Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
091902121 Strategier for bekæmpelse af græsukrudt i vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-01-2021
Fordelingsdato: 13-07-2020
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Asbjørn Mols Madsen
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse optimal strategi for bekæmpelse af rajgræs, rævehale og væselhale i vinterraps om efteråret.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøg må kun anlægges på arealer, hvor der konstateres en jævn bestand af rajgræs, væselhale eller agerrævehale på forsøgsarealet. Arealet må gerne være behandlet med clomazon-midler. Der høstes ikke udbytte.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HerbiciderBelkarKun forsøg0,4 l

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet skal behandles med 0,4 l/ha Belkar i st. 16 mod tokimbladet ukrudt.
Ellers behandles forsøgsarealet som den omgivende mark eller efter behov.
Sørg for at bekæmpe snegle, hvis der er den mindste risiko for, at der kan være snegle i marken.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
201-09-2020
når græsser har 1-2 blade
Først i september
0,75 l Agil 100 EC
0,15 l Agropol
301-09-2020
når græsser har 1-2 blade
Først i september
1,5 l Focus Ultra
0,5 l Dash
401-09-2020
når græsser har 1-2 blade
Først i september
0,75 l Agil 100 EC
0,15 l Agropol
01-11-2020
Først i november
0,612 l Kerb 400 SC
501-09-2020
når græsser har 1-2 blade
Først i september
0,75 l Agil 100 EC
0,15 l Agropol
01-11-2020
Først i november
1,25 l Kerb 400 SC
601-09-2020
når græsser har 1-2 blade
Først i september
1,5 l Focus Ultra
0,5 l Dash
01-11-2020
Først i november
0,612 l Kerb 400 SC
701-09-2020
når græsser har 1-2 blade
Først i september
1,5 l Focus Ultra
0,5 l Dash
01-11-2020
Først i november
1,25 l Kerb 400 SC
801-09-2020
når græsser har 1-2 blade
Først i september
0,75 l Agil 100 EC
0,15 l Agropol
20-12-2020
Sidst i december
1,25 l Kerb 400 SC
901-09-2020
når græsser har 1-2 blade
Først i september
1,5 l Focus Ultra
0,5 l Dash
20-12-2020
Sidst i december
1,25 l Kerb 400 SC
1001-11-2020
Først i november
0,612 l Kerb 400 SC
1101-11-2020
Først i november
1,25 l Kerb 400 SC
1220-12-2020
Sidst i december
1,25 l Kerb 400 SC
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde ca. 150-200 l pr. ha.
 • Led 2-9 behandles primo september, når græsser har 1-2 blade.
 • Led 4-7 og 10-11 behandles så tæt på 1. november som færdselsforholdene i forsøget tillader.
 • Led 8-9 og 12 behandles i sidste halvdel af december.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0201-09-2020, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Arterne tælles samlet.
   
  ParcelSPILDKORNS-PL. planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet antal
   
  P0301-11-2020, Før 2. behandling
  ParcelRAJGRÆS, ALM. biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelRAJGRÆS, ITAL. biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelAGERRÆVEHALE biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelVÆSELHALE biomasse, visuelt bedømt.
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Arterne tælles hver for sig. Opret relevante arter.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet antal
   
  P0420-12-2020, Før 3. behandling
  ParcelRAJGRÆS, ALM. biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelRAJGRÆS, ITAL. biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelAGERRÆVEHALE biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelVÆSELHALE biomasse, visuelt bedømt.
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P0509-03-2021, Marts, ved begyndende vækst i foråret
  ForsøgFOTO drone.
   
  ParcelRAJGRÆS, ALM. biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelRAJGRÆS, ITAL. biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelAGERRÆVEHALE biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelVÆSELHALE biomasse, visuelt bedømt.
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P06Stadium 60, Ved begyndende blomstring
  ParcelRAJGRÆS, ALM. biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelRAJGRÆS, ITAL. biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelAGERRÆVEHALE biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelVÆSELHALE biomasse, visuelt bedømt.
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   


  HØST: Forsøget høstes. ikke

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  05-09-2020Planændring: i P02 skal der kun registreres i led 1. og kun for græs samlet, spildkorn samlet og tokimbl.ukrudt samlet. MIE

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agil 100 EC GHS07 GHS08 GHS09
  Agropol GHS07 GHS05
  Belkar GHS07 GHS09
  Dash GHS09 GHS08 GHS05 GHS07
  Focus Ultra GHS08 GHS07 GHS09
  Kerb 400 SC GHS09 GHS08


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk