Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
091742020 Bekæmpelse af skulpegalmyg i vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-05-2020
Fordelingsdato: 20-05-2020
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige midler og doser mod angreb af skulpegalmyg.

BAGGRUND: Pt. er der ikke nogen god metode til at monitere skulpegalmyg og dermed afgøre bekæmpelsesbehovet. Skulpegalmyg overvintrer i sidste års rapsmark, så der fanges ofte flest skulpegalmyg i den del af indeværende års rapsmark, hvor der året før blev dyrket raps i nabomarken. I forsøget er der fokus på bekæmpelse af skulpegalmyg.

FORSØGSBETINGELSER:
Forsøget skal anlægges i en mark, hvor der i nabomarken har været dyrket raps i 2019 (skulpegalmyggen overvintrer i sidste års rapsmark). Der opsættes gule limplader hurtigst muligt og senest ved opstart af forsøget.
Hvis forsøget anlægges i en kraftig afgrøde, er det vigtigt, at marken er blevet vækstreguleret i foråret for at undgå, at afgrøden går i leje.
Gule limplader: Der skal opsættes gule limplader i 3 af markens sider. Limpladerne sendes til SEGES første gang før anden sprøjtning (P03) og anden gang 2 uger efter anden sprøjtning (P04). Se vedhæftet vejledning nederst på planen. Materialer vil blive sendt fra SEGES.
Limfælderne sættes op i 3 kanter af landmandens mark, og der skal være fælder både i en side med og en side uden rapsdyrkning året før. Områderne med en limfælde markeres, så landmanden ikke beskadiger fælden. Ved indsendelse af limplader skal det klart fremgå, hvilke limplader der er tale om (nabomark raps i 2019 hhv. nabomark ikke raps i 2019).

Indsamling af skulpesnudebiller: Der indsamles skulpesnudebiller i 3 forskellige marker. I forsøget skal der indsamles ca. 300 skulpesnudebiller i det ubehandlede led eller i et område i marken, der er ubehandlet, til test for resistens mod pyrethroider. Se vejledning i bilag.
Der indsamles ligeledes ca. 300 skulpesnudebiller fra to andre marker med min. 5 kms afstand, som også sendes til test for resistens.

ANLÆGSDATA: Forsøgsbehandlingerne kan foretages med traktor med marksprøjte. Der køres efter hvide flexstokke, der markerer parcellernes længde. Ved behandling med marksprøjte etableres ikke parcelgrænser på langs - istedet skæres parcellen med sideknive ved direkte høst.

Som udgangspunkt anlægges forsøgene efter forsøgsplanens betingelser. Hvis dette ikke er muligt aftales det med Teknologisk Institut.
 • Se forsøgsmeddelelse omkring kvalitet i rapsforsøg for at optimere anlæg af parceller, således at variationen minimeres mest muligt, Udbyttesikkerhed i vinterrapsforsøg

 • DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 45m2. Høstparcel minimum 45m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der fra vækststadium 51 (blomsteranlæg synlige. men lukkede) IKKE foretages anden skadedyrsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Skadedyrsbekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ingen skadedyrs-bek.
  218-05-2020
  0,3 kg Lamdex
  25-05-2020
  0,3 kg Lamdex
  318-05-2020
  0,2 l Mavrik Vita
  25-05-2020
  0,2 l Mavrik Vita
  418-05-2020
  0,15 kg Lamdex
  25-05-2020
  0,15 kg Lamdex
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Vandmængde 250 l/ha. Der skal anvendes lavdriftdyser og ikke injektionsdyser.
 • Led 2-4 behandles i uge 21 og igen i uge 22.
  Bemærk: Lamdex har bimærke, hvilket betyder, at midlet er farligt for bier og derfor kun må anvendes over blomstrende planter udenfor biernes flyvetid - dvs. fra kl. 21.00 til kl. 03.00 (dansk sommertid) - tjek altid marken for bier inden behandling. Mavrik Vita er ikke farlig for bier, men skal udsprøjtes på samme tid som Lamdex.

  Husk rengøring af sprøjte mellem de enkelte forsøgsbehandlinger, samt korrekt højde på sprøjtebom over afgrøden.

 • KEMIKALIER: Leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0218-05-2020, Før 1. behandling
  ForsøgSKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
   
  Forsøg**1 dato for.
  Opsætning af limplader
   
  ledUdføres kun i følgende led: 1
  PRØVE-UDTAGNING .
  Der indsamles 300 skulepsnudebiller fra 3 forskellige marker. Se tekstafsnit: Indsamling af skulpesnudebiller
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  SKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  SKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  P0325-05-2020, Før 2. behandling
  ForsøgSKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
   
  Forsøg**1 dato for.
  Indsendelse af limplader
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  ParcelSKULPEGALMYG % angrebne skulper.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
   
  P0408-06-2020, 14 dage efter sidste behandling
  ForsøgSKULPEGALMYGGENS LARVE fund af, (Nej=0, Ja=1).
   
  Forsøg**1 dato for.
  Indsendelse af limplader
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER % planter med.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER /plante.
   
  ParcelSKULPEGALMYG % angrebne skulper.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
   
  ParcelNØDMODNING %, 0=ingen nødmodning, 100=alt nødmodnet.
   
  P0515-07-2020, Medio juli
  ParcelSKULPEGALMYG % angrebne skulper.
   
  ParcelNØDMODNING %, 0=ingen nødmodning, 100=alt nødmodnet.
  OBS: Bedøm % nødmodne skulper
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER % angrebne skulper.
   
  P06Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  Forsøg**1 dato for.
  Indsæt dato for notat om høstmetode og angiv i notat, hvilken høstmetode, der er anvendt (A, B, C og D)
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  OLIE, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelNØDMODNING %, 0=ingen nødmodning, 100=alt nødmodnet.
  % skulper der er nødmodnet
   


  PRØVE TIL RESISTENS: Der indsamles ca. 300 skulpesnudebiller fra led 1 til test for resistens mod pyrethroider. Der udtages fra alle parceller i led 1 eller fra et ubehandlet område i marken.
  Derudover udtages en prøve i 2 andre ubehandlede marker, som beskrevet ovenfor.
  Vejledning til udtagning og prøvehåndtering er vedhæftet som bilag.

  HØST: Forsøget høstes direkte, enten med sideknive monteret på mejetærsker eller ved adskillelse af parceller inden direkte høst, hvis muligt. Høstmetoden indsættes som notat på enkeltforsøget.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for faglig notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Er forsøget vellykket?

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Lamdex GHS07 GHS09
  Mavrik Vita GHS09


  Bilag
  BeskrivelseFil
  Skulpesnudebiller_Skema til indsamling.docSkulpesnudebiller_Skema til indsamling.doc
  Skulpesnudebiller Vejledning indsamling 2020.docxSkulpesnudebiller Vejledning indsamling 2020.docx
  Skulpegalmyg Registreringsskema 2020.docxSkulpegalmyg Registreringsskema 2020.docx
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk