tællinger indberettes.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
Vurderet i forhold til led 1, se Vejledning i bedømmelser.
 
ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
Vurderet i forhold til led 1, se Vejledning i bedømmelser.
 


VEJLEDNING TIL REGISTRERING: Tællefladen for optællinger af græs- og tokimbladet ukrudt er 1/4 m2. I November tælles dog 4 forskellige steder i hver parcel og gennemsnittet indberettes.

HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Boxer GHS07 GHS08 GHS09
DFF GHS09


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk