Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
213202020 OnFarm Forsøg: Afprøvning af såmaskinen Lemken Azurit i majshelsæd - SEGES Til Oversigt
 

OnFarm
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 12-05-2020
Fordelingsdato: 17-05-2020
Planansvarlig: OnFarm Trials
Telefon: /72203320
Email: onfarm@teknologisk.dk


FORMÅL: Dette er et OnFarm Forsøg udtænkt og udbudt af SEGES. Planen har til formål at teste Lemken Azurit, en ny såmaskine til majs.

FORSØGSBETINGELSER: For at data er brugbare er det vigtigt at man udfylder, så mange oplysninger om forsøget som muligt. Se eventuelt vejledning på www.onfarmtrials.com.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med så mange gentagelser det er muligt. Der skal være min. 4 gentagelser. Sørg for at der ikke bliver kørt unødigt i parcellerne, og hvis nødvendigt, bliver kørt ens i alle parceller.
 • Hvis udbyttet vejes i hver parcel, er det meget vigtigt at alle parceller er lige store.
 • Måles udbyttet med udbyttemåler, behøver parceller ikke at være fuldstændig ens, men det anbefales at de er nogenlunde lige lange.

 • DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GRUNDOPLYSNINGER: Tilret oplysning om afgrøden i forsøget samt evt. andre relevante oplysninger som f.eks. GPS-koordinater på forsøgets placering, sortsnavn eller forfrugt.

  GRUNDBEHANDLING: Anfør alle de behandlinger, der udføres på hele forsøgsarealet under grundbehandlinger.

  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der kun udføres behandlinger, som ikke påvirker forsøgsbehandlingerne. Marken skal holdes fri for ukrudt.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Behandling
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00
  Traditionel landmandspraksis
  2Stadium 00
  Lemken Azurit
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: I led 1 anvendes traditionel såmaskine. I led 2 så majsen med Lemken Azurit. Der anvendes samme udsædsmængde og sådybde i begge led.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
  Skal udfyldes
   
  P02Før høst
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter i 13,3 m række 2 steder i parcellen tælles og det samlede tal indberettes sammen med målefladen, som er 20 m2
   
  P03Ved høst
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Prøven skal ikke udtages. Teknologisk Institut udtager prøven ud fra prøven til tørstofanalyse
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  STIVELSE, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  EFOS, %, (kvæg)
  iNDF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  Her indtastes udbyttet.
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelsen: 1 kg. Se eventuelt vejledning om prøveudtaging på www.onfarmtrials.com
  TØRSTOF, % af råvare


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
  JBnr og plantebestand skal indberettes.

  UDBYTTE:
  Brug måleparameteren Parceludbytte, kg grønt til at indberette udbyttet. Grøntudbyttet vejes på brovægt. Er høstfladen ikke ens i alle parceller, kan høstfladen sættes til 10000 m2, og man omregner selv hvor mange kg der er høstet pr. ha.

  PRØVEUDTAGNING: Ved høst udtages en prøve på 1 kg per parcel til analyse for tørstof. Når grønmassen fra en parcel aflæsses, udtages prøven ved at udtage håndfulde af grønmasse flere steder i dyngen. Prøven sendes til:
  Teknologisk Institut
  Agro Food Park 14
  8200 Aarhus N
  Teknologisk Institut bestemmer tørstof på prøven, og samler prøven til en ledprøve, som videresendes til Eurofins til foderværdianalyse.

  Se eventuelt vejledninger om indtastning af data samt udtagning af prøver på www.onfarmtrials.com.

  BRUG FOR HJÆLP: Ring 7220 3320 eller mail: onfarm@teknologisk.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk