Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
091962121 Ukrudt i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-01-2021
Fordelingsdato: 30-08-2020
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af Mateno Duo mod væselhale og rajgræs i vinterhvede.

BAGGRUND: Væselhale og rajgræs udgør på mange arealer et stigende problem, hvor der er brug for indsats af både IPM og kemisk bekæmpelse. Mateno Duo har i forsøg i 2020 vist lovende effekter mod væselhale og rajgræs. Det er endnu ikke fuldt belyst hvilken betydning sprøjtetidspunkt og blanding med Boxer har for effekten.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i vinterhvede, som senest må være sået 20. september. Der skal være en jævn bestand af væselhale, alm. rajgræs eller italiensk rajgræs.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen indtil bedømmelserne om foråret er afsluttet. Herefter tages stilling til om det giver værdi at videreføre forsøget til høst, eller det kan afsluttes med bedømmelsen før høst. Ellers behandles forsøget som den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 10 - 110,7 l Mateno Duo 600 SC
3Stadium 10 - 110,35 l Mateno Duo 600 SC
0,5 l Boxer
4Stadium 10 - 11
0,5 l Mateno Duo 600 SC
0,75 l Boxer
5Stadium 10 - 110,35 l Mateno Duo 600 SC
1 l Boxer
6Stadium 10 - 111,5 l Boxer
0,1 l DFF
7Stadium 10 - 110,7 l Mateno Duo 600 SC
1 l Boxer
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • Led 2-7 behandles i afgrødens st. 10-11, dvs. når ukrudt er i kimbladstadiet. Afgrøden vil typisk være i st. 10-11 ca. 12-15 dage efter såning afhængig af såtidspunkt.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 10 - 11, Før behandling
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter
   
  P0201-11-2020, November
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Arterne tælles hver for sig.
   
  ParcelVÆSELHALE planter/m2.
   
  ParcelRAJGRÆS planter/m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter tælles for sig. Opret relevante arter.
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 25 - 29, Forår
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Arterne tælles for sig.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  Vurderet i forhold til led 1, som er ubehandlet. Led 1 = forholdstal 100. De 4-6 vigtigste arter bedømmes for sig. Opret relevante arter.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
  Vurderet i forhold til led 1, som er ubehandlet. Led 1 = forholdstal 100 Arterne bedømmes hver for sig.
   
  ParcelVÆSELHALE biomasse, visuelt bedømt.
   
  ParcelRAJGRÆS, ITAL. biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelRAJGRÆS, ALM. biomasse, (visuelt bedømt).
   
  P04Stadium 71 - 77, Ultimo juni.
  ParcelVÆSELHALE biomasse, visuelt bedømt.
   
  ParcelVÆSELHALE aks/m2.
   
  ParcelRAJGRÆS, ALM. aks/m2.
   
  ParcelRAJGRÆS, ITAL. aks/m2.
   
  ParcelBURRESNERRE % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  ParcelKAMILLE % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  ParcelVINDAKS frøbærende strå/m2.
   
  P05Stadium 90
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg/led. Ledprøverne sendes til KKG, der laver en NIT-analyse.
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  VEJLEDNING I BEDØMMELSE: En vigtig del af fortolkningen af resultaterne bliver at se på effekten i november og det tidlige forår. Det er derfor vigtigt at få alle dominerende arter optalt/bedømt. Tilpas optællingsarealet til tætheden af de enkelte ukrudtsarter, så der ved få ukrudtsplanter tælles på et større areal. Ved bedømmelsen i juni vurderes biomasse af væselhale igen, idet denne ukrudtsart har en udtalt evne til at komme i vækst igen i løbet af foråret-forsommeren.

  HØST: Forsøget høstes kun forsøgsmæssigt efter aftale med Poul Henning Petersen, Seges.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING, URKUDT: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Boxer GHS07 GHS08 GHS09
  DFF GHS09
  Mateno Duo 600 SC GHS09 GHS08 GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk